Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

jarmarki

Jarmarki to staropolska miejska tradycja. Już na początku XVI wieku, jak pisał Zygmunt Gloger, zabroniono organizowania ich po wsiach. Staraniem Jana Klemensa Branickiego, pierwszy przywilej na organizację miejskich jarmarków w Białymstoku nadał król August II Mocny 7 stycznia 1723 roku. To wówczas w naszym mieście pojawił się jarmark, który organizowany był w drugą niedzielę po Wielkanocy. W 1749 roku Jan Klemens Branicki uzyskał kolejny królewski przywilej. Od tego roku największym białostockim jarmarkiem był Jarmark Świętojański, który wiązał się z imieninami hetmana.
Muzeum Podlaskie w Białymstoku, chcąc podtrzymywać historyczną tradycję białostockich targów, nawiązało do niej organizując od 1991 roku coroczny Jarmark Wielkanocny Sztuki Ludowej Podlasia, a od 1993 roku Jarmark na Jana. Jarmarki te przez lata rozwijały się i zmieniały otwierając się na coraz to nowych wystawców nie tylko z Polski, ale również z Litwy i Białorusi.

Od 2017 roku, na Rynku Kościuszki wokół Ratusza, Muzeum Podlaskie organizuje Białostocki Jarmark Wielkanocny oraz Białostocki Jarmark Świętojański. Są to imprezy handlowe i promocyjne. Można na nich kupić specjały regionalnej kuchni i rękodzieło.

Białostocki Jarmark Wielkanocny organizowany jest w niedzielę poprzedzającą
Niedzielę Palmową.

Białostocki Jarmark Świętojański organizowany jest w niedzielę najbliższą 24 czerwca.

Wystawcy zaproponują:

  • wielkanocne palmy, pisanki, koszyki, baranki, zajączki, zabawki na śmigus-dyngus
  • tradycyjne polskie oraz litewskie wędliny, sery, chleby, kwasy, ciasta i sękacze, ręcznie wyrabiane cukry, obwarzanki, miody, zioła i przyprawy, oleje, nalewki, miody pitne, kiszonki, soki
  • szydełkowe i haftowane serwetki, serwety i obrusy
  • ceramika i szkło użytkowe i artystyczne, zastawy stołowe, wyroby z wikliny i drewna, wielkanocne kompozycje, ręcznie wykonane zabawki z drewna i tkanin,
  • naturalne mydła i kosmetyki
  • kompozycje kwiatowe, kwiaty, nasiona, cebule i kłącza kwiatowe
  • wycinankę, grafikę, karty świąteczne oraz książki

DLA WYSTAWCÓW
Wystawców zainteresowanych wzięciem udziału w Jarmarku zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Białostockiego Jarmarku Wielkanocnego, który będzie obowiązywał na tegorocznej imprezie. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 marca 2019 r.

Karty zgłoszeń, w których szczegółowo powinny być wymienione produkty przedstawiane do sprzedaży, prosimy przesyłać:

  • na adres mailowy: jarmarki@muzeum.bialystok.pl
  • lub pocztą na adres: Dział Promocji i Edukacji, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok

Oprócz Karty zgłoszeniowej prosimy również o przesłanie zdjęć oferowanych przez Państwa produktów. Wystawcy mają prawo wystawić tylko produkty zgłoszone organizatorowi Jarmarku.

Przypominamy, że wystawcy chcący prowadzić podczas Jarmarku sprzedaż wyrobów alkoholowych zobowiązani są uzyskać jednorazowe pozwolenie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, wcześniej występując do Muzeum Podlaskiego o pisemną  zgodę na podawanie napojów alkoholowych.

więcej informacji >>>

DOKUMENTY DLA WYSTAWCÓW

REGULAMIN JARMARKU WIELKANOCNEGO 2019
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU kat. produkty spożywcze
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU kat. produkty inne

Informacji udziela Dział Promocji i Edukacji, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, Białystok, 
tel. kom. 509 336 740.


Archiwum Białostockiego Jarmarku Wielkanocnego

2018

2017

 

Archiwum Białostockiego Jarmarku Świętojańskiego

2018

2017