Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty


Archiwum >>>

2019
Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwieź Duża.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Pozostałości osad obronnych (grodzisk) od dawna stanowią ważny element krajobrazu kulturowego Podlasia. Powszechnie łączy je się z okresem wczesnego średniowiecza lub średniowiecza. Zmianę tego przyniósł rok 2018, kiedy to odkryto kilkadziesiąt nowych struktur tego typu. Kilkanaście z nich wyraźnie odbiegało od form znanych dotychczas (m.in. lokalizacja w strefie zatorfionych den dolin rzecznych), na jednym przeprowadzono zaś badania sondażowe określając jednoznacznie jego chronologię na przełom epoki brązu i żelaza. Odkrycie ma charakter przełomowy i jako takie odbiło się szerokim echem w ogólnopolskiej przestrzeni informacyjnej. Projekt zakłada inwentaryzację nowo odkrytych grodzisk i przeprowadzenie kompleksowych badań nieinwazyjnych na czterech wyselekcjonowanych obiektach tego typu. Dobór uwzględnia pełne spektrum zróżnicowania cech morfologicznych i przestrzennych. Uzyskane wyniki pozwolą na rozpoznanie ich konstrukcji i zasięgu stanowiąc podstawę do tworzenia planów ich ochrony.