Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

Muzeum wędrujące

Muzeum w Tykocinie Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku we współpracy z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Tykocinie zaprasza młodzież szkolną do udziału w warsztatach historycznych poświęconych dziejom regionu oraz kulturze żydowskiej.

Spotkania odbywać się będą w świetlicach wiejskich Gminy Tykocin.

Szczegółowe informacje na temat miejsca i czasu kolejnych zajęć będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym muzeum.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.