Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

edukacja – Muzeum Ikon w Supraślu

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: 509 336 829.
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz do osób dorosłych zainteresowanych tematyką ikony:

 

Jak powstaje ikona - zajęcia warsztatowe dla osób z dysfunkcją narządów ruchu oraz osób niedosłyszących

W sali warsztatowej uczestnicy poznają proces powstawania ikony. Podejmowane są działania plastyczne mające na celu poznanie kolejnych etapów pracy nad przedstawieniem ikonowym. Jest to polerowanie desek, kopiowanie rysunku i malowanie temperą wybranego wizerunku.
Zajęcia prowadzone są na grup liczących nie więcej niż 26 osób.
• Dzień w Muzeum – oferta specjalna dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób): zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem + warsztaty plastyczne „Jak powstaje ikona”
21 zł/os.; czas trwania około 2,5 godz.
• Warsztaty „Jak powstaje ikona” dla grup zorganizowanych (bez zwiedzania ekspozycji)
14 zł/os., czas trwania około 1,5 godz.
• Warsztaty „Jak powstaje ikona” dla osób indywidualnych (bez zwiedzania ekspozycji)
30 zł/os., czas trwania około 1,5 godz.

 

Jak powstaje ikona - lekcja muzealna dla osób niedowidzących

W sali warsztatowej uczestnicy poznają proces powstawania ikony. Kolejne etapy pracy nad przedstawieniem ikonowym zostają omówione z użyciem modeli – desek ikonowych ze zróżnicowanym poziomem prac nad wizerunkiem, poczynając od czystego podobrazia, poprzez deskę z naklejonym płótnem i rozpoczętym gruntowaniem, aż po naniesioną malaturę. Podczas lekcji prezentowane są również przybory używane w trakcie pracy nad ikoną. Po zapoznaniu się z warsztatem ikonopisarskim omawiamy podstawowe wizerunki Chrystusa i Matki Bożej ze szczególnym uwzględnieniem symboliki gestów. Najciekawsze przykłady ikon wyświetlane są w dużym powiększeniu na monitorze w sali warsztatowej (Pantokrator, Hodegetria, Eleusa, Oranta).
Zajęcia prowadzone są na grup liczących nie więcej niż 26 osób.
• Lekcja muzealna „Jak powstaje ikona” dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) bilet ulgowy 7 zł/os. + 24 zł/od grupy; czas trwania około 1 godz.

 

Kolor i gest - lekcja muzealna dla dzieci i młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej z dysfunkcją narządów ruchu oraz osób niedosłyszących

Ikona bywa nazywana „Ewangelią w kolorach”, nieprzypadkowe są też gesty wykonywane przez przedstawiane postaci. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z symboliką przypisaną poszczególnym kolorom na podstawie wybranych wizerunków. Rozpoznają gesty oraz przyporządkowują im przypisane znaczenie. Próbują również odtworzyć ozdobne liternictwo. Zajęcia odbywają się na ekspozycji stałej Muzeum, a uczestnicy otrzymują karty pracy, na których rozwiązują zadania.
Zajęcia prowadzone są dla grup liczących nie więcej niż 26 osób
Na ofertę składa się zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem + lekcja muzealna „Kolor i gest”
bilet ulgowy 7 zł/os. + 24 zł/od grupy; czas trwania około 1,5 godz.

 

Symbolika krzyża staroobrzędowego - zajęcia warsztatowe dla osób niewidomych i niedowidzących

Staroobrzędowcy, obok ikon tworzonych w technice temperowej na drewnianym podobraziu, zajmowali się również odlewaniem w metalu wizerunków ikonowych i sceny ukrzyżowania. W oparciu o bogatą symbolikę krzyża staroobrzędowego uczestnicy komponują z papieru, w technice 3D, ikonę Ukrzyżowania według omówionego schematu wyświetlanego w dużym powiększeniu na monitorze w sali warsztatowej.
Zajęcia prowadzone są dla grup liczących nie więcej niż 26 osób.
Na ofertę składa się zwiedzanie części ekspozycji z przewodnikiem + zajęcia edukacyjne
bilet ulgowy 7 zł/os. + 24 zł/od grupy; czas trwania około 1,5 godz.