Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

"WENECJA" W BIELSKU PODLASKIM

wernisaż wystawy 25 stycznia 2020 r., godz. 17.00
wystawa eksponowana do 30 marca 2020 r.

Prace znanego filmowca i fotografika Piotra Nesterowicza będzie można wkrótce zobaczyć w Muzeum w Bielsku Podlaskim. Zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej „Wenecja”, zawierającej kadry wykonane w trakcie weneckiego karnawału.


UNIA LUBELSKA - 450 LAT RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

wystawa eksponowana do 29 lutego 2020 r.

  

Przygotowana przez Muzeum Historyczne w Białymstoku rocznicowa wystawa „Unia Lubelska - 450 lat Rzeczpospolitej Obojga Narodów” składa się z 8 plansz. Ekspozycja ukazuje historię stosunków polsko – litewskich, sięgających o wiele dalej niż do czasów Unii Lubelskiej, która stanowi ich zwieńczenie. Wystawa prezentuje jak tworzyły się relacje Polski i Litwy począwszy od średniowiecza, aż do rozbiorów. Na wystawie znajdziemy reprodukcje dokumentów rękopiśmiennych, dzieł sztuki, zabytków ze zbiorów muzeów i archiwów z całej Polski poruszających temat Unii Lubelskiej.

Trzeba wspomnieć, że swój udział w Unii ma również Bielsk, gdzie w 1564 roku odbył się Sejm Wielki, podczas którego rozprawiano o unii z Litwą. W trakcie obrad dyskutowano o ważnych sprawach dla Wielkiego Księstwa Litewskiego – podpisano Bielski Przywilej oraz przyjęto tekst II Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozprawiano też nad kwestiami dotyczącymi unii Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W 2019 r. obchodzimy 450. rocznicę umowy, która miała niebagatelny wpływ na dzieje województwa podlaskiego. 


ZNAK NIEPODLEGŁOŚCI. PIENIĄDZ POLSKI 1915-1939

wystawa eksponowana do 29 lutego 2020 r.

W 1918 r. Polska ostatecznie zrzuciła zaborcze kajdany. Jednak jeszcze zanim do tego doszło, pod każdą strzechę w kraju nad Wisłą trafił pieniądz na wskroś polski – z napisami w języku ojczystym i z wizerunkiem wspaniałego, renesansowego, białego Orła. Był to widomy znak zbliżającego się wskrzeszenia ojczyny.

Na wystawie prezentujemy przekrój monet, banknotów i bonów polskich emitowanych od 1915 roku do wybuchu II wojny światowej. Eksponowane numizmaty pochodzą z Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wprawione oko kolekcjonera z pewnością wyłowi rzadkie i poszukiwane odmiany monet II Rzeczpospolitej, z kolei wielbicieli historii regionalnej zainteresują bony wydawane przez białostocki magistrat w 1915 roku. 


MODNE MAKATKI 

wystawa eksponowana do 31 stycznia 2020 r.

Makatki w przeszłości pełniły różne funkcje. Przede wszystkim były ozdobą kuchni. Dodatkowo stanowiły też domowy poradnik życiowych mądrości, zasad moralnych i dobrych rad: „Gdzie miłość i zgoda panuje, tam szczęście swe gniazdo buduje”, „Pan Bóg kocha taki dziatki co słuchają ojca i matki”, „Grunt to rodzinka”, Myj się zimną wodą będziesz piękną i młodą”. Współcześnie  makatki przeżywają renesans. Pojawiają się nowe wzory i sentencje.  Ekspozycja przygotowana została ze zbiorów bielskiego muzeum.  

Wystawie towarzyszą zajęcia  „Gadki z makatki” w ramach których uczestnicą wykonają samodzielnie współczesne makatki.