Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

SZTUKA IKONY – ikonografia Spotkania Pańskiego

25 lutego 2024 r., godz. 11.00., niedziela
Prowadzenie: Anna Motowicka

Muzeum Ikon w Supraślu, ul. Klasztorna 1

Święto Spotkania Pańskiego w tradycji wschodniej, a Ofiarowania Pańskiego w tradycji zachodniej, czy w dawnej obrzędowości – święto Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny, to wydarzenie opisane na kartach Ewangelii św. Łukasza, o którym będziemy opowiadać podczas spotkania.

Ikonografia święta opiera się wprost na relacji ewangelicznej: „Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu”(Łk 2, 22-24). Słowa opisują obrzęd oczyszczenia Marii i ofiarowania pierworodnego syna Bogu zgodnie z prawem Mojżeszowym (Kpł 12, 1-8). Owemu wydarzeniu towarzyszy postać kapłana – starca Symeona, prorokini Anny, którzy są nie tylko świadkami wydarzenia i proroctw, ale jednocześnie stają się symbolem spotkania Boga z ludzkością.
W przedstawieniach ikonograficznych ujmuje się kilka wariantów: oczyszczenie Marii, spotkanie św. Rodziny z Symeonem u progu świątyni, właściwe ofiarowanie Chrystusa pod ołtarzem. Uczestnicy podczas spotkania na przykładach ikon Spotkania Pańskiego będą mogli zapoznać się z kompozycją i wymową liturgiczno-symboliczną tego przedstawienia.

Liczba uczestników: 25 osób
Czas trwania: ok. 60 min.
Koszt: 10 zł., z Kartą Dużej Rodziny - 5 zł.
Obowiązuje rezerwacja. Informacje i zapisy: 509 336 829