Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

W Turośni Kościelnej powstaje Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa

Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć podpisał z dyrektorem dr. Waldemarem Wilczewskim umowę użyczenia budynku, w którym powstanie dziewiąty oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej! 

Siedzibą nowo powstającego muzeum będzie dworek myśliwski przy ul. Lipowej 4, położony nieopodal puszczy i nadrzecznych pejzaży wielokrotnie rejestrowanych przez wybitnego fotografika. 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku jest właścicielem przeważającej części spuścizny artystycznej Wiktora Wołkowa oraz pamiątek po zmarłym fotografiku. W grudniu 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego sfinansował zakup dorobku twórczego artysty oraz pamiątek związanych z jego pracą. Dzięki zakupowi do zbiorów Muzeum Podlaskiego trafiło 125 tys. klatek negatywów wykonanych podczas kilkudziesięciu lat pracy fotografika. Wdowa po artyście – pani Grażyna Wołkow – przekazała w darze Muzeum Podlaskiemu sprzęt fotograficzny i filmowy oraz wyposażenie pracowni fotograficznej męża. W darowanym zbiorze są m.in. aparaty fotograficzne, obiektywy, lampy, kamery filmowe, projektor, filtry, pierścienie pośrednie, koreksy, kuwety, powiększalniki, maskownice oraz wielkoformatowe wydruki wystaw. Zbiory te, wyodrębnione jako kolekcja i systematycznie opracowywane, stanowią cenną spuścizną materialną kultury regionalnej.

Nie bez znaczenia przy wyborze siedziby był fakt, że przez gminę Turośń Kościelna przebiegają dwie ważne drogi wojewódzkie (678, 682) prowadzące z Białegostoku w kierunku Narwiańskiego Parku Narodowego, który licznie odwiedzają turyści szukający kontaktu z nieskażoną przyrodą, a zatem osoby potencjalnie zainteresowane fotografią przyrodniczą Wiktora Wołkowa.  

Jednym z głównych zadań powstającego muzeum będzie promocja szeroko pojętego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego terenów wiejskich województwa podlaskiego, utrwalonego w artystycznych fotografiach Wiktora Wołkowa. Pierwsza wystawa będzie dostępna dla publiczności już we wrześniu.

red.: JR