Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

TWÓRCZOŚĆ ALEKSEGO WASILUKA. KONAROPLASTYKA, KORZENIOPLASTYKA I RZEŹBA

wernisaż wystawy 18 marca 2020 r., godz. 17.00
wystawa eksponowana do 20 kwietnia 2020 r.

Prace, które możemy zobaczyć na wystawie, powstały w ciągu ostatnich kilku lat. Rzeźby, które artysta wykonuje, to głównie różnorodne kompozycje powstałe z połączenia gałęzi i korzeni drzew. Wasiluk zaczął rzeźbić już 30 lat temu. Po odejściu na emeryturę, cały swój czas poświęca nowej pasji - rzeźbie w drewnie. Jako materiał wykorzystuje różne gatunki drzew liściastych i iglastych. Jego prace są często wystawiane. W ciągu kilku ostatnich lat miał kilkanaście wystaw indywidualnych. Zarówno rzeźby, jak i konaroplastyka zostały również docenione w konkursach. Prace Pana Aleksego były prezentowane na wielu wystawach.


"WENECJA" W BIELSKU PODLASKIM

wystawa eksponowana do 12 marca 2020 r.

Wystawa fotograficzna zawierająca kadry wykonane w trakcie weneckiego karnawału przez filmowca i fotografika Piotra Nesterowicza.


UNIA LUBELSKA - 450 LAT RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

wystawa eksponowana do 29 lutego 2020 r.

  

Przygotowana przez Muzeum Historyczne w Białymstoku rocznicowa wystawa „Unia Lubelska - 450 lat Rzeczpospolitej Obojga Narodów” składa się z 8 plansz. Ekspozycja ukazuje historię stosunków polsko – litewskich, sięgających o wiele dalej niż do czasów Unii Lubelskiej, która stanowi ich zwieńczenie. Wystawa prezentuje jak tworzyły się relacje Polski i Litwy począwszy od średniowiecza, aż do rozbiorów. Na wystawie znajdziemy reprodukcje dokumentów rękopiśmiennych, dzieł sztuki, zabytków ze zbiorów muzeów i archiwów z całej Polski poruszających temat Unii Lubelskiej.

Trzeba wspomnieć, że swój udział w Unii ma również Bielsk, gdzie w 1564 roku odbył się Sejm Wielki, podczas którego rozprawiano o unii z Litwą. W trakcie obrad dyskutowano o ważnych sprawach dla Wielkiego Księstwa Litewskiego – podpisano Bielski Przywilej oraz przyjęto tekst II Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozprawiano też nad kwestiami dotyczącymi unii Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W 2019 r. obchodzimy 450. rocznicę umowy, która miała niebagatelny wpływ na dzieje województwa podlaskiego. 


MODNE MAKATKI 

wystawa eksponowana do 31 marca 2020 r.

Makatki w przeszłości pełniły różne funkcje. Przede wszystkim były ozdobą kuchni. Dodatkowo stanowiły też domowy poradnik życiowych mądrości, zasad moralnych i dobrych rad: „Gdzie miłość i zgoda panuje, tam szczęście swe gniazdo buduje”, „Pan Bóg kocha taki dziatki co słuchają ojca i matki”, „Grunt to rodzinka”, Myj się zimną wodą będziesz piękną i młodą”. Współcześnie makatki przeżywają renesans. Pojawiają się nowe wzory i sentencje. Ekspozycja przygotowana została ze zbiorów bielskiego muzeum.  

Wystawie towarzyszą zajęcia „Gadki z makatki” w ramach których uczestnicą wykonają samodzielnie współczesne makatki.