Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Colloquia Braniciana – relizowane projekty

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum realizuje nowy cykl spotkań pod nazwą Colloquia Braniciana.  Celem tych spotkań jest popularyzowanie dokonań rodu Branickich herbu Gryf na Podlasiu oraz dziejów i kultury osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej.

Colloquia rozpisane zostały na pięć sesji wykładowo-eventowych, poświęconych dziedzinom sztuki obecnym na hetmańskim dworze w Białymstoku: literaturze, wojsku, modzie, kuchni i muzyce. Każde spotkanie składa się z przystępnego wykładu oraz rekonstrukcji historycznej, co pozwala połączyć tradycyjną formę naukowej analizy omawianych zagadnień z atrakcyjnymi formami opartymi o obraz, dźwięk i smak. Uczestnicy mogli obejrzeć prezentację strojów i uzbrojenia z epoki, aktorską recytację, kulinarną podróż w czasie oraz wysłuchać koncertu muzyki dawnej.

Za nami już trzy spotkania z tego cyklu.
Pierwsze spotkanie pod hasłem LITERATURA odbyło się w dniu 27 maja 2022 r. w Ratuszu. Podczas tego spotkania wykład wygłosił znany historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz, poeta Pan Waldemar Franciszek Smaszcz  pn. „100 lat z kulturalnych dziejów miasta”. Wykład przeplatany był czytanymi utworami z epoki przez aktorów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

 

W dn. 18 czerwca 2022 r. odbyło się drugie spotkanie pod hasłem WOJSKO. Odbyło się ono w plenerze, w pięknej przestrzeni choroskiego parku. Podczas tego spotkania wykład wygłosił historyk, profesor nadzwyczajny Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistycznego-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab.  Maciej Trąbski pn. „Na straży dóbr magnackich i bezpieczeństwa publicznego – prywatne siły zbrojne na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w połowie XVIII wieku”. Prelekcji towarzyszyła musztra żołnierska, prezentacja strojów i uzbrojenia XVIII wiecznego żołnierza oraz oddanie kilku salw  przez  grupy rekonstrukcyjnej Garnizon Fortecy Częstochowskiej oraz Regiment Pieszy Koronny Królewicza. Uczestnicy mogli również wziąć udział w mustrze, co było niebywałą frajdą.

Trzecie spotkanie z cyklu Colooquia Braniciana poświęcone było MODZIE XVIII wieku. O ówczesnej modzie opowiedziała dr Anna Straszewska z Instytutu Sztuki PAN w wykładzie pn. "Kornety i harcapy - wpływy mody francuskiej i niemieckiej w Polsce w XVIII wieku". Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć barwne stroje, fryzury oraz dworskie obyczaje z epoki w wykonaniu Towarzystwa Stanisławowskiego, a także wziąć udział w grach i zabawach sprzed kilku wieków. Najmłodsi uczestnicy mogli cieszyć się robieniem baniek mydlanych dużych i małych co sprawiało im nie lada frajdę. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, który stanowił doskonałe dopełnienie tego spotkania.

Kolejne Colloquia Braniciana, tym razem dotyczące kuchni staropolskiej, 23 września, muzyki 7 października.

Całkowita kwota dotacji wynosi 40.000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa i Narodowego