Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

XIX Trialog w Krynkach

XIX Trialog w Krynkach
Belarusian Outside

31 sierpnia – 1 września 2018 r., Krynki

Temat tegorocznego Trialogu jest rozmyślnie wieloznaczny. Rzecz w tym, że niejednoznaczne jest samo angielskie pojęcie „outside”, które różni się od pojęcia „abroad”. Zasadniczo to pierwsze oznacza kogoś albo coś „poza czymś” „na zewnątrz”, „osobno”, „na uboczu”. W języku białoruskim, zresztą podobnie w polskim jakkolwiek wymawianym z angielska, pojęcie „autsajder” zdecydowanie skłania się ku określeniu czegoś, co „odstaje”, „nie nadąża”, „nie pasuje”, „nie odpowiada” pewnej całości lub kategorii. Tak więc w sporcie autsajderem jest zawodnik najsłabszy, ostatni w klasyfikacji, ten, który został odrzucony i wyłączony z dalszego współzawodnictwa. Natomiast w socjologii jest to człowiek, który egzystuje na marginesie społeczeństwa jako nieudacznik, wyrzutek, albo ktoś nieprzystający do ogółu społeczeństwa. Temat „Białoruś na zewnątrz” przywodzi na myśl kilka kwestii, na których chcę się skupić. W moim przekonaniu temat wskazuje na:
- istnienie licznej, białoruskiej emigracji i diaspory;
- przywodzi na myśl pewien stopień obecności i aktywności Białorusinów oraz ich kultury w świecie;
- sugeruje fakt, że Białoruś promują w świecie zarówno jej dawni, jak i obecni wielcy ludzie w najrozmaitszych dziedzinach;
- Białoruś jest przedmiotem bezinteresownego zainteresowania i studiów ze strony wielu renomowanych entuzjastów – białorusistów z kilkunastu ważnych krajów świata;
- za sprawą swego politycznego wyboru kraj jest autsajderem w wielu dziedzinach, pozostaje mało znaczącym i mało znanym, zmarginalizowanym wyrzutkiem i pariasem...

Program XIX Trialogu

piątek, 31 sierpnia

 • sztuka / 17:00 – 19:30 / Galeria Krynki – ul. J. Piłsudskiego 6
  Andrei Dureika (BY)

sobota, 1 września

 • dyskusja / 11:00 – 17:00 / Synagoga Kaukaska – ul. J. Piłsudskiego 5
  moderator: Jarosław Iwaniuk (PL)
 • literatura / media / kultura
  Alena Makouskaja, Uładzisłau Achromienka, Walancin Akudowicz, Mikołaj Wawrzeniuk, Siarhej Dubawiec, Andrej Durejka, Paweł Kaściukiewicz, Paweł Mażejka
 • muzyka / 18:30 – 21.30 / Synagoga Kaukaska – ul. J. Piłsudskiego 5
  18:30 Chikiss aka Galina Ozeran
  https://soundcloud.com/chikissecrets
  20:30 Port Mone
  http://portmonetrio.com/whisper

Wstęp wolny.