Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Sejmik Bielski


3 października 2023 r., godz. 17.00, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim | ul. Mickiewicza 45

„Podlaskie ośrodki monastycyzmu prawosławnego w okresie wczesnonowożytnym” to temat najbliższego spotkania realizowanego w ramach cyklu „Sejmik Bielski” w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Prelegentem będzie dr hab. Piotr Chomik z Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku. 

Wykład przedstawi historię i rolę podlaskich klasztorów prawosławnych. Na spotkaniu, zostaną zaprezentowane główne zasady i kierunki życia monastycznego w prawosławiu, jego wpływ na kulturę i politykę oraz jego stosunek do innych wyznań.