Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

SZTUKA IKONY – Ikonografia Święta Zaśnięcia Bogarodzicy

27 sierpnia 2023 r., godz. 11.00
Muzeum Ikon w Supraślu, ul. Klasztorna 1

28 sierpnia Kościół wschodni celebruje święto Zaśnięcie Bogarodzicy. W nawiązaniu do wydarzenia w Muzeum Ikon odbędzie się spotkanie, mające na celu przybliżenie historii uroczystości, jego źródeł ikonograficznych oraz kompozycji wschodnich przedstawień tego maryjnego święta.

Na przykładzie eksponowanych na wystawie ikon będzie można zapoznać się z poszczególnymi elementami kompozycji opartej o apokryficzne opowieści będące podstawą ikonografii święta w sztuce bizantyńskiej, która rozpowszechniła się następnie na ziemiach wschodniosłowiańskich oraz w krajach bałkańskich.

Prowadzenie: Katarzyna Skibińska
Czas trwania: ok. 60 min;
Liczba uczestników: 20 osób;
Koszt: 10 zł, z Kartą Dużej Rodziny – 5 zł
Obowiązuje rezerwacja. Informacje i zapisy: 509 336 829

 

red.: JR