Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

2021

Muzeum w Tykocinie Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w 2021 roku realizuje projekt pt. Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum w Tykocinie

Celem projektu  jest nabycie urządzeń oraz systemów potrzebnych do wyposażenia wystawy stałej w budynku dawnego Domu Talmudycznego w Tykocinie. Zadanie przewiduje wyposażenie ekspozycji muzealnej w nowe systemy wystawiennicze, monitoring oraz manekiny muzealne.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury wynoszą 90 000 zł (73,96%).

Projekt został również dofinansowany kwotą 31680 zł (26,04%) pochodzącą z budżetu Województwa Podlaskiego.

(fotografie przestawiają fragmenty planu aranżacji wnętrz opracowanego w ramach realizacji projektu Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum w Tykocinie)

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


2020

Celem projektu ,,Zakup wyposażenia specjalistycznego w celu poprawy dostępności do zbiorów Muzeum w Tykocinie" jest modernizacja pomieszczeń muzealnych do przechowywania zbiorów poprzez zakup mebli specjalistycznych oraz opakowań na eksponaty. Dodatkowo w ramach realizacji zadania jedno z dotychczasowych pomieszczeń magazynowych zostanie przekształcone w pracownię naukową, przeznaczoną dla interesantów muzeum. Planowane jest stworzenie trzech stanowisk dla interesantów wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Źródło finansowania:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA KULTURY 2020.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


2019

Celem projektu "Sztych o Zychu - mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego" jest przygotowanie fabularyzowanej etiudy filmowej poświęconej postaci związanego z Tykocinem Zygmunta Bujnowskiego, utalentowanego malarza, który poświęcił swoją karierę artystyczną by jako żołnierz-ochotnik wziąć udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Planowany film powstałby jako efekt współpracy Muzeum w Tykocinie, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej (Tykocińskiego Teatru Amatorskiego) i uczniów miejscowych szkół podstawowych. W czasie trwania projektu jego uczestnicy wzięliby udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez historyków oraz warsztatach aktorsko-filmowych, w trakcie których pod okiem profesjonalnego reżysera stworzyliby scenariusz filmu krótkometrażowego, a następnie wystąpili w roli aktorów.

Zygmunt Bujnowski „Zych” (1895-1927) zapisał się u zarania polskiej niepodległości jako utalentowany malarz i żołnierz walczący w wojnie polsko-bolszewickiej. Studiował na wydziale malarskim Carskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu i w Polskiej Szkole Sztuk Pięknych w Kijowie. Po swoim debiucie wystawienniczym w warszawskiej "Zachęcie" w 1918 roku zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego. W trakcie walk w Sowietami odniósł rany, które na resztę życia uczyniły go inwalidą. Jego dorosłe życie związane było z Tykocinem, w którym już po zakończeniu wojny tworzył i pracował. Niezwykłe pejzaże jego autorstwa ujmowały widzów, zarówno wywodzących się z lokalnej społeczności jak i wyrobionej publiki warszawskiej. Do dziś jedną z sal Zamku Królewskiego zdobi pejzaż "Grusza polna", autorstwa Zycha. Przedmiotem malarstwa Bujnowskiego był Tykocin z początku XX wieku, wraz z charakterystyczna drewnianą architekturą, która nie zachowała się do naszych czasów. Największa kolekcja obrazów Zygmunta Bujnowskiego znajduje się w Muzeum w Tykocinie. Przedwczesna śmierć artysty, wywołana ciężkimi obrażeniami, które odniósł podczas wojny, odbiła się szerokim echem w środowiskach twórczych, nadając jego dziełom dodatkową wartość. Bujnowski pozostawił po sobie około 100 obrazów i kilkaset szkiców. Pejzaże Tykocina, Grodna i innych miast jego autorstwa stały się dla nas inspiracją do przywrócenia pamięci o nim. Naszym założeniem jest zorganizowanie zajęć warsztatowych angażujących lokalną społeczność (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej, młodzież szkolną), która pod okiem historyków pozna losy Zygmunta Bujnowskiego, a następnie przygotuje fabularyzowaną etiudę filmową, której premierowy pokaz zostanie zorganizowany w przededniu Święta Niepodległości (10 listopada). Według pomysłodawców projektu film o Bujnowskim, ma być jedynie pretekstem do zaangażowania społeczności lokalnej do lepszego poznania historii swojego miasta i regionu w kontekście odzyskania niepodległości. Dla mieszkańców niewielkiej miejscowości, jaką jest Tykocin (ok. 2000 tys. mieszkańców), przypomnienie i promowanie postaci Zygmunta Bujnowskiego, może mieć również znaczenie praktyczne w postaci podniesienia atrakcyjności turystycznej miejsca - będącej nie bez znaczenia dla lokalnego rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022

Partnerzy projektu:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej


Szkoła Podstawowa w Radulach


Muzeum w Tykocinie rozpoczyna realizację projektu „Sztych o Zychu – mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
Celem naszego projektu jest przygotowanie fabularyzowanej etiudy filmowej poświęconej postaci związanego z Tykocinem utalentowanego malarza Zygmunta Bujnowskiego.
Zaczynamy już w SOBOTĘ 28 WRZEŚNIA 2019 roku o GODZ. 10.00 w budynku Domu Talmudycznego przy ul. Koziej 2, w Tykocinie.
Pierwszym etapem naszych działań będą warsztaty historyczne dla zainteresowanych, poświęcone pierwszym latom niepodległości i biografii Zygmunta Bujnowskiego.

W sobotę 28 września 2019 r., w Muzeum w Tykocinie odbyło się pierwsze spotkanie projektu „Sztych o Zychu – mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.

W czwartek 3 września 2019 r., w Muzeum w Tykocinie odbyło się drugie spotkanie projektu „Sztych o Zychu – mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.
Uczestnicy projektu wysłuchali historii o tykocińskim malarzu Zygmuncie „Zychu” Bujnowskim. Poznali także dzieje początków niepodległości zarówno w kontekście lokalnym, jak i ogólnopolskim”


Godziny prób i przesłuchań pod okiem reżysera; puder, podkład i wizyta w improwizowanej garderobie; uwagi do scenariusza; wstrzymanie oddechu -Kamera! Akcja!
Tak przebiegały warsztaty aktorsko-filmowe zorganizowane w ramach projektu "Sztych o Zychu - mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego" przez Muzeum w Tykocinie Oddział Muzeum Podlaskiego. Na planie pracownicy muzeum, uczniowie Szkoły Podstawowej w Radulach, aktorzy Tykocińskiego Teatru Amatorskiego i gościnnie białostockiej grupy teatralnej BaWiMo. Na zdjęciach zdradzamy kulisy zajęć i planu, jak i fotosy z wystudiowanych scen. Za tydzień ciąg dalszy!

 

Za nami dwa ostatnie dni warsztatów aktorsko-filmowych w ramach projektu "Sztych o Zychu - mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego". Przed okiem kamery rozgrywaliśmy tym razem epizody z czasów studenckich Zygmunta Bujnowskiego oraz życia towarzyskiego w międzywojennym Tykocinie. Teraz czeka nas najtrudniejszy okres - wybór scen, montaż i udźwiękowienie, aby 10 listopada pokazać Państwu efekt naszej pracy, a tym samym językiem filmu opowiadać wszem i wobec o Zychu.

Premiera filmu w Wielkiej Synagodze w Tykocinie 

Premiera filmu w białostockim Ratuszu