Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Ponad 1000 cennych eksponatów trafiło do zbiorów Muzeum Podlaskiego.

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przekazała do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ponad 1000 zabytkowych przedmiotów. Do muzealnych zbiorów trafiły m.in. numizmaty, zabytki archeologiczne i sakralne oraz broń palna i książki. Przekazane eksponaty zostały zatrzymane podczas wspólnych działań funkcjonariuszy podlaskiej policji i KAS w sierpniu 2020 roku.

Wśród przekazanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej Wojciecha Orłowskiego i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku Dariusza Kowalczuka zabytków na szczególną uwagę zasługuje unikatowy, bliskowschodni kindżał z początku XX w., skradziony w 1984 r. z wystawy Sokólskiego Ośrodka Kultury. Jest to muzealium o znaczeniu wyjątkowym – związane z dziejami osadnictwa tatarskiego w naszym regionie. Został rozpoznany przez pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako zabytek utracony ze zbiorów publicznych jeszcze na etapie czynności poprzedzających zatrzymanie.

Pokaźną grupę przekazanych przedmiotów stanowią cenne numizmaty, m.in. antyczne płacidła datowane na V–IV w. p.n.e., monety srebrne i miedziane Królestwa Polskiego, a także zbiór monet rosyjskich od XVI do XIX w. 

Najcenniejszym przekazanym zabytkiem broni palnej jest rewolwer Lefaucheux, który zrewolucjonizował pola bitew połowy XIX w. i z upodobaniem był używany przez powstańców styczniowych.

Smutek budzi obecność pokaźnego zbioru obiektów wykonanych współcześnie z naturalnej kości słoniowej. Niestety największe ssaki lądowe świata, mimo coraz ściślejszej ochrony, wciąż giną od kul i pułapek kłusowników, a ich szczątki wykorzystywane są w tradycyjnej medycynie dalekowschodniej i do wyrobu ozdób. Zatrzymane obiekty posłużą celom edukacyjnym i konserwatorskim.