Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

UNIA LUBELSKA - 450 LAT RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

wystawa eksponowana do 29 lutego 2020 r.

  

Przygotowana przez Muzeum Historyczne w Białymstoku rocznicowa wystawa „Unia Lubelska - 450 lat Rzeczpospolitej Obojga Narodów” składa się z 8 plansz. Ekspozycja ukazuje historię stosunków polsko – litewskich, sięgających o wiele dalej niż do czasów Unii Lubelskiej, która stanowi ich zwieńczenie. Wystawa prezentuje jak tworzyły się relacje Polski i Litwy począwszy od średniowiecza, aż do rozbiorów. Na wystawie znajdziemy reprodukcje dokumentów rękopiśmiennych, dzieł sztuki, zabytków ze zbiorów muzeów i archiwów z całej Polski poruszających temat Unii Lubelskiej.

Trzeba wspomnieć, że swój udział w Unii ma również Bielsk, gdzie w 1564 roku odbył się Sejm Wielki, podczas którego rozprawiano o unii z Litwą. W trakcie obrad dyskutowano o ważnych sprawach dla Wielkiego Księstwa Litewskiego – podpisano Bielski Przywilej oraz przyjęto tekst II Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozprawiano też nad kwestiami dotyczącymi unii Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W 2019 r. obchodzimy 450. rocznicę umowy, która miała niebagatelny wpływ na dzieje województwa podlaskiego. 


ZNAK NIEPODLEGŁOŚCI. PIENIĄDZ POLSKI 1915-1939

wystawa eksponowana do 29 lutego 2020 r.

W 1918 r. Polska ostatecznie zrzuciła zaborcze kajdany. Jednak jeszcze zanim do tego doszło, pod każdą strzechę w kraju nad Wisłą trafił pieniądz na wskroś polski – z napisami w języku ojczystym i z wizerunkiem wspaniałego, renesansowego, białego Orła. Był to widomy znak zbliżającego się wskrzeszenia ojczyny.

Na wystawie prezentujemy przekrój monet, banknotów i bonów polskich emitowanych od 1915 roku do wybuchu II wojny światowej. Eksponowane numizmaty pochodzą z Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wprawione oko kolekcjonera z pewnością wyłowi rzadkie i poszukiwane odmiany monet II Rzeczpospolitej, z kolei wielbicieli historii regionalnej zainteresują bony wydawane przez białostocki magistrat w 1915 roku. 


BIELSK PODLASKI NA STAREJ FOTOGRAFII 

Na wystawie zaprezentowane zostały fotografie  Bielska Podlaskiego  od 1910 do 1939 roku  ze zbiorów bielskiego muzeum.

wystawa eksponowana do 30 listopada 2019 r.


MODNE MAKATKI 

wystawa eksponowana do 31 stycznia 2020 r.

Makatki w przeszłości pełniły różne funkcje. Przede wszystkim były ozdobą kuchni. Dodatkowo stanowiły też domowy poradnik życiowych mądrości, zasad moralnych i dobrych rad: „Gdzie miłość i zgoda panuje, tam szczęście swe gniazdo buduje”, „Pan Bóg kocha taki dziatki co słuchają ojca i matki”, „Grunt to rodzinka”, Myj się zimną wodą będziesz piękną i młodą”. Współcześnie  makatki przeżywają renesans. Pojawiają się nowe wzory i sentencje.  Ekspozycja przygotowana została ze zbiorów bielskiego muzeum.  

Wystawie towarzyszą zajęcia  „Gadki z makatki” w ramach których uczestnicą wykonają samodzielnie współczesne makatki.