Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Sejmik Bielski

Osoby siedzące przy stole.

6 października 2022 r., godz. 17:00, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim zaprasza wszystkich miłośników lokalnej historii na trzecie w tym roku spotkanie z cyklu SEJMIK BIELSKI. Tym razem dr hab. Piotr Guzowski oraz dr Radosław Poniat z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku wygłoszą prelekcję „Nierówności ekonomiczne wśród szlachty podlaskiej”. Dr hab. Piotr Guzowski zajmuje się historią gospodarczą, demografią historyczną i historią środowiskową. Z kolei dr Poniat interesuje się historią społeczno – gospodarczą i demografią ziem dawnej Rzeczypospolitej w XVIII i XIX wieku. Swoje badania koncentruje wokół takich kwestii jak: mobilność społeczna, specyfikacja, nierówności ekonomiczne czy rynek pracy.