Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty


Archiwum >>>

2016-2017

POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM.
OSADNICTWO Z EPOKI KAMIENIA I PROLOGU EPOKI BRĄZU
W GRĄDACH-WONIECKO, WOJ. PODLASKIE

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych

Zakończyła się realizacja dwuletniego projektu badawczego, którego celem było opracowanie i monograficzna publikacja materiałów archeologicznych pozyskanych podczas nieinwestorskich badań archeologicznych na stanowisku 1 w Grądach-Woniecko w woj. podlaskim. To pierwsze tak pełne opracowanie niezwykle bogatych źródeł znalezionych ponad 40 lat temu. Ich wieloaspektowa analiza pozwoli w nowym ujęciu spojrzeć na specyfikę najstarszych dziejów pogranicza Mazowsza i Podlasia. Z pewnością wyniki prac odsłaniają jedynie niewielka część barwnego „świata” społeczeństw bytujących tu pod koniec epoki kamienia i w początkach epoki brązu. To tu, na rozległej piaszczystej wydmie, wyłaniającej się spośród bagien i torfowisk doliny Narwi udokumentowano między innymi pozostałości pochówków i ślady działalności obrzędowej ugrupowań subneolitycznych, które dziś określamy mianem kultury niemeńskiej. Szeroko zakrojone analizy paleogeograficzne pozwalają lepiej zrozumieć przestrzeń funkcjonowania ówczesnych ludzi. Pojawiali się tu od samego początku rozwoju swej kultury. Byli tu do samego jej końca. Około 4000 lat temu ich „świat” zaczął się zmieniać, rzeka płynąca tuż obok wydmy zmieniła swe koryto – „odeszła”. Ludzie opuścili Grądy-Woniecko na długi czas.
Mamy nadzieję, że wydana niedawno książka pt „Grądy-Woniecko. Ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi” przybliży zainteresowanym niewielki fragment „świata” ostatnich łowców-zbieraczy znad środkowej Narwi.