Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Grądy-Wonieco. Ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi

GRĄDY-WONIECKO. OSTATNI ŁOWCY-ZBIERACZE ZNAD ŚRODKOWEJ NARWI
Autorzy: Adam Wawrusiewicz, Tomasz Kalicki, Michał Przeździecki, Marcin Frączek, Dariusz Manasterski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2017
Format A4, oprawa twarda, ISBN 978-83-950007-0-6

Grądy-Woniecko. Ostatni łowcy-zbieracze... PDF do pobrania

 

Podlasie, podobnie jak większość obszarów północno-wschodniej Polski ma własną, niepowtarzalną specyfikę, wyróżniającą je względem innych regionów naszego kraju. Podobnie było również w odległej przeszłości - pod koniec epoki kamienia i w początkach epoki brązu. Tereny te, znajdujące się niejako na rubieżach „świata” neolitycznych rolników oraz hodowców były nadal zasiedlane przez zupełnie inne społeczności – ostatnich łowców-zbieraczy środkowej Europy.
Książka jest prezentacją jednego z najciekawszych stanowisk archeologicznych na Podlasiu –rozległej wydmy położonej wśród torfowisk Bagna Wizna, w miejscu gdzie Biebrza łączy się z Narwią. To tu, ponad czterdzieści lat temu przeprowadzono badania wykopaliskowe, którymi kierował Krzysztof Burek z ówczesnego Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Niezwykle bogaty zbiór pozyskanych wówczas zabytków stał się głównym przedmiotem prezentowanej monografii, która w zamiarze autorów uzupełniać ma naszą wiedzę o najstarszych dziejach regionu, odsłaniać niewielki fragment barwnego „świata” ostatnich łowców-zbieraczy znad środkowej Narwi.

Książka ma charakter interdyscyplinarny. Rozbudowaną analitykę źródeł archeologicznych uzupełniają szczegółowe analizy paleośrodowiskowe będące integralną częścią opracowania. Treść książki uzupełniono również szeregiem tekstów specjalistycznych zawierających wyniki szczegółowych analiz petrograficznych, osteologicznych, fizykochemicznych i traseologicznych.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania i przesyłki.