Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Zniżki i zwolnienia z opłat

 

W KASIE MUZEUM NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIA DO ZNIŻKI

I. Bilet bezpłatny uprawniający do zwiedzania wystaw stałych i czasowych przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 4. dzieciom do lat siedmiu
 5. osobom posiadającym Kartę Polaka

 

II. Bilet ulgowy uprawniający do zwiedzania wystaw stałych i czasowych przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury"
 5. osobom posiadającym kartę Europejskiej Karty Młodzieżowej (European Youth Card) Euro 26

 

III. Osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługują zniżki w cenach biletów uprawniających do zwiedzania wystaw stałych i czasowych:

 • dzieci od 7 lat i młodzież do 25 roku życia – 4 zł
 • osoby dorosłe – bilet ulgowy obowiązujący w danym Oddziale
 • bilet rodzinny – 50% zniżki od ceny obowiązującej w danym Oddziale (rodzice i dzieci oraz młodzież do 25 roku życia)

Opłaty za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny - szczegółowe informacje w zakładkach:

IV.  Ceny biletów wstępu dla grup zorganizowanych (usługa zwiedzania wystaw zorganizowanych w Muzeum połączona z udziałem w zajęciach edukacyjnych), których uczestnicy są podopiecznymi placówek wspierających rodziny dysfunkcyjne – 4,00 zł od osoby (dotyczy wyłącznie osób podopiecznych, w cenę biletu wliczona jest opłata za oprowadzanie).