Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

Archiwum >>>

2019

ŚLADAMI RĘCZNIKA LUDOWEGO ZIEMI ORLAŃSKIEJ

W roku bieżącym Muzeum w Bielsku Podlaskim wraca w teren, tym razem podążając „Śladami ręcznika ludowego ziemi orlańskiej”. To kontynuacja prac badawczych prowadzonych od 2014 roku, kiedy to został wydany pierwszy z serii katalogów - Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego. Haft i koronka. Później powstawały kolejno: Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski oraz Katalog ręczników ludowych gminy Boćki, Brańsk, Rudka, Wyszki. Tegoroczne badania, w których wezmą udział bielscy muzealnicy wspierani przez studentów z Cieszyna, Poznania, Warszawy oraz wolontariuszy obejmują ostatnią nieprzebadaną gminę w powiecie bielskim - gminę Orla. Efektem projektu będzie kolejny katalog ręczników ludowych oraz ogromny materiał badawczy.

Badania terenowe ręcznika ludowego ziemi orlańskiej dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury skoncentrują się na pracy w terenie. W dniach od 2 do 12 lipca pracownicy Muzeum w Bielsku Podlaskim oraz studenci i wolontariusze odwiedzą wszystkie wsie w gminie Orla poszukując ręczników ludowych w celu ich opisania i sfotografowania. Wszystkie osoby będą posiadały identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i nazwą instytucji prowadzącej badania – Muzeum w Bielsku Podlaskim.

W związku z powyższym Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zwraca się do mieszkańców gminy Orla  o udostępnienie ręczników ludowych w celu ich sfotografowania i umieszczenia w przygotowywanej w ramach w/w projektu publikacji. Ręczniki zostaną opisane i sfotografowane na miejscu (w obecności właściciela). Ponadto prosimy o przygotowanie takich informacji, jak imię i nazwisko autorki/autora oraz przybliżonej daty wykonania ręczników.

Mamy nadzieję, że i tym razem dzięki Państwu nasze badania przyczynią się do przywrócenia pamięci tej pięknej, ale coraz rzadziej pielęgnowanej tradycji. Chcemy pokazać, jak ogromne dziedzictwo tkwi w ręczniku ludowym oraz jak wiele znaczeń i wzorów się w nim kryje. Efektem finalnym projektu będzie „Katalog ręczników ludowych gminy Orla” – kompletny zbiór ręczników, które zachowały się w wiejskich izbach. Warto je pokazywać, chwalić się nimi – wszak to nasza tradycja i dziedzictwo.  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury