Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Spotkanie dotyczące wpisu ręcznika obrzędowego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

9 lutego 2024 r., godz. 17.00
Muzeum Historyczne w Białymstoku, ul. Warszawska 37

Wpis ręcznika obrzędowego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest doskonałym sposobem na jego ochronę i promocję jako żywego dziedzictwa, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Spotkanie, które poprowadzi kustosz Alina Dębowska- Jankiewicz, stypendystka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, będzie okazją do konstruktywnej wymiany poglądów i doświadczeń. 

W wydarzeniu uczestniczyć będą Maria Tomczuk oraz Magdalena Kozioł stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentujące Pracownię Podlaskiego Rękodzieła Ludowego działającą przy BDK. Byłoby wspaniale gdybyście Państwo na spotkanie przynieśli swoje ręczniki i podzielili się ich historią. Szczególne zaproszenie kierujemy do osób, które samodzielnie wykonały lub wykonują ręczniki obrzędowe.

Z uwagi na chęć jak najszerszego dotarcia do osób zainteresowanych włączeniem się w działania wpisu ręcznika obrzędowego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego podobne spotkania planowane są w Bielsku Podlaskim, Narewce, Hajnówce, Siemiatyczach.

Spotkanie odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej.