Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

POTOMKOWIE AWANGARDY

Wystawa poświęcona twórczości Kazimierza Malewicza. 
Wystawa eksponowana od 9 do 31 sierpnia 2019 r.

Twórczość Malewicza  (1879- 1935) miała znaczący wpływ na rozwój awangardy międzynarodowej, w tym polskiej w latach dwudziestych XX wieku. Jego prace były zapowiedzią kierunku ruchu artystycznego- minimalizmu. Do jego najsłynniejszych dzieł zalicza się  obraz pt. „Czarny kwadrat na białym tle”.

W 140 rocznicę urodzin malarza w bielskim ratuszu będzie można obejrzeć prace  artystów białoruskich: Aleksander Maley, Valery Schastny, Viktor Shylko, Galina Vasilyeva, Vasila Vasilyey, Rygor Sitnica

Współpraca: Centrum Kulturalne Białorusi

Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne  Zarząd Oddziału w  Bielsku Podlaskim

MODNE MAKATKI 

Wystawa eksponowana od 15 maja do 30 września 2019 r.

Makatki w przeszłości pełniły różne funkcje. Przede wszystkim były ozdobą kuchni. Dodatkowo stanowiły też domowy poradnik życiowych mądrości, zasad moralnych i dobrych rad: „Gdzie miłość i zgoda panuje, tam szczęście swe gniazdo buduje”, „Pan Bóg kocha taki dziatki co słuchają ojca i matki”, „Grunt to rodzinka”, Myj się zimną wodą będziesz piękną i młodą”. Współcześnie  makatki przeżywają renesans. Pojawiają się nowe wzory i sentencje.  Ekspozycja przygotowana została ze zbiorów bielskiego muzeum.  

Wystawie towarzyszą zajęcia  „Gadki z makatki” w ramach których uczestnicą wykonają samodzielnie współczesne makatki.

BIELSK PODLASKI NA STAREJ FOTOGRAFII 

Na wystawie zaprezentowane zostały fotografie  Bielska Podlaskiego  od 1910 do 1939 roku  ze zbiorów bielskiego muzeum.

Wystawa eksponowana od 1 sierpnia do 30 listopada 2019 r.