Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

SZTUKA IKONY – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Pasja i Zmartwychwstanie w tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”.

W trakcie spotkania poznacie różnicę pomiędzy wschodnio- a zachodniochrześcijańskim spojrzeniem na temat męki i zmartwychwstania Chrystusa.

W ramach wystawy Pasja i Zmartwychwstanie prezentowanych jest ponad siedemdziesiąt zabytków, większość z nich po raz pierwszy została udostępniona dla szerszej publiczności.
Dotychczas w Muzeum Ikon eksponowane były obiekty związane z tradycją wschodnią. Na wystawie Pasja i Zmartwychwstanie znajdują się również dzieła reprezentatywne dla chrześcijańskiego Zachodu. Takie zestawienie zabytków buduje narrację pozwalającą prześledzić kształtowanie się ikonografii w obu tradycjach, zauważyć elementy wspólne, jak też i odrębności. Obiekty eksponowane na wystawie pochodzą z dwóch kolekcji prywatnych, z Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego, a także z Muzeum Ikon w Supraślu. Jest to zbiór z jednej strony bardzo zróżnicowany, ze względu na wiek, technikę, miejsce powstania czy autora. Z drugiej bardzo spójny, ponieważ oscyluje wokół najważniejszego święta w Kościele wschodnim, jak i zachodnim – święto Zmartwychwstania.

3 września (niedziela) 2023 r., godz. 11.00

Prowadzenie: Aneta Jurgilewicz-Stępień
Czas trwania: ok. 60 min.,
Liczba uczestników: 25 osób;
Koszt: 10 zł, z Kartą Dużej Rodziny – 5 zł
Obowiązuje rezerwacja. Informacje i zapisy: 509 336 829