Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Obraz Matki Boskiej Szlacheckiej z Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie – wykład Joanny Tomalskiej-Więcek

10 grudnia 2017 r., godz. 13.15, Muzeum w Tykocinie (Dom Talmudyczny)

Spotkanie artystyczno-historyczne z cyklu Salon Bujnowskiego

W programie:

  • Obraz Matki Boskiej Szlacheckiej z Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie – wykład i prezentacja multimedialna Joanny Tomalskiej-Więcek
  • Słowo wprowadzające o dziejach kościoła i historii konserwacji obrazu – ksiądz Jarosław Stefaniak, Proboszcz Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie
  • Różne oblicza Ave Maria – koncert pieśni maryjnych w wykonaniu Hanny Zajączkiewicz (sopran) przy akompaniamencie Joanny Zamory (fortepian)

Wstęp 2 zł

Cieszące się sławą czyniących cuda wizerunki Najświętszej Maryi Panny należą do najstarszych przedstawień sztuki chrześcijańskiej. Według legendarnych opowieści pierwszym portrecistą Matki Bożej miał być św. Łukasz Ewangelista, zaś jego obraz stał się pierwowzorem dla ogromnej liczby kopii. W ciągu wieków wierni otaczali kultem wiele objawionych w nadnaturalny sposób wizerunków cudownych. Do najważniejszych należy obraz Matki Bożej, objawiony w niezwykłych okolicznościach w Rzymie, ze względu na historię objawienia noszący miano "Śnieżnej". Jedną z kopii rzymskiego pierwowzoru jest obraz Matki Boskiej "Szlacheckiej" w tykocińskim kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej. Treścią wykładu, ilustrowanego pokazem slajdów, będzie historia tego obrazu, przedstawiona na tle dziejów portretowych obrazów Matki Bożej.

Hanna Maria Zajączkiewicz – przygodę ze śpiewem rozpoczęła w 2001r. w Chórze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2006 podjęła studia na Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku. Studiowała również śpiew solowy w Conservatorio Statale di Musica w Veronie (Włochy). W 2011 ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku. Jest również absolwentką Wydziału Lekarskiego UMB (2007) oraz Studiów Doktoranckich UMB przy Klinice Otolaryngologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku (2013). Prowadzi ożywiona działalność koncertową. Ma na swoim dorobku liczne koncerty zarówno pieśniarskie, oratoryjno-kantatowe, jak i operowe. Jest laureatką konkursów wokalnych w kraju i za granicą, m.in. w 2007 otrzymała Wyróżnienie w Moniuszkowskim Konkursie Wokalnym „Pieśń wieczorna”, w 2010 I Nagrodę oraz „Nagrodę za Osobowość Sceniczną” w Regionalnym Konkursie Wokalnym Hetmanowej Izabeli Branickiej w Białymstoku. W 2012 – II Miejsce podczas międzynarodowego Konkursu Giovani Musicisti „Citta di Barletta” (Włochy). W 2013 otrzymała Nagrodę Finalisty podczas międzynarodowego Konkursu Musica Sacra „Beata Paola Montaldi” (Mantova, Włochy). W 2016 otrzymała Główną Nagrodę podczas międzynarodowego Konkursu Lekarzy Śpiewających w Szczecinie. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu emisji głosu. Od 2016 roku jest korepetytorem emisji głosu w Chórze „Cantores Varmienses” przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Joanna Zamora - absolwentka UMFC im F. Chopina w Warszawie wydział zamiejscowy w Białymstoku, w klasie fortepianu prof. Juliusza Borzyma. Nauczyciel i akompaniator w Zespole Szkol Muzycznych, w Białymstoku, akompaniator w klasie dyrygentury prof. Bożenny Sawickiej w UMFC, Wieloletni akompaniator w Chórze Uniwersytetu. Medycznego oraz w chórze lekarzy Medicoro prowadzonym przez prof Bożennę Sawicką. Współpracuje również z chórami dziecięcymi i młodzieżowymi skupionymi w projekcie '' Śpiewająca Polska '', który koordynuje dr Anna Olszewska.

Zych Bujnowski – znakomity malarz i żołnierz, bohater wojny polsko-bolszewickiej, niemal przez całe życie związany był z Tykocinem. Muzeum w Tykocinie, pragnąc spopularyzować tego zacnego artystę i patriotę, inicjuje cykliczne spotkania artystyczne Salon Bujnowskiego.

 

Patroni wydarzenia: