Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

dla zwiedzających

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

Ratusz, ul. Mickiewicza 45, 17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 22 44
tel. kom. 509 336 841

czynne jest dla zwiedzających codziennie
(oprócz poniedziałków i dni świątecznych)

• w godz. 10.00 - 17.00 - wtorek - niedziela

Ostatnie wejście zwiedzających na wystawy odbywa się na godzinę przed zamknięciem muzeum.

czwartek - wstęp bezpłatny na wystawy stałe

CENY BILETÓW uprawniających do zwiedzania wystaw stałych i czasowych

  • bilet normalny 12 zł
  • bilet ulgowy 6 zł
  • bilet rodzinny 24 zł (dorośli z dziećmi do 25 roku życia, maksymalnie 5 osób)
  • bilet grupowy - 8 zł (grupa min. 8 osób)

Z Kartą Dużej Rodziny

  • bilet normalny 8 zł (osoby dorosłe) 
  • bilet ulgowy 5 zł (dzieci i młodzież do 25 roku życia) 
  • bilet rodzinny 15 zł

CENY BILETÓW dla grup zorganizowanych, których uczestnicy posiadają niepełnosprawność ruchową i intelektualną 

– 2 zł (dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych, w cenę biletu wliczona jest opłata za oprowadzanie)

Wejściówka na imprezy: spotkania, wykłady, koncerty – 5 zł

opłaty za oprowadzanie:
• 30 zł - grupy organizowane przez szkoły i przedszkola
• 45 zł - inne grupy

opłaty za zajęcia edukacyjne - szczegółowe informacje w zakładkach:

opłaty za fotografowanie i filmowanie:

1) 150 zł - wykonanie sesji zdjęć na ekspozycjach, za każdą rozpoczętą godzinę zegarową;
2) 250 zł filmowanie i wykonywanie sesji zdjęciowych na ekspozycjach, za każdą rozpoczętą godzinę zegarową;

Osoby uczestniczące w sesji zdjęciowej i filmowaniu, zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o pokryciu wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie udostępniania pomieszczenia. 

Oświadczenie o pokryciu szkód powstałych w trakcie udostępniania pomieszczenia

Lokalizacja