Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

edukacja – Muzeum Ikon w Supraślu

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej - 509 336 829

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz do osób dorosłych zainteresowanych tematyką ikony.

 

Jak powstaje ikona

Zajęcia warsztatowe dla osób z dysfunkcją narządów ruchu oraz osób niedosłyszących

W sali warsztatowej uczestnicy poznają proces powstawania ikony. Podejmowane są działania plastyczne mające na celu poznanie kolejnych etapów pracy nad przedstawieniem ikonowym. Jest to polerowanie desek, kopiowanie rysunku i malowanie temperą wybranego wizerunku.
Zajęcia prowadzone są dla grup liczących nie więcej niż 26 osób.

 • Dzień w Muzeum – oferta specjalna dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób): zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem + warsztaty plastyczne „Jak powstaje ikona”.
  Czas trwania około 2,5 godz.
  Opłata: 21 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 8 zł od osoby.
 • Warsztaty „Jak powstaje ikona” dla grup zorganizowanych (bez zwiedzania ekspozycji).
  Czas trwania około 1,5 godz.
  Opłata: 14 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 8 zł od osoby.
 • Warsztaty „Jak powstaje ikona” dla osób indywidualnych (bez zwiedzania ekspozycji).
  Czas trwania około 1,5 godz.
  Opłata 30 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 16 zł od osoby.

Jak powstaje ikona

Lekcja muzealna dla osób niedowidzących.

W sali warsztatowej uczestnicy poznają proces powstawania ikony. Kolejne etapy pracy nad przedstawieniem ikonowym zostają omówione z użyciem modeli – desek ikonowych ze zróżnicowanym poziomem prac nad wizerunkiem, poczynając od czystego podobrazia, poprzez deskę z naklejonym płótnem i rozpoczętym gruntowaniem, aż po naniesioną malaturę. Podczas lekcji prezentowane są również przybory używane w trakcie pracy nad ikoną. Po zapoznaniu się z warsztatem ikonopisarskim omawiamy podstawowe wizerunki Chrystusa i Matki Bożej ze szczególnym uwzględnieniem symboliki gestów. Najciekawsze przykłady ikon wyświetlane są w dużym powiększeniu na monitorze w sali warsztatowej (Pantokrator, Hodegetria, Eleusa, Oranta).
Zajęcia prowadzone są na grup liczących nie więcej niż 26 osób.

Lekcja muzealna „Jak powstaje ikona” dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób).
Czas trwania około 1 godz.

Opłata 9 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby.


Kolor i gest

Lekcja muzealna dla dzieci i młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej z dysfunkcją narządów ruchu oraz osób niedosłyszących.

Ikona bywa nazywana „Ewangelią w kolorach”, nieprzypadkowe są też gesty wykonywane przez przedstawiane postaci. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z symboliką przypisaną poszczególnym kolorom na podstawie wybranych wizerunków. Rozpoznają gesty oraz przyporządkowują im przypisane znaczenie. Próbują również odtworzyć ozdobne liternictwo. Zajęcia odbywają się na ekspozycji stałej Muzeum, a uczestnicy otrzymują karty pracy, na których rozwiązują zadania.
Zajęcia prowadzone są dla grup liczących nie więcej niż 26 osób.

Czas trwania około 1 godz.
Opłata 9 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby.


Symbolika krzyża staroobrzędowego

Zajęcia warsztatowe dla osób niewidomych i niedowidzących.

Staroobrzędowcy, obok ikon tworzonych w technice temperowej na drewnianym podobraziu, zajmowali się również odlewaniem w metalu wizerunków ikonowych i sceny ukrzyżowania. W oparciu o bogatą symbolikę krzyża staroobrzędowego uczestnicy komponują z papieru, w technice 3D, ikonę Ukrzyżowania według omówionego schematu wyświetlanego w dużym powiększeniu na monitorze w sali warsztatowej.
Zajęcia prowadzone są dla grup liczących nie więcej niż 26 osób.
Na ofertę składa się zwiedzanie części ekspozycji z przewodnikiem + zajęcia edukacyjne.

Czas trwania około 1,5 godz.
Opłata 9 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby.