Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

archiwum Działu Etnografii

Zbiory Kalendarium Wystaw Realizowane projekty Jarmarki/Targi

 

We wrześniu 2016 roku ze struktury Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wyłączone zostały Dział Etnografii i Białostockie Muzeum Wsi, z których utworzone zostało samodzielne Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego od 1949 roku dokumentował kulturę i sztukę ludową północno - wschodniej Polski oraz jej zróżnicowanie osadnicze, narodowościowe i religijne. Zajmował się też promocją współczesnych twórców ludowych Podlasia, organizując każdego roku Jarmark Wielkanocny, Jarmark na Jana, Targi Rzeźby Ludowej, Kowalstwa i Tkaniny Dwuosnowowej. W 1994 pracownicy Działu - Halina Jakubowska i Wojciech Kowalczuk - opracowali Szlak Tradycji Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego, obejmujący najcenniejsze pracownie i ośrodki rękodzieła ludowego Podlasia. Podstawowym celem utworzenia szlaku była ochrona najciekawszych pracowni i ośrodków twórczości ludowej, kontynuujących wielowiekowe tradycje sztuki i rękodzieła regionu oraz udostępnienie ich turystom i koneserom sztuki ludowej. Bogate i żywe do niedawna tradycje sztuki ludowej Podlasia kultywują dzisiaj tylko nieliczne pracownie rękodzielnicze, które rocznie odwiedza kilkanaście tysięcy turystów z kraju i zagranicy.

 
 
KATALOG TWÓRCÓW LUDOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Autor: Wojciech Kowalczuk
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2015
Format 248 x 248 mm, s.150, oprawa miękka,
ISBN 978-83-87026-43-1

Działem Etnografii kierowali:
Zygmunt Ciesielski (w latach 1958 – 1961)
Joanna Maciejewska-Pavković (w latach 1961-1963
Barbara Kiestenis-Studzińska (w latach 1963-1976)
Halina Jakubowska (w latach 1976-1990)
Wojciech Kowalczuk (w latach 1991-2016)

Wojciech Kowalczuk za swoją pracę uhonorowany został szeregiem wyróżnień i nagród, m.in.:
w Ogólnopolskim Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku - w roku 1998 otrzymał nagrodę indywidualną za wystawę „Skórnictwo w tradycyjnej kulturze ludowej Białostocczyzny”, a w roku 2002 wyróżnienie za wystawę „Jakub Smolski. Wiejski fotograf z Łuki”.

w roku 2006 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu Nagrodę Specjalną
w roku 2011 Prezydent Miasta Białegostoku przyznał Nagrodę Artystyczną w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury na 2010 rok
w roku 2015 Wojciech Kowalczuk otrzymał:
Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, upowszechniania i ochrony kultury za sezon 2013/2014.
oraz Wyróżnienie i Medal Zygmunta Glogera za ochronę i promowanie sztuki ludowej i tradycyjnych rzemiosł Podlasia