Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

FESTIWAL SZTUK DAWNYCH

WIECZÓR HISTORYCZNY

na który złożą się: gawęda o Izabeli Branickiej, Andrzeja Lechowskiego i recital Pauliny Tkaczyk - klawesyn.

Zapraszamy do Ratusza w Białymstoku w środę 14 listopada 2018 r. o godz. 19.00
oraz na powtórzenie Wieczoru historycznego do Ratusza w Bielsku Podlaskim w czwartek 15 listopada 2018 r. o godz. 19.00

Gawęda dotycząca życia Izabeli Branickiej przybliży publiczności mało znane fakty z życia arystokracji w XVIII wieku. Połączenie gawędy z muzyką kameralną, cieszącą się wielką popularnością w każdej epoce, stanowi cenne uzupełnienie wielkich wydarzeń scenicznych i koncertowych w które obfituje rokrocznie Festiwal Sztuk Dawnych.
Podczas recitalu klawesynowego zostanie przez Paulinę Tkaczyk zaprezentowana twórczość Christlieba Siegmunda Bindera (1723-1789), zapomnianego przez minione dwieście lat drezdeńskiego kompozytora i instrumentalisty, o którego życiu i działalności artystycznej wiemy bardzo niewiele. Jest wielce prawdopodobne, że Binder znał również osobiście sprowadzonego w 1757 roku do białostockiej kapeli z Saksonii organistę i klawicymbaliste - Dominika Grabenbauera, o którym wiemy niestety jeszcze mniej. Prezentacja twórczości Ch.S. Bindera oraz działającego we francji Joseph-Nicolas-Pancrace Royera nauczyciela Marii Leszczyńskiej, będzie ciekawą próbą rekonstrukcji recitali jakie miały miejsce na dworze Branickich w XVIII wieku.

Wieczór historyczny oraz recital klawesynowy zostaną powtórzone w Ratuszu w Bielsku Podlaskim.
Bielsk Podlaski, to oddalone o około 50 km od Białegostoku jedno z najstarszych miast Podlasia. Izabela Branicka od 1760 roku była starościną bielską. Jej zasługą było wytyczenie tzw. „nowego miasta” z późnobarokowym ratuszem i nowym neoklacystycznym kościołem farnym. Powtórzenie Wieczoru historycznego z recitalem Pauliny Tkaczyk będzie doskonałą okazją do wspomnienia zasłużonej nie tylko dla Białegostoku Izabeli Branickiej.