Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty


Archiwum >>>

2016-2017

POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM.
OSADNICTWO Z EPOKI KAMIENIA I PROLOGU EPOKI BRĄZU
W GRĄDACH-WONIECKO, WOJ. PODLASKIE

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych

Projekt przewiduje opracowanie i monograficzną publikację materiałów archeologicznych pozyskanych podczas nieinwestorskich badań archeologicznych realizowanych na stanowisku 1 w Grądach-Woniecko, w woj. podlaskim. Źródła te, znalezione ponad 40 lat temu nie doczekały się dotychczas szerszego opracowania i prezentacji. O ich znaczeniu świadczyć mogą natomiast liczne opinie funkcjonujące w literaturze oparte jednakże na doraźnych obserwacjach i pojedynczych elementach pozbawionych kontekstu. Pełna publikacja jest kluczowa dla zrozumienia procesów zachodzących u schyłku epoki kamienia i w początkach epoki brązu na Podlasiu, jak i całym pograniczu Wschodniej i Zachodniej Europy. Rezultatem działań będzie publikacja książkowa wraz z wersją cyfrową katalogu wydana w nakładzie 300 egzemplarzy. Opracowanie uzupełnią liczne analizy specjalistyczne. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2017.