Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

edukacja – Muzeum Historyczne

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do korzystania z oferty edukacyjnej Muzeum Historycznego w Białymstoku. Scenariusze zajęć ze stałej oferty edukacyjnej są modyfikowane z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczestników spotkań. Proponujemy zajęcia dla grup osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podczas zajęć wykorzystywane są materiały umożliwiające osobom niepełnosprawnym zrozumienie istoty tematu oraz uczenie się poprzez działanie. W przypadku osób niewidomych i niedowidzących, zajęcia wzbogacone są materiałami tyflograficznymi oraz wydrukami w systemie Braille’a.

Czas trwania zajęć: około 60 min.
Koszt: bilet ulgowy w cenie 4 zł od os. + opłata 35 zł od grupy.
Grupy przyjmowane są z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerami telefonów: 85 74-82-119, kom. 517-484-349.