Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

Archiwum >>>

2018

MAKATKI I INNE SZMATKI

Projekt „Makatki i inne szmatki”

Zakłada współdziałanie młodszych i starszych mieszkańców miasta i gminy Bielsk Podlaski w celu ożywienia i ochrona tkaniny ludowej poprzez pokazanie młodemu pokoleniu jej wartości, piękna, kolejnych etapów powstawania oraz zachęcenie młodzieży do twórczego przetworzenia tradycyjnego zdobnictwa, zaczerpniętego z tkanin. Uczestnikami działań będą uczniowie klas II i III szkół bielskich oraz szkoły w Łubinie Kościelnym i Augustowie. Dla każdej z klas planowany jest jeden warsztat z udziałem rodziców i dziadków.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.

 

Termin realizacji: 1 październik – 20 listopad 2018 r.

 

2017

SPOTKAJMY SIĘ NA ŁAWECZCE. BADANIA TERENOWE RĘCZNIKA LUDOWEGO ZIEMI BIELSKIEJ

W 2017 r. Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku kontynuuje prace badawcze skupiające się na ręczniku ludowym Ziemi Bielskiej. Działania będą prowadzone w ramach polsko - białoruskiego projektu „Spotkajmy się na ławeczce. Badania terenowe ręcznika ludowego Ziemi Bielskiej” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet Kultura Ludowa i tradycyjna 2017.
Do projektu po raz trzeci zaprosiliśmy studentów i pracowników  naukowych Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. Aleksandra Puszkina oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
Badania terenowe rozpoczną się w  14 lipca 2017 r. i obejmą 4 gminy powiatu bielskiego: Boćki, Brańsk, Rudka oraz Wyszki. 
Efektem finalnym projektu będzie „Katalog ręczników ludowych gminy Boćki, Brańsk, Rudka i Wyszki”. 

Wartość realizowanego projektu: 60 000 zł; dofinansowanie MKiDN: 30 000 zł.

Podsumowanie projektu zobaczysz tutaj

 

2015

1. KATALOG RĘCZNIKÓW LUDOWYCH GMINY BIELSK PODLASKI

Projekt realizowany przez Muzeum w Bielsku Podlaskim Odział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu Kultura ludowa i tradycyjna.

Muzeum w Bielsku Podlaskim kontynuuje prace badawcze skupiające się na ręczniku ludowym Ziemi Bielskiej. Tym razem, działania prowadzone w ramach projektu „Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski” skoncentrują się na pracy w terenie. Najważniejszym ich efektem będzie katalog o tym samym tytule co projekt.

Badania terenowe rozpoczną się w czerwcu 2015 r. Nawiązana została współpraca z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Brzeskim Uniwersytetem Państwowym im. Aleksandra Puszkina. Studenci tych uczelni wezmą udział w badaniach terenowych.

Centrum całego przedsięwzięcia będzie się znajdowało w Muzeum w Bielsku Podlaskim, gdzie powstanie workspace z dostępem do komputerów i łącza internetowego. Tu uczestnicy znajdą dogodne warunki do pracy nad zebranym materiałem oraz dyskusji i wymiany doświadczeń.

Zakładamy, że istotnym efektem realizowanego projektu, oprócz katalogu ręczników i zebranej dokumentacji, będzie przywrócenie pamięci tej pięknej, ale coraz rzadziej pielęgnowanej tradycji. Chcemy pokazać, jak ogromne dziedzictwo tkwi w ręczniku ludowym oraz jak wiele znaczeń i wzorów się w nim kryje. Liczymy, że katalog będzie możliwie kompletnym zbiorem ręczników, które zachowały się we wsiach gminy Bielsk Podlaski.

19 grudnia 2015r. o godz. 16.00 nastąpi podsumowanie projektu. Zapraszamy na uroczystą promocję „Katalogu ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski”

Dobiegają końca działania prowadzone przez Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w ramach projektu „Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski”. Ich efektem jest katalog zawierający fotografie ręczników ludowych z obszaru całej gminy oraz płyta CD z nagranymi wywiadami.

Ze względu na ogromną skalę projektu, krótki czas jego trwania oraz fakt, że bielskie Muzeum dysponuje wąską kadrą, do współpracy zostali zaproszeni studenci z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Państwowego im. A. Puszkina w Brześciu. W wyniku wewnętrznej rekrutacji przeprowadzonej na wymienionych uczelniach trafił do nas zespół młodych, kompetentnych ludzi. Niezwykle ambitny plan zakładał, że polsko – białoruskie zespoły przemierzą całą gminę docierając do 61 miejscowości, gdzie dom po domu będą poszukiwały ręczników.

Pod względem pozyskanego materiału efekty badań terenowych przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Na obszarze zamieszkałym przez nieco ponad 7 tysięcy mieszkańców, zebraliśmy dane na temat 564 ręczników, co oznacza, że znajdowały się one średnio u co trzynastej osoby w gminie.

 

2. „RĘCZNIKOWA DRAKA DLA UCZNIAKA” 

Projekt realizowany przez Muzeum w Bielsku Podlaskim Odział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu Kultura ludowa i tradycyjna.

„Ręcznikowa draka dla uczniaka” to cykl warsztatów etnograficzno – plastycznych dla uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej oraz ich rodziców. Zamierzeniem autorów zadania jest przybliżenie mieszkańcom Bielska Podlaskiego i okolic, zwłaszcza najmłodszym zbiorów etnograficznych Muzeum w Bielsku Podlaskim, a przede wszystkim kolekcji ręcznika ludowego eksponowanego na wystawie stałej „Tajemniczy ręcznik”.

Nasz projekt ma na celu zainteresowanie bogactwem kultury ludowej Ziemi Bielskiej najmłodszych jej mieszkańców. Dzieci biorące udział w projekcie poznają proces powstawania ręcznika: od siemienia lnianego po zdobnictwo. Zapoznają się z dawnymi technikami takimi, jak: obróbka lnu, tkactwo, hafciarstwo. Warsztaty przybliżą nie tylko dekoracyjną funkcję ręcznika, ale również obrzędową. Ręcznik pojawiał się w ważnych, uroczystych momentach życia człowieka, dlatego też przybliżymy tradycyjny strój ludowy z okolic Bielska Podlaskiego, surowce, kroje, kolorystykę oraz zdobnictwo bliskie ręcznikowemu.

Warsztaty będą dla najmłodszych niezwykłą wyprawą w świat tradycyjnej kultury ludowej ich „małej ojczyzny”. Co więcej, wszytko zostało tak przemyślane, żeby najmłodsi mogli odkrywać rzeczywistość wszystkimi zmysłami (wzrokiem, dotykiem, słuchem węchem). Poznawanie będzie się dokonywał o w wyniku ich osobistego doświadczenia (prace plastyczne, zabawy ludowe, rękodzieł o) oraz spotkania z twórcami ludowymi. Spotkanie z żywym rękodziełem przybliży młodemu pokoleniu zanikające we współczesnym świecie umiejętności oraz bogactwo kultury ich przodków.

Finałem działań będzie pokaz mody ludowej z ręcznikiem w roli głównej, podczas którego dzieci wraz z rodzicami zaprezentują wspomniane stroje. Mali i starsi modele zaprezentują ubiory na różne pory roku i okazje.

5 grudnia 2015 r. godz. 16.00 w Muzeum w Bielsku Podlaskim odbył się pokaz mody ludowej w ramach podsumowania projektu.
https://www.youtube.com/watch?v=Hq0CicusNSc