Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

Pieniądz czasów wojny i okupacji 1939-1945

Pieniądz czasów wojny i okupacji 1939-1945

1 września – 19 grudnia 2021  
Muzeum Historyczne w Białymstoku, ul. Warszawska 37

Temat pieniądza w warunkach wojennych i okupacyjnych jest niezwykle skomplikowany. Nawet na pozornie niewielkim (w porównaniu do ogółu terenów ogarniętych wojną) terytorium II Rzeczypospolitej funkcjonowała na przestrzeni zaledwie kilku lat II wojny światowej ogromna rozmaitość monet, banknotów, bonów i nieoficjalnych środków płatniczych. Wystawa opowiada ich dzieje w pryzmacie gospodarczym i społecznym. Szeroką paletę numizmatów uzupełnia wybór unikatowych zabytków, w tym kartografii, archiwaliów, a nawet reliktów małej architektury.

Punktem wyjściowym narracji jest pieniądz międzywojenny Rzeczypospolitej i specjalne środki płatnicze przygotowana na wypadek wybuchu wojny. Kolejnymi elementami są pieniądze wprowadzane do obiegu przez kolejnych okupantów (ZSRS i III Rzeszę).

Na ekspozycji nie zabrakło także specjalnych środków płatniczych emitowanych dla getta w Łodzi i obozu koncentracyjnego w Terezinie. Ponadto znajdziemy na niej fałszerstwa brytyjskich funtów wykonywane przez więźniów obozów koncentracyjnych podczas akcji Bernhard oraz fałszerstwa banknotów drukowane na szkodę III Rzeszy przez Polskie Państwo Podziemne.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Fotorelacja z wernisażu