Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

edukacja – Muzeum Historyczne

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do korzystania z oferty edukacyjnej Muzeum Historycznym w Białymstoku. Scenariusze zajęć ze stałej oferty edukacyjnej są modyfikowane z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczestników spotkań. Proponujemy zajęcia dla grup osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w zakładce Edukacja – oferta dla grup zorganizowanych

Podczas zajęć wykorzystywane są materiały umożliwiające osobom niepełnosprawnym zrozumienie istoty tematu oraz uczenie się poprzez działanie. W przypadku osób niewidomych i niedowidzących, zajęcia wzbogacone są materiałami tyflograficznymi oraz wydrukami w systemie Braille’a.

Czas trwania zajęć: około 60 min.
Zajęcia prowadzone są dla grup nie większych niż 15 osób.

Opłaty:

  • dzieci i młodzież szkolna - 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby
  • grupy przedszkolne - 4 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby

Grupy przyjmowane są z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerami telefonów: 85 74-82-119, kom. 517-484-349.