Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

jarmarki

Białostocki Jarmark Świętojański 2018

niedziela 24 czerwca 2018 r. w godz. 9.00 – 16.00

Rynek Kościuszki wokół białostockiego Ratusza

Wystawcy proponują:

  • tradycyjne polskie oraz litewskie wędliny, sery, chleby, kwasy, ciasta i sękacze, ręcznie wyrabiane cukry, obwarzanki, miody, zioła i przyprawy, oleje, nalewki, miody pitne, kiszonki, soki
  • szydełkowe i haftowane serwetki, serwety i obrusy
  • ceramika i szkło użytkowe i artystyczne, zastawy stołowe, wyroby z wikliny i drewna
  • ręcznie wykonana biżuteria
  • naturalne mydła i kosmetyki
  • kompozycje kwiatowe, kwiaty, nasiona, cebule i kłącza kwiatowe
  • książki

Wystawców zainteresowanych wzięciem udziału w Jarmarku zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Białostockiego Jarmarku Wielkanocnego oraz do przesyłania zgłoszeń na adres: jarmarki@muzeum.bialystok.pl

Informacji udziela Dział Promocji i Edukacji, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, Białystok,
tel. kom. 509 336 740

DLA WYSTAWCÓW (pliki do pobrania)

  • Regulamin Białostockiego Jarmarku Świętojańskiego - pobierz
  • Karta zgłoszenia udziału – kategoria PRODUKTY SPOŻYWCZE - pobierz
  • Karta zgłoszenia udziału – kategoria PRODUKTY INNE - pobierz

5 czerwca 2018 r. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na Jarmark Świętojański 2018 r.
Zgłoszenia złożone po 5 czerwca 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

www.bialystok.pl


Patroni medialni:


Jarmarki to staropolska miejska tradycja. Już na początku XVI wieku, jak pisał Zygmunt Gloger, zabroniono organizowania ich po wsiach. Staraniem Jana Klemensa Branickiego, pierwszy przywilej na organizację miejskich jarmarków w Białymstoku nadał król August II Mocny 7 stycznia 1723 roku. To wówczas w naszym mieście pojawił się jarmark, który organizowany był w drugą niedzielę po Wielkanocy. W 1749 roku Jan Klemens Branicki uzyskał kolejny królewski przywilej. Od tego roku największym białostockim jarmarkiem był Jarmark Świętojański, który wiązał się z imieninami hetmana.
Muzeum Podlaskie w Białymstoku, chcąc podtrzymywać historyczną tradycję białostockich targów, nawiązało do niej organizując od 1991 roku coroczny Jarmark Wielkanocny Sztuki Ludowej Podlasia, a od 1993 roku Jarmark na Jana. Jarmarki te przez lata rozwijały się i zmieniały otwierając się na coraz to nowych wystawców nie tylko z Polski, ale również z Litwy i Białorusi.

Od 2017 roku, na Rynku Kościuszki wokół Ratusza, Muzeum Podlaskie organizuje Białostocki Jarmark Wielkanocny oraz Białostocki Jarmark Świętojański. Są to imprezy handlowe i promocyjne. Można na nich kupić specjały regionalnej kuchni i rękodzieło.

Białostocki Jarmark Wielkanocny organizowany jest w niedzielę poprzedzającą
Niedzielę Palmową.

Białostocki Jarmark Świętojański organizowany jest w niedzielę najbliższą 24 czerwca.

 


Archiwum Białostockiego Jarmarku Wielkanocnego

2018

2017

 

Archiwum Białostockiego Jarmarku Świętojańskiego

2017