Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

edukacja – Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

Osoby z dysfunkcjami ruchu, wzroku, słuchu oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, które chciałyby zwiedzić stałą ekspozycję i skorzystać z oferty edukacyjnej Muzeum prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 509 336 862.
Opłaty:

  • dzieci i młodzież szkolna - 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby
  • grupy przedszkolne - 4 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby

Zajęcia interaktywne adresowane do dzieci niepełnosprawnych z grup przedszkolnych:

1. W pracowni rzeźbiarza
Dzieci poznają rzeźbiarską pracownię Alfonsa Karnego. Dowiedzą się, z jakich narzędzi i materiałów rzeźbiarskich korzystał. Zajęcia zakończone będą pracą w glinie.
Do wykorzystania: repetycje rzeźb A. Karnego, narzędzia rzeźbiarskie, formy rzeźbiarskie, różne materiały rzeźbiarskie (gips/kamień/piasek/styropian/papier).
Zajęcia dedykowane dzieciom z dysfunkcją wzroku - niedowidzącym, ruchu, słuchu – niedosłyszącym oraz niepełnosprawnym intelektualnie.
Liczba osób w grupie do uzgodnienia, w zależności od charakteru dysfunkcji.
Czas trwania ok. 50 min

2. Świat odlewów gipsowych
W trakcie spotkania uczestnicy przeniosą się w świat odlewów gipsowych Alfonsa Karnego. Dzieci nie tylko zajrzą do pracowni artysty, ale również dowiedzą się, w jaki sposób można wykonać rzeźbę. Podczas zajęć uczestnicy odleją gipsowe figurki.
Do wykorzystania: gotowe odlewy gipsowe, foremki do gipsu.
Zajęcia dedykowane dzieciom z dysfunkcją ruchu i słuchu.
Liczba osób w grupie do uzgodnienia, w zależności od charakteru dysfunkcji.
Czas trwania ok. 50 min

Zajęcia interaktywne adresowane do dzieci niepełnosprawnych ze szkół podstawowych:

1. Alfons Karny czyli rzeźbiarz przez wielkie „R”
W trakcie spotkania dzieci dowiedzą się, kim był Alfons Karny i w jaki sposób został sławnym artystą. Na zakończenie wizyty uczestnicy sami zamienią się w wielkich rzeźbiarzy i wykonają popiersia z gliny.
Do wykorzystania: autoportret A. Karnego w różnych okresach życia (rzeźby „Gdy miałem 13 miesięcy” i „Kawał drania”), głowa S. Noakowskiego (tu opowieść o latach akademickich), materiały i narzędzia rzeźbiarskie, glina.
Zajęcia dedykowane dzieciom z dysfunkcją ruchu, słuchu – niedosłyszącym.
Liczba osób w grupie do uzgodnienia, w zależności od charakteru dysfunkcji.
Czas trwania ok. 50 min

2. Dzieciaki rzeźbią zwierzaki
Jakie zwierzęta znajdują się w naszym Muzeum? W czasie spotkania poszukamy zwierząt na obrazach i w rzeźbach. Na zakończenie spotkania dzieci wykonają swojego pupila wykorzystując różne techniki plastyczne.
Do wykorzystania: papier puchnący, repetycje rzeźb zwierzęcych autorstwa A. Karnego, ekran interaktywny (dźwięki wydawane przez zwierzęta).
Zajęcia dedykowane dzieciom z dysfunkcją ruchu i niedosłyszącym.
Liczba osób w grupie do uzgodnienia, w zależności od charakteru dysfunkcji.
Czas trwania ok. 50 min.

Zajęcia interaktywne adresowane do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z niepełnosprawnością:

1. Bliżej artysty
Zajęcia poświęcone będą życiu i twórczości Alfonsa Karnego. Uczestnicy spotkania poznają nie tylko fakty i ciekawostki z życia artysty, ale również sami wykonają rzeźby z gliny.
Do wykorzystania: rzeźby „Gdy miałem 13 miesięcy” i „Kawał drania”, głowa S. Noakowskiego (opowieść o latach akademickich), materiały i narzędzia rzeźbiarskie oraz glina.
Zajęcia dedykowane dzieciom z dysfunkcją ruchu, niedosłyszących i niedowidzących.
Liczba osób w grupie do uzgodnienia, w zależności od charakteru dysfunkcji.
Czas trwania ok. 50 min.

2. Świat odlewów gipsowych
W trakcie spotkania uczestnicy przeniosą się w świat odlewów gipsowych Alfonsa Karnego. Dzieci nie tylko zajrzą do pracowni artysty, ale również dowiedzą się, w jaki sposób można wykonać rzeźbę. Podczas zajęć dzieci odleją gipsowe figurki.
gotowe odlewy gipsowe, ramki gipsowe.
Zajęcia dedykowane dzieciom z dysfunkcją ruchu i niedosłyszącym.
Liczba osób w grupie do uzgodnienia, w zależności od charakteru dysfunkcji.
Czas trwania ok. 50 min.