Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

Archiwum >>>

Jan Klemens Branicki – 250. rocznica śmierci Hetmana

Muzeum Podlaskie w Białymstoku realizuje zadanie pt. Jan Klemens Branicki – 250. rocznica śmierci Hetmana. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na podstawie umowy nr 285/DF-VII/2021, dotyczącej udzielenia dotacji celowej na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

W ramach zadania realizowane są wydarzenia upamiętniające postać Jana Klemensa Branickiego, hetmana wielkiego koronnego, w 250. rocznicę jego śmierci.

W Ratuszu, głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zorganizowano wystawę „Taniec życia | Taniec śmierci”. Wystawa eksponowana od 8 października do 31 stycznia 2021 r.

Wokół historii hetmana wielkiego koronnego zbudowano wystawę „Taniec życia | Taniec śmierci”. Wystawa podkreśla najważniejsze wartości baroku, a za tym wartości sarmaty, jakim niewątpliwie był Jan Klemens Branicki.

ŻYCIE | Jan Klemens Branicki, jeden z najzamożniejszych ówcześnie magnatów i fundator miasta Białegostoku, prowadził aktywną działalność w wielu dziedzinach. Dzięki swojej pozycji oraz koneksjom rodzinnym był związany z najważniejszymi postaciami ówczesnej Polski i Europy, artystami i politykami. Izabela Branicka z Poniatowskich, żona Hetmana, siostra ostatniego króla Polski, angażowała się nie tylko w życie miasta, ale i politykę kraju.

ŚMIERĆ | Śmierć, codzienna towarzyszka życia obywateli nowożytnego społeczeństwa polskiego, stała się jedną z ważniejszych idei sarmackiego „kosmosu”.

W dniach 13-15 października 2021 r. zorganizowano Konferencję  I Symposium Branicianum „Jan Klemens Branicki - splendor i miraż".

Konferencja poświęcona została postaci hetmana Jana Klemensa Branickiego, który jako jeden z niewielu hetmanów wielkich koronnych nie doczekał się jeszcze pełnej monografii, choć wywarł znaczący wpływ na dzieje Rzeczpospolitej w XVIII w. i jest postacią szczególnie zasłużoną dla Podlasia i Białegostoku. Jego działalność fundatorska i mecenat kulturalny w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju regionu. Podczas konferencji prelegenci zaprezentowali referaty naukowe dotyczące działalności Jana Klemensa Branickiego na polu politycznym, wojskowym, społecznym i kulturalnym. Prelegenci oraz uczestnicy konferencji uczestniczyli w kuratorskim oprowadzaniu po wystawie „Taniec życia | Taniec śmierci" oraz w koncercie muzyki dawnej, który odbył się w białostockim Ratuszu, głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Drugiego dnia sympozjum goście zwiedzili dwa obiekty Muzeum Podlaskiego - letni pałacyk Jana Klemensa Branickiego i park w Choroszczy oraz Wielką Synagogę w Tykocinie, a także Muzeum w „Loży Południowej” kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. Spotkanie badaczy dziejów i kultury czasów saskich pozwoliło na podsumowanie dotychczasowych badań, a zarazem wytyczenie kierunków dalszych prac.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego