Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

kontakt


MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU
Ratusz - siedziba główna
Rynek Kościuszki 10, 15 - 426 Białystok
fax. 85 740-77-39
sekretariat 85 740-77-31, kom. 509 336 930
e-mail: muzeum@muzeum.bialystok.pl
 
Dyrektor - dr WALDEMAR WILCZEWSKI
tel. 85 740-77-31
 e-mail: w.wilczewski@muzeum.bialystok.pl

 

Inspektor Ochrony Danych - RYSZARD FUDAŁA
kom. 535 521 800
e-mail: iod@muzeum.bialystok.pl

DZIAŁ SZTUKI

tel. 85 740-77-38
e-mail: sztuka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - MONIKA SAMSEL-NIEWIAROWSKA

DZIAŁ PROMOCJI I EDUKACJI
tel. 85 740-77-42, kom. 509 336 740
e-mail: promocjaiedukacja@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - BARBARA MUSZYŃSKA

DZIAŁ ARCHEOLOGII
15-369 Białystok, ul. Bema 11
tel. 85 74-217-20, 85 74-265-53, kom. 509 336 849
e-mail: archeologia@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - HALINA KARWOWSKA

BIBLIOTEKA
15-277 Białystok, ul. Świętojańska 17
tel. 85 74-82-123, kom. 509 336 529
e-mail: biblioteka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - BEATA WILCZEWSKA

DZIAŁ KONSERWACJI ZABYTKÓW
tel. kom. 509 336 497
e-mail: pkz@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - JERZY OSTAPCZUK
 
DZIAŁ INWENTARZY ZBIORÓW
tel. kom. 503 982 825 
e-mail: diz@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - ANATOL WAP
 
DZIAŁ DIGITALIZACJI ZBIORÓW
Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok
tel. kom. 509 337 118
e-mail: foto@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – MONIKA WĘCŁAW
 
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
tel. 85 740-77-41, kom. 509 337 124
e-mail: ksiegowosc@muzeum.bialystok.pl
Główna księgowa – MAŁGORZATA ŁUSZYŃSKA
 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY
tel. 85 740-77-37, kom. 509 336 712
e-mail: administracja@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - MONIKA CELIŃSKA 
 
KADRY
tel. 85 740-77-33, kom. 509 337 196
e-mail: kadry@muzeum.bialystok.pl
MAŁGORZATA STUDNIARCZYK
 

MUZEUM IKON W SUPRAŚLU
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
tel. 85 663-19-94 tel. kom. 509 336 829
e-mail: muzeum.ikon@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - EWA ZALEWSKA
e-mail: e.zalewska@muzeum.bialystok.pl
 

MUZEUM HISTORYCZNE
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Warszawska 37, 15-062 Białystok
tel. 85 74-82-119, kom. 509 336 878
e-mail: muzeum.historyczne@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - PIOTR NIZIOŁEK
e-mail: p.niziolek@muzeum.bialystok.pl
 

MUZEUM W TYKOCINIE
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin
tel. 85 718-16-13, tel./fax. 85 718-16-26, kom. 509 336 597
e-mail: synagoga@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - dr JANUSZ SĘKOWSKI
 

MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Świętojańska 17, 15-277 Białystok
tel. 85 73-27-392, kom. 509 336 862
e-mail: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - RYSZARD SACIUK
 

MUZEUM W BIELSKU PODLASKIM
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Ratusz, ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. kom. 509 336 841
tel. 85 730 22 44
e-mail: muzeum.bielsk@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - ALINA DĘBOWSKA
 

MUZEUM WNĘTRZ PAŁACOWYCH W CHOROSZCZY
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
16-070 Choroszcz, ul. Pałacowa 2 
tel. 85 71-91-233, kom. 509 336 795
e-mail: muzeum.wnetrz@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - ANNA DĄBROWSKA