realizowane projekty

PROJEKTY REALIZOWANE w 2021 r. 

1. PRZEPROWADZENIE KONSERWACJI I BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH ŚREDNIOWIECZNEJ BRONI O WYJĄTKOWEJ WARTOŚCI

więcej>>>

 

2. KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH (METALOWYCH) ODKRYTYCH W TRAKCIE PROWADZONYCH PRAC TERENOWYCH ORAZ PRZEKAZANYCH MUZEUM PRZEZ PODLASKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU

więcej>>>

 

3. MOGIŁKI POGRANICZA. WERYFIKACJA CMENTARZYSK ZE STELAMI WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (NR 03859/21)

więcej>>>

Kolorowe logo Wrót Podlasia.

4. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W CHOROSZCZY

więcej>>>

5. REALIZACJA, MONTAŻ I UDŹWIĘKOWIENIE CZTERECH ODCINKÓW MUZEALNEGO EXPRESSU – CYKLU FILMÓW POPULARNONAUKOWYCH UDOSTĘPNIANYCH NA KANALE YOUTUBE MUZEUM HISTORYCZNEGO

więcej>>>

6. WIELE DRÓG – JEDEN CEL. KU NIEPODLEGŁEJ

więcej>>>


PROJEKTY REALIZOWANE w 2020 r. 

1. STWORZENIE REGIONALNYCH CENTRÓW BADAŃ I KONSERWACJI ZABYTKÓW
więcej>>>

  

 

2. OSOWA. OSADA Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH ZNAD CZARNEJ HAŃCZY

więcej>>>

 

3. WERYFIKACJA TERENOWA KOMPLEKSU OSADNICZEGO W GRODZISKU, GM. SUCHOWOLA (STAN. 1 I 2)

więcej>>>

 

4. SZTUKA BEZ GRANIC ETAP II

więcej>>>

   

 

 

 

5. ZAKUP WYPOSAŻENIA SPECJALISTYCZNEGO W CELU POPRAWY DOSTĘPNOŚCI DO ZBIORÓW MUZEUM W TYKOCINIE

więcej>>>

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Archiwum >>>