Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

kalendarium wystaw – Muzeum w Tykocinie

2024

Wernisaż wystawy 11 lutego 2024 r., godz. 14.30

W 2024 roku obchodzimy 115. rocznicę urodzin Józefa Charytona (1909–1975). Malarz, urodzony w Krupicach pod Siemiatyczami, w wielodzietnej rodzinie katolickiej, mieszkał przed II wojną światową w Wysokim Litewskim. Ukończył gimnazjum w Brześciu, a następnie rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarskich w Warszawie; studiował także w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP w pracowni Władysława Jarockiego. W 1932 powrócił do Wysokiego Litewskiego i tam osiadł, pracował w gminie jako urzędnik i fotograf, malował także portrety i odnawiał świątynie. Tu zastała go wojna. W 1941 roku wziął ślub z Janiną Lasotą. Ze związku urodziło się dwóch synów. Rodzinny dom artysty sąsiadował z gettem. Z jego okien codziennie obserwował życie toczące się w odizolowanym, skazanym na zagładę świecie. Widział tragedię setek ludzi, egzekucje, śmierć znanych i bliskich mu osób – mieszkańców Wysokiego Litewskiego. To wówczas postanowił, że jeśli przeżyje, zachowa pamięć o tych wydarzeniach: „Widziałem z mego okna na własne oczy, jaki los człowiek może zgotować drugiemu człowiekowi. Postanowiłem już wtedy, że muszę zachować świadectwo tej koszmarnej prawdy w jakikolwiek sposób – jeśli tylko przetrwam”. To te doświadczenie oraz trauma, jakiej doznał, określiły jego twórczość po roku 1945. Mieszkał wówczas w Nurcu, malował portrety, pejzaże i sceny rodzajowe. Żył w bardzo skromnych warunkach. Po przeprowadzce do Siemiatycz i otrzymaniu pracy instruktora sztuk plastycznych w Powiatowym Domu Kultury oraz pracowni i służbowego  mieszkania, nastąpił właściwy rozwój jego twórczości.

W 1954 roku artysta rozpoczął prace nad swym największym i najbardziej ekspresyjnym dziełem – cyklem portretów przedstawiających Żydów z Wysokiego Litewskiego i Kamieńca Litewskiego, które można oglądać od 11 lutego w Muzeum w Tykocinie na ekspozycji Józef Charyton (1909–1975). Tykocińskie portrety. W 115. rocznicę urodzin artysty. W swoich pracach przedstawiał kupców, rzemieślników, rabinów, pejsatych młodzieńców i brodatych starców. Niektórych znał osobiście, innych zapamiętał w scenerii rynku, ulicy, podczas pracy. Nie należąc do narodu żydowskiego, ani do narodu oprawców, występując w pozycji neutralnej, czuł wewnętrzny przymus, aby oddać świadectwo Zagłady, której był świadkiem. Obrazy te poszerzył je o sceny rodzajowe przedstawiające miasteczka wschodniej Polski i ich mieszkańców, które od 8 lutego prezentujemy na odsłonie wystawy Józef Charyton (1909–1975). Podlaskie pejzaże i sceny rodzajowe. W 115. rocznicę urodzin artysty w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Charyton był nie tylko malarzem, pisał również wiersze i utwory prozatorskie, był wynalazcą – w latach pięćdziesiątych XX wieku opatentował maszynę liczącą.

W 1964 roku po raz pierwszy wystawił swoje prace na wystawie indywidualnej w Domu Kultury w Siemiatyczach, a następnie w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. Od tego czasu datuje się także gromadzenie prac Józefa Charytona w białostockiej placówce. Obecnie kolekcja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku to ponad sto obiektów (malarstwo, rysunki, a także pamiątki związane z życiem codziennym artysty jak np. maszyna do pisania, przyrządy kreślarskie, stół, żydowskie naczynia rytualne. Około stu kolejnych obiektów to archiwalia, dotyczące życia i twórczości Charytona, w tym korespondencja z Żydowskim Instytutem Historycznym i Związkiem Artystów Plastyków (którego członkiem został w 1964 roku).

Wspominano go jako skromnego twórcę o szerokich horyzontach i zaciekawieniu światem. Zmarł na raka płuc w białostockim szpitalu 8 stycznia 1975 roku, został pochowany na cmentarzu w Siemiatyczach. Prace Józefa Charytona, szczególnie te o tematyce żydowskiej, znajdują się w muzeach i galeriach polskich oraz w Izraelu, Kanadzie, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Kalendarium wystaw

2023

Z teki artystycznej Ryszarda Rogali

Teka artystyczna Ryszarda Rogali jest zasobna, zawiera setki rysunków, pasteli, a przede wszystkim akwarele z motywami miast z Polski i zagranicy. Wśród tych prac znajdujemy dzieła związane z Tykocinem i okolicznymi miejscowościami. Ryszard Rogala od przeszło pięćdziesięciu lat poddaje refleksji artystycznej przestrzeń miasta nad Narwią. Jego prace to dokumenty artystyczne, utrwalające przemiany w układzie przestrzennym Tykocina. Jest w nich również zapisana wrażliwość artystyczna autora, emocjonalnie związanego z Tykocinem, jego pejzażem i zabytkami.

Na ekspozycji zaprezentujemy ponad dwadzieścia pięć prac obrazujących Tykocin od lat 70-tych. Prace mają dużą wartość artystyczną i dokumentalną, gdyż obrazują układ przestrzenny miasta oraz zabytki dzisiaj już w wielu przypadkach nieobecne w krajobrazie miejskim.

Ryszard Rogala urodził się 30 kwietnia 1952 roku w Łodzi. W czasie nauki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie w 1970 roku wziął udział w pierwszym plenerze artystycznym w Tykocinie. Stworzył wtedy rysunek, ukazujący widok ulicy, przy której urodził się Zygmunt Straszewicz – pierwszy rektor powstałej w 1915 roku Politechniki Warszawskiej. W 1971 roku Ryszard Rogala na stałe związał się z Politechniką Warszawską, najpierw jako student Wydziału Architektury, a następnie od 1978 roku jako pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Architektury, w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Swoje kwalifikacje poszerzał, studiując na Uniwersytecie Technicznym i w Akademii Sztuk Użytkowych w Wiedniu. Przez lata był wielokrotnym stypendystą Fundacji Herdera.

Patronat medialny:

Etiuda „Jerozolima”

Wielka Synagoga w Tykocinie, ul. Kozia 2 

Wystawa czynna od 25 sierpnia do 12 grudnia 2023 r.

Ekspozycja jest swoistą refleksją nad historią i kulturą Świętego Miasta. Fotografie do Etiudy zostały zrealizowane w lutym 2020 tuż przed wybuchem światowej pandemii COVID-19 w ramach pracy nad cyklem DYNAMIKA MIASTA – EKSPRESJA FOTOGRAFII. Podstawową metodą kreacji zastosowaną w tym cyklu jest wielokrotna ekspozycja na kliszach diapozytywowych. Wystawa składa się z sześciu fotogramów. Cztery z nich są zestawione w dwa dyptyki wykonane na podłożu przezroczystym, pozostała część fotogramu stanowi przezroczyste passe-partout. Dwa fotogramy (niewchodzące do cyklu DYNAMIKA MIASTA) to panoramy Jerozolimy ze Wzgórza Oliwnego. Jeden z nich jest prezentowany w kolorach naturalnych, a drugi to zgrafizowana fotografia o przetworzonych, nierzeczywistych kolorach z dominacją czerni i zieleni.

O autorze:
Tomasz Sobecki – FOTOGRAFIK urodzony i mieszkający w Toruniu.
W czerwcu 2013 broniąc pracę „IDEA PIRAMID” uzyskał stopień naukowy doktora sztuki w zakresie fotografii na Wydziale Operatorskim łódzkiej FILMÓWKI – PWSFTViT.
Pracuje cyklami aż do definitywnego zgłębienia tematu oraz wykreowania nowych elementów formy plastycznej.
Stypendia polskie i zagraniczne:
1990 – stypendium artystyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych  Królestwa Hiszpanii           
1991 – 1993 stypendium artystyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki  Rzeczypospolitej Polskiej
2017, 2019 – stypendium artystyczne Funduszu Popierania Twórczości przy ZAiKS
2017, 2021, 2023 – stypendium artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Reprezentant sztuki polskiej zaproszony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki RP do wystawy na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Wenezueli - Caracas 1991.
Liczne wystawy indywidualne w Polsce, różnych krajach Europy i świata:
Wielka Brytania (1983) – Liverpool, Coventry; Szwajcaria (1985) – Rapperswil, Finlandia (1990) – Äänekoski, Hiszpania (2010) – Barcelona, Pampeluna, Niemcy (2021) – Frankfurt nad Odrą, Słowacja (2023) – Bratysława oraz w Kazachstanie (2011) – Astana, USA – St. Louis (1991), Chicago (2013); Australii (2014) Sydney, Indiach (2015) – Hajdarabad.

Tykocin w obrazach Artura Chacieja

wystawa eksponowna od 1 lutego do 8 maja 2023 r. 

Artur Chaciej, Tykocin – Impresja, 2018 r., olej, płótno

Artur Chaciej urodził się w 1948 r. w Białymstoku. Syn redaktora prasy białostockiej Włodzimierza Chacieja. Od najmłodszych lat obcował z bohemą artystyczną Białegostoku. Jednym z jego artystycznych mentorów był Tadeusz Bołoz. W 1967 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu i rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tkwiąc w młodzieńczym buncie przeciw autorytetom przerwał studia, ale ani na moment nie przestał zmagać się ze sobą, jako artysta. Żyje z „bycia artystą”, znajdując wielu oddanych zwolenników swojej sztuki. Chaciej to nostalgiczny kronikarz świata. Świata, który odchodzi w niepamięć. Co rusz wraca w twórczości do Białegostoku swojego dzieciństwa. Nonszalancką kreską na niedużych formatach papieru przywraca zapomniane domy, podwórka, uliczki. Ostatnio dostrzegł też urok kameralnego Tykocina i zobaczył to wszystko okiem spostrzegawczego i wrażliwego dziecka, a jednocześnie z życiowym i warsztatowym doświadczeniem artysty i człowieka dojrzałego. Patrząc na te kameralne prace ma się wrażenie, że ktoś z góry towarzyszy artyście i dyskretnie się wzrusza.

Prezentowane prace zostały zakupione do kolekcji Muzeum w Tykocinie przez przedstawicieli życia gospodarczego społeczności lokalnej z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości przez  Polskę.

2022

POZA TYM

Wernisaż wystawy 22 października 2022 r., godz. 14.00, babiniec Wielkiej Synagogi w Tykocinie, ul. Kozia 2 

Wystawa czynna od 23.10.2022 r. do 30.01.2023 r.

Poza tym to artystyczna debata o pamięci i sztuce. Artystka swoją twórczością na nowo opowiada historie ludzi pochodzenia żydowskiego mieszkających w gettach. Utrwalone kadry przeniesione na płótno ożywiają drzemiący w nich ładunek emocjonalny. Powstałe obrazy układają się w skadrowane migawki z życia.

Czy istnieje przeszłość, czy tylko jej wyobrażenie? Zdaniem niektórych próby jej „dotknięcia” muszą się kończyć deformacjami czynionymi przez nasz subiektywizm. Podobno zrozumienie historii skłania do dynamicznego działania społeczność, która podejmuje takie próby. Jeżeli tak jest, to być może współczesny świat budujemy w oparciu o często sprzeczne, zwalczające się sny. Ten świat z tego właśnie powodu jest niedoskonały i nigdy doskonały nie będzie.

Kręgi na wodzie zawsze zniekształcają obraz w niej odbity. Postaci, zdarzenia, miejsca z czasem tracą kontury i swoją esencję. Po dłuższym czasie także nasze zrozumienie, przywiązane do obecnego kontekstu kulturowego. Jednak, czy nie warto podejmować próby poznania przeszłości?

Sądzę, że każdy z nas, na swój sposób, ma prawo do rekonstruowania historii. Wszak w ten sposób dokładamy swoje skromne „cegiełki” do tego, jak wygląda teraz.

Lubię przekraczać granice. W sztuce doceniam właśnie to, że pozwala na przekraczanie granic, można z jej pomocą dokonać rzeczy nierealnych, pokazać coś z innej perspektywy lub tworzyć coś, co w rzeczywistości nie miałoby racji bytu. Jeśli widzę jakieś granice, to tylko te, które wyznaczam sobie sama.

Gdzie jest granica między przeszłością, a teraźniejszością? Czy ona w ogóle istnieje? A jeżeli tak, to jaki ma kształt? Czasami wydaje się być lustrem wody odbijającym zdeformowane przez czas obrazy przeszłości. Rzucony weń kamień powoduje, że obrazy te zyskują nowe formy, może nawet znaczenia. Tym kamieniem postanowiła rzucić Iwona Tomusiak, by sprawdzić, czy obrazy, które powstaną, mogą jeszcze korespondować z żywą pamięcią dzisiejszych ludzi.

Iwona Tomusiak ur. w 1972 w Warszawie, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Dotychczasowe wystawy:

  • 2011 wystawa zbiorowa w Domu Pracy Twórczej w Mińsku Mazowieckim,
  • 2020 wystawa indywidualna w Muzeum Ziemi Mińskiej „Poza tym”,
  • 2021 MDK Mińsk Maz. indywidualna wystawa ceramiki „Kawałek sekretu na glinie. ”
  • 2021 prace były wystawiane na targach we Francji w miejscowości Saint Egreve.

Prace znajdują się w instytucjonalnych i prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.


KADISZ DLA BIBLIOTEKI TYKOCIŃSKIEJ

Wernisaż wystawy czasowej w babińcach Wielkiej Synagogi w Tykocinie odbył się 29 kwietnia 2022 r. po otwarciu wystawy stałej w Domu Talmudycznym.

Ekspozycja składała się z kilkudziesięciu prac malarskich i rzeźbiarskich Wiesława Szumińskiego. Prezentowana była do 30 września 2022 r.

,,To takie dziwne i niepojęte. Jest synagoga, budynki, są domy, w których nic nie ma. Tyle lat, tyle wieków ludzie w jednym miejscu mieszkali i raptem, tak jakby zapadli się pod ziemię i wszystko z nimi zapadło się pod ziemię. Ani jednego tałesu, ani choćby strzępka ubrania, ani jednej fotografii, książki. Niczego."

Gmina była wielka i z długą historią. Była biblioteka przy Wielkim Bejt Midraszu i przy innych Bejt Midraszach. Było stare archiwum kahalne z najważniejszym kahalnym pinkasem, w którym zanotowane były wszystkie rozporządzenia gminy i władzy świeckiej i zarządzenia starostów. Były kroniki cechu krawców i bractwa pogrzebowego spisywane od XVII wieku, albo i starsze. A wśród nich duma tykocińskich Żydów -pergaminowa Sefer Tehilim pisana ręcznie przez anonimowego pergamonika Księga Psalmów, iluminowana, którą można było zobaczyć w naj większe święta żydowskie ułożoną pod Aron ha-kodesz w Wielkiej Synagodze. To ta właśnie niedokończona księga kryła w sobie tajemnicę wielkiej klątwy, której autor zmarł nagle, próbując znaleźć dla niej właściwe słowa. W niej też można było przeczytać, dopisaną na marginesie inną ręką, modlitwę za męczenników żydowskich zaczynającą się od słów: „Boże pełen miłosierdzia...". Były niezliczone modlitewniki, zwoje Tory i dzieła talmudyczne.

Po nocy, w której zginęli tykocińscy Żydzi, i nie było już nikogo, kto potrafiłby odczytać hebrajskie litery, po rzucone księgi zaległy synagogalne strychy i jej wieżę. Te z nich, które miały drewniane oprawy, płonęły w piecach, a ze zwojów Tory szyto buciki dla małych dzieci.

Dwudziestego drugiego września 1965 roku, kiedy ogień zajął słomiany dach posesji przy kirkucie, a wschodni wiatr poniósł go na inne domy, ludzie zbierali na polach ziemniaki. Kiedy dotarli do miasteczka, paliły się już za grody przy synagodze. Wtedy niektórzy z nich przypomnieli sobie o żydowskich papierach zalegających strychy bożnicy i ogarnął ich lęk, że za chwilę ogień dotrze do nich. Pofrunęły z góry na ziemię księgi, papiery i pergaminy. Inni ludzie ładowali je w pośpiechu na drabiniaste wozy i zacinając konie, pędzili w stronę rzeki, gdzie to, co nie spłonęło w ogniu, topili w wodzie, bojąc się wielkiego pożaru. Ulica prowadząca do rzeki usłana była hebrajskimi słowami. Biegli po nich ludzie, toczyły się wozy, tratowały je kopyta koni. Taki był kres tykocińskich ksiąg

Zostało niewiele prócz kilkudziesięciu wyszywanych srebrną nicią hebrajskich liter, które adwokat Menachem Turek zabrał ze sobą, ruszając w drogę do Erec Israel.

Wiesław Szumiński

Wiesław Szumiński urodził się w 1958 roku Suwałkach. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza i poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych powrócił do Suwałk, gdzie mieszka i pracuje od dwudziestu lat. Związany jest z Ośrodkiem Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach. W suwalskim szpitalu psychiatrycznym od 1993 do 2014 roku realizował program arteterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tam też prowadził ,,Galerię bez klamek". Jest autorem około trzydziestu indywidualnych wystaw malarstwa, rzeźb ceramicznych, grafiki i ilustracji książkowej w Polsce (Sejny, Suwałki, Łomża, Kraków, Poznań, Wigry, Krokowa) i za granicą (Ukraina – Kijów, Niemcy – Lipsk nad Odrą, Guterloch, Litwa – Wilno, Bośnia i Hercegowina – Mostar, Sarajewo, Wlochy – Triest, Norwegia – Notoddem, Serbia – Belgrad), Brał również udział w wielu wystawach zbiorowych.

2020

Tykocińskie refleksje Teresy Bejnarowicz-Kowiazo

Wystawa prezentowana od 4 maja do 7 kwietnia 2022 r. w Wielkiej Synagodze w Tykocinie.

Wirtualny wernisaż odbył się 4 maja 2021 r. o godz. 12.00 na profilu FB Muzeum w Tykocinie https://www.facebook.com/muzuemwtykocinie.

Niezwykły klimat tykocińskich uliczek i namacalna bliskość historii niejednokrotnie stawały się inspiracją dla artystów. Na najnowszej wystawie czasowej w Wielkiej Synagodze w Tykocinie pragniemy podzielić się z Państwem impresjami malarskimi białostockiej malarki Teresy Bejnarowicz-Kowiazo. Prace artystki powstałe w 1989 roku zostaną zaprezentowane w towarzystwie interpretacji literackich oraz zabytków, wiodących wprost do międzywojennej rzeczywistości. Na ekspozycji oprócz obrazów artystki znajdą się ich interpretacje autorstwa Anny Minkiewicz, subtelne wiersze Krzysztofa Micha oraz przedmioty – świadkowie zmierzchu historii tykocińskich Żydów.

Teresa Bejnarowicz-Kowiazo, absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1954 roku objęła stanowisko redaktora graficznego w Redakcji Gazety Białostockiej. Od 1959 roku pracowała jako nauczycielka przedmiotów artystycznych w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Supraślu.

Kuratorzy wystawy: Anna Minkiewicz, Bogusław Kosel
Aranżacja: Olimpia Skieterska, Dariusz Szada-Borzyszkowski

Zostawić ślad

Jakikolwiek ślad swojego istnienia

Świadomy lub mimowolny dowód

Przejścia ze stanu chwilowej aktywności

Do kompletnego bezruchu i rozkładu

Jeśli nie imię wykute w kamieniu to chociaż

Podać nazwisko w zamian za numer

Wypełnić cudzą ręką rubrykę w metryce

Lub innym oficjalnym dokumencie

Ukradkiem po ciemku węglem lub wapnem

Napisać list do kogoś jeszcze bliskiego

Lub choćby kilka słów na odwrocie zdjęcia

Jak przesłanie do następnych pokoleń

                                            Krzysztof Mich


Zygmunt Straszewicz – życie pod napięciem

Wystawa eksponowana od 10 listopada 2020 r. do 4 maja 2021 r. w Wielkiej Synagodze w Tykocinie.

Z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum w Tykocinie zaprasza na wystawę czasową pt. „Zygmunt Straszewicz – życie pod napięciem” przygotowaną przez Stowarzyszenie „Tryby Historii” z Białegostoku. Wystawa poświęcona jest postaci Zygmunta Franciszka Straszewicza (1860-1927) urodzonego w Tykocinie naukowca, pedagoga i wielkiego patrioty, pierwszego rektora Politechniki Warszawskiej w 1915 roku.

Popiersie mężczyzny w eleganckim stroju, z wąsami, w okularach. Pod spodem napis: Zygmunt Straszewicz. Życie pod napięciem.

Jednocześnie ze względów epidemicznych zachęcamy do wirtualnego zwiedzania i śledzenia materiałów internetowych publikowanych za pośrednictwem profili FB organizatorów wydarzenia: Stowarzyszenia „Tryby Historii”, Muzeum w Tykocinie Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.

Kolorowe logotypy wydarzenia Stowarzyszenia „Tryby Historii”, Muzeum w Tykocinie Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie

 

 

 

 


WOKÓŁ SYNAGOGI

Wystawa eksponowana od 12 maja 2020 r. do 4 maja 2021 r. w Wielkiej Synagodze w Tykocinie. 

W babińcach Synagogi zostały wyeksponowane dwadzieścia cztery obrazy z kolekcji Muzeum w Tykocinie ilustrujące zarówno historyczny świat sztetl jak i współczesną rzeczywistość przestrzeni synagogalnej i jej zabytkowego otoczenia. Prezentowane są dzieła artystów: Józefa Charytona, Tadeusza Bołoza, Artura Chacieja i Grzegorza Radziewicza. Zapraszamy.

J. Charyton - Żydzi przed chałupą

Józef Charyton urodził się 1909 r. we wsi Krupice, zmarł 1975 r. w Siemiatyczach.
Był malarzem samoukiem. Nigdy nie ukończył żadnej wyższej szkoły plastycznej. Przez jeden semestr był wolnym słuchaczem na Wydziale Malarstwa i Rzeźby krakowskiej ASP. W czasie II wojny światowej Charyton mieszkał w Wysokim Litewskim, a jego dom sąsiadował z gettem. Charyton codziennie obserwował życie toczące się w odizolowanym, skazanym na zagładę świecie, widział tragedię setek ludzi, egzekucje, śmierć znanych i bliskich mu osób. To wówczas postanowił, że jeśli przeżyje, zachowa pamięć o społeczności żydowskiej. Malował sceny rodzajowe przedstawiające miasteczka wschodniej Polski i ich mieszkańców oraz sceny poświęcone martyrologii narodu żydowskiego. W swoich pracach przedstawiał portrety rabinów, kupców, rzemieślników, młodych uczniów chederów i jeszybotów oraz starych brodatych mędrców. Niektórych znał osobiście, innych zapamiętał w scenerii rynku, ulicy, podczas pracy. Perfekcyjny warsztat pozwalał mu dość swobodnie poruszać się wśród wielu technik malarskich.

T. Bołoz - W synagodze

Tadeusz Bołoz urodził się w 1910 r. w Nowym Targu, zm. w 1992 r. w Białymstoku. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, uczeń wybitnego artysty i profesora Ludomira Slendzińskiego.  W 1945 r. osiedlił się Białymstoku i współorganizował białostockie środowisko artystyczne. W latach 1949-1952 był dyrektorem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Białymstoku. Współpracował, jako dekorator z Teatrem Miejskim. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Był współtwórcą plenerów plastycznych w Hajnówce, Białowieży i Tykocinie. Mając 77 lat, w czasie pleneru malarskiego, namalował cykl obrazów ukazujących akt modlitewny w przestrzeni synagogi tykocińskiej.

A. Chaciej - Tykocin na Kaczorowie

Artur Chaciej urodził się w 1948 r. w Białymstoku. Syn redaktora prasy białostockiej Włodzimierza Chacieja. Od najmłodszych lat obcował z bohemą artystyczną Białegostoku. Jednym z jego artystycznych mentorów był Tadeusz Bołoz. W 1967 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu i rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tkwiąc w młodzieńczym buncie przeciw autorytetom przerwał studia, ale ani na moment nie przestał zmagać się ze sobą, jako artysta.   Żyje z „bycia artystą”, znajdując wielu oddanych zwolenników swojej sztuki. Chaciej to nostalgiczny kronikarz świata. Świata, który odchodzi w niepamięć. Co rusz wraca w twórczości do Białegostoku swojego dzieciństwa. Nonszalancką kreską na niedużych formatach papieru przywraca zapomniane domy, podwórka, uliczki. Ostatnio dostrzegł też urok kameralnego Tykocina i zobaczył to wszystko okiem spostrzegawczego i wrażliwego dziecka, a jednocześnie z życiowym i warsztatowym doświadczeniem artysty i człowieka dojrzałego. Patrząc na te kameralne prace ma się wrażenie, ze ktoś z góry towarzyszy artyście i dyskretnie się wzrusza.

G. Radziewicz - Kapsuła czasu

Grzegorz Radziewicz urodził się 1976 r. w Białymstoku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uczeń prof. Haliny Pawlikowskiej ( wybitnej twórczyni wrocławskiej szkoły grafiki warsztatowej) Pawła Jarodzkiego( autora wyjątkowej wypowiedzi artystycznej „Tylko sztuka Cię nie oszuka”), Eugeniusza Geta-Stankiewicza ( twórcy „oszmiańskiej szkoły passe-partout”). Grzegorz Radziewicz uprawia malarstwo, grafikę, fotografię oraz malarstwo cyfrowe. Prace swoje prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą m.in. w Japonii na wystawie International Miniprint Exhibition (Tokio – Kioto – Osaka). Prezentowany obraz pt. „Kapsuła czasu” powstał w czasie generalnego remontu synagogi w Tykocinie w 2018 r., obrazuje nakładanie na fasadę synagogi nowej kolorystyki, a na drugim planie retrospektywę układu przestrzennego ulicy Złotej.

 


2019 

I PRZYSZŁA WOJNA...

Wystawa w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, ze zbiorów Muzeum w Tykocinie i zbiorów prywatnych.
Wystawa eksponowana od 17 września 2019 do 30 września 2020 r. 

Wystawa jest próbą refleksji na temat przebiegu i skutków II wojny światowej obserwowanej z perspektywy społeczności jednego miasta. Wystawa łączy w sobie narrację, niby opowieść świadka opisywanych wydarzeń, z klasycznymi rozwiązaniami muzealnymi. Na ekspozycji zaprezentowane są liczne fotografie mieszkańców Tykocina, a także dokumenty i eksponaty związane z czasami wojennymi. Zaprezentowana zostanie także m. in. unikatowa kolekcja niemieckich materiałów propagandowych z lat 1941-1944.

Kuratorzy wystawy: Bogusław Kosel, Olimpia Skieterska


BORIS HESIN. WITEBSK. OBRAZY


Wystawa eksponowana od 7 listopada 2019 r. do 29 lutego 2020 r. 

Boris Hesin urodził się w 1945 roku w miejscowości Safronowo w Rosji, ale jego formacja artystyczna ściśle związana jest z Witebskiem (obecnie na Białorusi), gdzie autor odebrał edukację artystyczną i spędził większość dorosłego życia. Początkowo zajmował się nie tylko malarstwem, był również muzykiem jazzowym. Od 2001 roku mieszka i tworzy w Niemczech, stale jednak współpracując z witebskimi instytucjami artystycznymi kultywującymi tradycje swoich największych mistrzów – Marka Chagalla i Kazimierza Malewicza.
Obrazy Borisa Hesina, które zostaną zaprezentowane w Tykocinie, to głównie martwe natury: kwiaty, wazony, dzbany, butelki, owoce – bo jak napisała krytyk Tatiana Pasternak, słusznie nazywają go mistrzem martwej natury. Na wystawie jest też kilka krajobrazów, w większości malowanych w stylistyce podobnej do martwych natur – znajdziemy na nich witebski ratusz, kościoły, klasztory i drzewa.

Wystawa pod patronatem Burmistrza Miasta Tykocina


ŚWIATŁO MIDRASZY

Wystawa eksponowana od 16 marca do 31 października 2019 r.

Plastyczny cykl Miry Żelechower – Aleksiun  „Światło Midraszy” , to artystyczna i bardzo osobista egzemplifikacja odczytania świętej księgi Tory. To próba skomentowania najważniejszych i uniwersalnych treści zapisanych w Pięcioksięgu, przez pryzmat życiowych, artystycznych i etycznych doświadczeń, tej wspaniałej artystki wrażliwej i otwartej na przeszłość i współczesność.

Słowo „Midrasz”, po hebrajsku znaczy: badać, studiować, analizować, a także głosić, a w taki sposób czytane Pismo zaczyna świecić swoim własnym światłem, nabiera żywości i aktualności.

Mira Żelechower – Aleksiun ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Swoje prace prezentowała w najważniejszych polskich galeriach Krakowa, Warszawy, Lublina czy Wrocławia, a także Jerozolimy, Nowego Jorku.

Przez wiele lat realizowała projekty plastyczne i scenografie do Wrocławskiego Teatru Studenckiego Kalambur, Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, Teatru Pieśń Kozła. Stworzyła ilustracje do książek Jana Jakuba Kolskiego.

Jest autorką cyklu  obrazów w kilku wrocławskich kościołach i witraży wrocławskiej Synagogi Pod Białym Bocianem.


WICHRY NAD HETMANEM - Wystawa prezentująca archiwalne fotografie z placu Stefana Czarnieckiego

Archiwalne fotografie i film z Placu Stefana Czarnieckiego ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Urzędu Miasta i Gminy w Tykocinie oraz osób prywatnych 

Wystawa eksponowana od 8 czerwca do 15 września 2019 r.

„Wichry nad hetmanem” to wystawa ukazująca Plac Stefana Czarnieckiego w Tykocinie na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych oraz filmu. Odnaleźć będzie można najstarsze zdjęcia przedstawiające dumę Tykocina, ale nie zabraknie też nowszych materiałów, dzięki czemu każdy odbiorca będzie mógł prześledzić zamiany, jakie zachodziły w tym miejscu na przestrzeni wieków. Film ukazuje tykociński plac przed oraz po wichurze, która przeszła przez miasto 4 sierpnia 1992 r. siejąc zniszczenia również w obrębie gminy.


2018

Ponad czasem i przestrzenią

Wernisaż wystawy 20 lipca 2018 r. o godz. 18.00 w Domu Talmudycznym w Tykocinie
Wystawa będzie eksponowana w Domu Talmudycznym od 22 lipca do 2 września 2018 r.

Ekspozycja jest zbiorem refleksyjnych prac olejnych i grafik białostockiego plastyka Grzegorza Radziewicza, dla którego zmienność, przemijanie, śmierć, narodziny, przychodzenie i odchodzenie są tematem nadrzędnym. Niczym niewidzialny świadek i obserwator przeszłości i teraźniejszości artysta misternie relacjonuje to co było i co jest.

Plik do pobrania - plakat

GRZEGORZ RADZIEWICZ – urodzony w 1976 roku w Białymstoku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pod kierunkiem: Haliny Pawlikowskiej – grafika,  Pawła Jarodzkiego – malarstwo i Eugeniusza Geta – Stankiewicza – rysunek. Dyplom uzyskał w 2002 r. 

Ważniejsze wystawy Grzegorza Radziewicza:

- Miniprint Exhibition (Tokyo-Kyoto-Osaka), Japonia 2016 r.
-8Th Internacional Printmaking Biennial Douro, Portugalia 2016 r.
-„Reaktywacja”, galeria Marchand, ZPAP Białystok 2016 r.
-Wystawa indywidualna „Konstruktor” (malarstwo i grafika), Galeria „Spodki”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury – Białystok, 2016 r.
-Koncert performatywny, 37 Przegląd Piosenki Aktorskiej, Wrocław 2016 r.
-Art Fresh Festival 7, Hotel Sheraton, Warszawa 2016 r.
-„Wielkie oczy Nieznanego”, performance, Białystok 2015 r.
-„Laboratorium grafiki”, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku 2015 r.
-„Malarze Białegostoku”, promocja albumu i wystawa. Białystok 2015 r.
-GLOBAL PRINT 2015,  Biennale grafiki, Portugalia
-Mural „Pamięć” malarstwo wielkoformatowe, Hala sportowa PB  Białystok 2015 r.
-14 Pracownia 14 (grafika), Galeria „Spodki”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury – Białystok, 2015 r.
-„Obrazy i ekfrazy”, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 2014 r.
-„Obrazy i ekfrazy”, Uniwersytet w Białymstoku 2014 r.
-Wystawa indywidualna „Machiny”, Dworek Tryumf, Księżyno 2013 r.
-„Machiny”(malarstwo) 4 festiwal Out OF Control Production, Węglowa, Białystok 2013 r.
-„Wyobraźnia zaludniona” (malarstwo) Artpub galeria, wystawa online 2011r.
-Wystawa indywidualna „Machiny” (malarstwo) Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, 2010 r.
-„Życie jest piękne” (pokonkursowa wystawa fotografii), Kieleckie Centrum Kultury 2008 r.
-Andrzejkowa wystawa Digartów Dnia w Edynburgu (malarstwo), 2008 r.
-„Machiny Latające” (malarstwo), „Alternatywa Cafe Galeria”, Warszawa 2008 r.
-Wystawa plenerowa „Machiny” (malarstwo), Letnia Redakcja Kuriera Porannego, Rynek Kościuszki, Białystok  2008 r.
-Wystawa indywidualna „Machiny Latające” (malarstwo), Galeria BOK,  Białostocki Ośrodek Kultury, 2008 r.
-Wystawa indywidualna „Machiny” (malarstwo), Ośrodek Kultury w Juchnowcu, 2008 r.
-Wystawa indywidualna „Machina życia” (malarstwo), Cafe „Motto” – Warszawa, 2005 r.
-Wystawa indywidualna „Machina życia” (malarstwo), Galeria „Spodki”,
-Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury – Białystok, 2005 r.
-Wystawa indywidualna, (grafika i fotografia), Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – Juchnowiec Kościelny. 2004 r.
-Wystawa indywidualna (dyplom), Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2002 r.
-Grafika, Uroczysko – Supraśl, 2000 r.
-Malarstwo i rysunek, MDK – Dąbrowa Białostocka, 2000 r.
-Grafika, Uroczysko – Supraśl, 1999 r.
-Wystawa „Czwarty semestr” (rysunek i malarstwo), GOK- Juchnowiec Kościelny, 1999 r.
-Grafika, Galeria Miejska we Wrocławiu, 1999 r.
-Malarstwo i rysunek, Miejski Dom Kultury – Strzegom, 1998 r.
-Fotografia, galeria „Dno” w Supraślu, 1998 r.
-Fotografia, Gminny Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym, 1996 r.

Fotorelacja z wernisażu wystawy (fot. Karolina Tryskuć):

2017

Pocztówki z przeszłości z Madonną w tle

Wernisaż: 17 grudnia 2017 r., godz. 18.00, Muzeum w Tykocinie (Dom Talmudyczny)
Wystawa czynna do 31 marca 2018 r.

Na wystawie prezentowanych jest 25 obrazów przedstawiających pejzaże Tykocina i Białegostoku, których autorem jest uznany podlaski malarz, Artur Chaciej.

Artur Chaciej urodził się w 1948r. w Białymstoku. W 1967 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu i rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tkwiąc w młodzieńczym buncie przeciw autorytetom przerwał studia, ale ani na moment nie przestał zmagać się ze sobą jako artysta. Żyje z „bycia artystą”, znajdując wielu oddanych zwolenników swojej sztuki. W 1984r. wykonał obraz nazwany „Matką Boską Robotników Solidarności”. Jest członkiem Związku Artystów plastyków, Malarzy i Grafików.

Artysta,  który wyraża siebie
Ma prawie siedemdziesiątkę na karku a ciągle szuka, a raczej zadaje pytania sobie i światu, w którym przyszło mu się zatrzymać. W malarstwie Artura Chacieja przeszłość spotyka się ze współczesnością i przyszłością. Spontaniczne wspomnienia z dzieciństwa prowokują go do artystycznej egzemplifikacji, czego efektem są cykle obrazów odwołujące się do młodzieńczych niepokojów, wspomnień, a czasem urastające do traum, z którymi artysta mierzy się na swoich płótnach. Widzę w jego malarstwie dziecięcą autentyczność, szczerość, bunt i bezkompromisowość.
I taka jest jego droga – zarówno życiowa jak i twórcza. Trzyma się z dala od mód i chwilowych artystycznych trendów, jest permanentnym buntownikiem życiowym i artystycznym. Bezkompromisowy wobec półprawd i niedopowiedzeń, pozostaje otwarty na prawdę i cierpienie. Nie szuka taniego poklasku, z którym z pewnością łatwiej by mu było żyć. Świeżość i autentyczność malarstwa Chacieja jest nierozerwalnie związana z jego radością przeżywania każdej chwili, każdego zdarzenia – widokiem pierwszego kwiatu wiśni w jego ogrodzie, filiżanką dobrej herbaty, spotkaniem po latach albo po krótkiej rozłące.
Chaciej to także nostalgiczny kronikarz świata, który odchodzi w niepamięć. Co rusz wraca w twórczości do Białegostoku swojego dzieciństwa. Nonszalancką kreską na niedużych formatach papieru przywraca zapomniane domy, podwórka, uliczki. Ostatnio dostrzegł też urok kameralnego Tykocina i zobaczył to wszystko okiem spostrzegawczego i wrażliwego dziecka, a jednocześnie z życiowym i warsztatowym doświadczeniem artysty i człowieka dojrzałego. Patrząc na te kameralne prace ma się wrażenie, że ktoś z góry towarzyszy artyście i dyskretnie się wzrusza.

Dariusz Szada-Borzyszkowski

 

Patroni wydarzenia:


Tykocin w okresie PRL-u

Wystawa w Muzeum w Tykocinie (Dom Talmudyczny)
Wernisaż 1 lipca 2017 r., godz. 18.00
Wystawa czynna do 13 grudnia 2017 r.

Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie ze zbiorów Muzeum w Tykocinie oraz z kolekcji  osób prywatnych - mieszkańców miasta. Znajdą się wśród nich, zarówno te z trudnego okresu powojennego, jak również z wielkiego pożaru Tykocina i jego odbudowy w latach 60. XX w., a także z lat 70. i 80. XX w. i  początków rozwoju turystyki oraz zachodzących zmian w krajobrazie kulturowym.


My, Żydzi przybyliśmy do Tykocina przed wiekami...

Wystawa plenerowa eksponowana na placu przed Wielką Synagogą w Tykocinie do 30 września 2017 r. (Zamknięta 25 lipca w związku z remontem Synagogi)

Wystawa zorganizowana została z okazji 75. rocznicy zagłady Żydów tykocińskich. Narrację ekspozycji stanowią, zaczerpnięte z Księgi Pamięci – Sefer Tiktin, wspomnienia tykocińskich Żydów, którzy przeżyli Holocaust. Ilustrowane są one archiwalnymi fotografiami – autorstwa Szymona Zajczyka ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, ze zbiorów Muzeum w Tykocinie oraz prywatnych kolekcji.
Wystawa podzielona jest na następujące bloki tematyczne: dzieje Żydów tykocińskich, tykocińscy rabini, tykocińskie rodziny żydowskie, szkolnictwo, syjonizm i młodzież, zagłada, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, pielęgnowanie pamięci.


Krajobraz kresowy w malarstwie Zygmunta Bujnowskiego

Wystawa w Muzeum w Tykocinie czynna do 20 czerwca 2017 r.

Wystawa czasowa „Krajobraz kresowy w malarstwie Zygmunta Bujnowskiego” została zorganizowana z okazji 90. rocznicy śmierci tykocińskiego malarza. Po raz pierwszy będą eksponowane obrazy pochodzące ze zbiorów Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Zamku Królewskiego w Warszawie oraz będące w posiadaniu rodziny malarza i osób prywatnych.

W twórczości Zygmunta Bujnowskiego, żyjącego w latach 1985-1927, najliczniejszym reprezentowanym motywem jest pejzaż z charakterystycznym, niespokojnym niebem i ciężkimi chmurami oraz zabytkowa architektura. Przedstawiając wiejskie krajobrazy ze starymi stodołami, ukazał przejmujące piękno drewnianej architektury. Malował dworki, kościoły, cerkwie, synagogi podkreślając w ten sposób wielokulturowość wschodniej Polski. Jego prace były prezentowane na wystawach w Grodnie, Warszawie, Suwałkach i Białymstoku.


Fotografie bez cenzury 1976-1989

Wystawa plenerowa eksponowana na ogrodzeniu przed Wielką Synagogą do 31 maja 2017 r.

Wystawa plenerowa (na ogrodzeniu przed Synagogą) dokumentująca rzeczywistość niewygodną dla komunistycznych władz PRL, rzeczywistość nieobecną w oficjalnej, cenzurowanej prasie, radiu i telewizji. Prezentowane fotografie ukazują skalę i rozmach niezależnych działań w kulturze, podejmowanych w latach 80. XX w. Wystawa przygotowana przez IPN w Warszawie.

2012

„Godziny szczęścia” – artystyczna pasja Ks. Jana Grochowskiego, Dom Talmudyczny, 05.02.2012-15.03.2012

„Fasionable, dandys, elegant – moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie”, Dom Talmudyczny, 24.03.2012 - 9.09.2012

„Spotkania z przyrodą” – malarstwo Prof. Tomasza Motyla, Dom Talmudyczny, 23.09.2012 – 31.12.2012

„Synagogi i cmentarze południowo-wschodniej Polski” – Wielka Synagoga, od 13.04.2012

2011

„Refleksja nad światem” – malarstwo Alicji Matusiewicz, Dom Talmudyczny, 11.11.2011 -21.01.2012

„Żyjemy razem” – wystawa plenerowa przed Wielką Synagogą, 25.08.2011 – 30.09.2011

„Ślady Pamięci” – wystawa prac malarzy żydowskich związanych z Białymstokiem, wystawa plenerowa przed Wielką Synagogą, 9.08.2011-26.09.2011

„Wyryte w pamięci” – grafiki Izaaka Celnikiera, Dom Talmudyczny, od 9.06.2011 r. do 24.10.2011 r.

„I ciągle widzę ich twarze”, fotografia Żydów polskich; wystawa z Fundacji Shalom w Warszawie, od 19 maja do 30 września 2011 r.

„Wokół Synagogi” – malarstwo ze zbiorów Muzeum w Tykocinie, Wielka Synagoga, 17.10.2011 – 31.03.2012

„Dawny Tykocin” - scenariusz i realizacja Waldemar Tyszuk; kontynuacja do 15.05.2011 r., Wielka Synagoga

„Pontyfikat Jana Pawła II” – wystawa pokonkursowa prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół i Przedszkola w Tykocinie; scenariusz i realizacja Katarzyna Śliwowska, Dom Talmudyczny, 01.04.2011 – 31.05.2011 r.

2010

„Krakowianie – Wybitni Żydzi krakowscy XVI – XX w.”, z Muzeum Starej Synagogi w Krakowie, Synagoga - kontynuacja z 2009 r. do 5.06.2010

„O Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie…” – kontynuacja z 2009 r. do 18.02.2010, Dom Talmudyczny

„Zwierza w polskiej tkaninie dwuosnowowej”, wystawa z Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Dom Talmudyczny, 24.03-31.08 2010

„Dawny Tykocin” - scenariusz i realizacja Waldemar Tyszuk; od 27.06.2010, Synagoga

„Obce rzeczy dobrze wiedzieć jest - swoje obowiązek” wystawa poświęcona Zygmuntowi Glogerowi od 15.12.2010 r. do 26.02.2012 r. – scenariusz i realizacja Jan Maciejewski

„Impresje hiszpańskie” Malarstwo Wiesława Ochmana 12.09-28.11 2010 r.- Dom Talmudyczny

Wystawa „Przybyli, odeszli… są Żydzi Polscy”, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, prezentowana w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie

Wystawa „Żyjemy razem ” prezentująca prace plastyczne powstałe w czasie realizacji projektu, w Centrum Kultury 24-27.04.2010

29 – 30.05.2010r. – Wystawa fotografii poświęcona pamięci Państwa Lucyny i Wacława Białowarczuków, Dom Talmudyczny

2009

„Moja Ziemia Święta”- fotografie Jarosława Kreta, kontynuacja -3.05.2009, Dom Talmudyczny

„Żydowskie miasteczka”- malarstwo Andrzeja Rzepkowskiego z Lublina, 16.05-30.06 2009, Dom Talmudyczny

„Krakowianie -wybitni Żydzi krakowscy XVI-XX w.” Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Stara Synagoga- 16.05-30.06 2009, Wielka Synagoga

„Twarze Żydów wschodnioeuropejskich-litografie Hermana Strucka” z kolekcji Alicji Schottlas, Beit Warszawa, 30.05-27.06.2009, Dom Talmudyczny

„Żyd niemalowany w Ziemi Obiecanej”- miedzioryty biblijne z kolekcji Alicji Schottlas, Muzeum Wieczny Tułacz, 28.06-30.06.2009, Dom Talmudyczny

„Cztery pory roku” – fotografie Włodzimierza Puchalskiego, wystawa z Muzeum Niepołomickiego, 22.08-4.10.2009, Dom Talmudyczny

„Promieniowanie świętości” – fotografie Arturo Mari i Adama Bujaka, z Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie, 10.10-6.12 2009, Dom Talmudyczny

„O Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie…” malarstwo Ewy Pohlke od 13.12.2009, Dom Talmudyczny

2008

„Swoi czy obcy” – wizerunek Żyda w polskiej sztuce ludowej Podlasia. Wystawa z Działu Etnografii MP w Białymstoku, 18.01-16.03 2008, Dom Talmudyczny

„Człowiek i natura” – współczesna rzeźba ludowa Podlasia. Wystawa z Działu Etnografii MP w Białymstoku, 2.04-14.05 2008, Dom Talmudyczny

„Więźniowie Zamku Lubelskiego Straceni w latach 1944 – 1954”. Wystawa z Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” – Oddziału Muzeum Lubelskiego, 25.05-31.08 2008, Dom Talmudyczny

„Żyd niemalowany” Fundacja Żydowskie Twarze, 21.09-2.11 2008, Dom Talmudyczny

„Opowieść pędzlem malowana” obrazy Olgi Baczewskiej- 11.11-30.11 2008, Dom Talmudyczny

„Moja Ziemia Święta”- fotografie Jarosława Kreta 7.12.2008, Dom Talmudyczny

2007

„Tykocin najstarsze ślady”- wystawa z Działu Archeologii MP w Białymstoku

„Tykocin w ilustracji Mirosława Płacheckiego”

„Z Kowalewszczyzny przez  Petersburg do Krakowa. Malarstwo Stanisława Jakuba Rostworowskiego 1858-1888”; scenariusz i realizacja Jan Maciejewski

Wystawa oświatowa:
„Pamiątki mieszkańców Tykocina z czasów okupacji niemieckiej”, scenariusz i realizacja Maria Pisarska-Kalisty

2006

"Tykocin w ilustracji Jerzego Mirosława Płacheckiego.", czynna do końca 2006r., Dom Talmudyczny

"Do założenia miasta, czyli co kryje tykocińska ziemia." Wystawa archeologiczno - historyczna z okazji 580 rocznicy nadania Tykocinowi praw miejskich, przygotowana przez dział Archeologii Muzeum Podlaskiego i Muzeum w Tykocinie, scenariusz i realizacja: Urszula Stankiewicz, Ireneusz Kryński i Ewa Wroczyńska
3.09. - 31.12.2006r., Dom Talmudyczny

"Sefer Tiktin, Żydzi Tykocina w pamięci pokoleń." Wystawa stała w babińcach Synagogi, scenariusz: Ewa Wroczyńska, aranżacja: Barbara Muszyńska i Andrzej Lechowski, otwarcie: 24.08.2006r., Wielka Synagoga

2005

"Kruche piękno." Rzemiosło artystyczne ze zbiorów Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, scenariusz i realizacja: Ewa Karpowicz i Dorota Matyjasek, 23.02. - 1.06.2005r., Dom Talmudyczny

"Łączy nas Tykocin." Wystawa rzeźby Jana Kalickiego i Józefa Grochowskiego przygotowana przez Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, scenariusz i realizacja: Wojciech Kowalczuk, 7.06. - 26.06.2005r., Dom Talmudyczny

"Wilno - Jerozolima - Paryż. Malarstwo Rafaela Chwolesa (1913 - 2002)." - wystawa zorganizowana przy współpracy z Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu, prezentuje ok. 100 prac wybitnego żydowskiego malarza, scenariusz i realizacja: Jan Maciejewski, 2.07. - 15.08.2005r., Dom Talmudyczny

"Do założenia miasta, czyli co kryje tykocińska ziemia." Wystawa archeologiczno - historyczna z okazji 580 rocznicy nadania Tykocinowi praw miejskich, przygotowana przez dział Archeologii Muzeum Podlaskiego i Muzeum w Tykocinie, scenariusz: Urszula Stankiewicz, Ireneusz Kryński i Ewa Wroczyńska, 3.09. - 31.12.2005r., Dom Talmudyczny

"Starodruki z tykocińskich kolekcji." Wystawa przygotowana przez Książnicę Podlaską, scenariusz: Jan Leończuk, 3.09. - 31.12.2005r., Dom Talmudyczny

"Tykocin w ilustracji Jerzego Mirosława Płacheckiego.", 11.11. - do końca 2006r., Dom Talmudyczny

"Mizrach - wycinanki Marty Golab z Krakowa." 14.05. - 30.09.2005r, Wielka Synagoga

2004

"Nasi bracia starsi." Malarstwo i rysunek ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, scenariusz: Renata Piątkowska, aranżacja: Jan Maciejewski, 14.06.2004r. - 22.08.2004r., Dom Talmudyczny

"Rzeźba Józefa Idzkowskiego z Kropiewnicy - Raciborów.", Dom Talmudyczny

"Ptaki Zenona Saniewskiego" Wystawy przygotowane i otwarte razem przez Dział Etnografii, scenariusz: Wojciech Kowalczuk, dnia 25.10.2004r., Dom Talmudyczny

"Białostoccy Żydzi - Historia i Pamięć", lipiec 2003 r., Dom Talmudyczny

"Pamiątki mieszkańców Tykocina z okresu okupacji niemieckiej." Ze zbiorów Muzeum i osób prywatnych dotyczące pobytu obywateli tykocińskich w hitlerowskich obozach zagłady, otwarcie 11 listopada 2004r., scenariusz: Maria Pisarska-Kalisty, aranżacja: Ewa Wroczyńska i Maria Pisarska-Kalisty, Dom Talmudyczny

"Unia już tu była." Fotogramy ukazujące różnorodność narodowościową, kulturową i religijną dawnej Rzeczypospolitej - wystawa autorstwa Tomasza Wiśniewskiego i Jana Oniszczuka ze zbiorów Tomasza Wiśniewskiego przygotowana przez Stowarzyszenie Szukamy Polski, otwarcie: 28 lipca 2004r., czynna do końca sierpnia, Wielka Synagoga

"Kadry Zagłady." Przetworzone fotogramy z archiwum niemieckiego oficera u progu zagłady polskich Żydów - wystawa autorstwa Tomasza Wiśniewskiego ze zbiorów autora, przygotowana przez Stowarzyszenie Szukamy Polski. czas trwania: 15.10 - 10.12.2004r., Wielka Synagoga

2003

"Królewskie ślady - o księgozbiorach tykocińskich." Wystawa zorganizowana ze zbiorów: Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, Biblioteki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Książnicy Podlaskiej w Białymstoku i Muzeum w Tykocinie, scenariusz, aranżacja i realizacja: Jan Maciejewski, 21.06 - 30.06.2003r., Dom Talmudyczny

"11 Listopada - z dziejów tykocińskiej ulicy." Wystawa ukazująca efekty nadzorów archeologicznych prowadzonych przy okazji prac inwestycyjnych w Tykocinie, scenariusz: Ireneusz Kryński, Urszula Stankiewicz i Ewa Wroczyńska, wernisaż: 11 Listopada 2003r., Dom Talmudyczny

2002

"Narwiańskie klimaty." Wystawa fotografii Franciszka Chmieleckiego, gdańskiego fotografika, scenariusz i aranżacja: Jan Maciejewski, Dom Talmudyczny

"Dawne laboratorium apteczne." Wystawa zorganizowana wspólnie z Białostockim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Pracownię Historii Medycyny i Farmacji Akademii Medycznej w Białymstoku, prezentująca zabytki aptekarstwa związane z aptecznymi laboratoriami na Podlasiu oraz historię rozwoju laboratoriów od XVIIw. do pocz. XXw., scenariusz: Elżbieta Rutkowska, Irena Kallaur i Ewa Wroczyńska, aranżacja: Ewa Wroczyńska, Tadeusz Świetorzecki i Sylwia Manko, 30.06.2002r. - 15.10.2003r., Dom Talmudyczny

2001

"Szopka bożonarodzeniowa w sztuce ludowej." Wystawa ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego, przygotowana przez Wojciecha Kowalczuka, 14.01 - 8.02.2001r., Dom Talmudyczny

"Anna Bilińska i Antoni Bohdanowicz. Portret niedokończony." Wystawa prezentująca dwie postacie związane z historią Tykocina - dr Antoniego Bohdanowicza i jego żony Anny Bilińskiej, wybitnej polskiej artystki - malarki. Eksponaty własne, ze zbiorów muzeów polskich i od osób prywatnych, scenariusz i aranżacja - Jan Maciejewski, 13.06 - 31.08.2001r., Dom Talmudyczny

"Człowiek i natura. Współczesna rzeźba ludowa na Podlasiu." Wystawa ze zbiorów Dzialu Etnografii Muzeum Podlaskiego, przygotowana przez Wojciecha Kowalczuka, 4 października 2001r., Dom Talmudyczny

"Dziedzictwo utracone." Wystawa Stowarzyszenia Konserwatorów Polskich, prezentująca ikonografię drewnianych synagog, wernisaż: 6 lipca, zakończenie: grudzień 2001r., Wielka Synagoga

"Iskry z popiołu." Wystawa ukazująca pamiątki po tykocinskich Żydach w zbiorach Muzeum w Tykocinie, scenariusz: Ewa Wroczyńska, wernisaż w ramach obchodów 60 Rocznicy Zagłady: 26.08.2001r., zakończenie: 10.05.2005 r., Wielka Synagoga

2000

"Skórnictwo w tradycyjnej kulturze ludowej Podlasia." Wystawa przygotowane przez Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, scenariusz: Wojciech Kowalczuk, 30.01 - 30.04.2000r., Dom Talmudyczny

"Wędrówki archeologiczne. Z grodu do miasta." Wystawa przygotowana przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 6.06. - 5.11.2000r., Dom Talmudyczny

"Tykocin w akwareli Zdzisława Sikorskiego.", scenariusz i aranżacja: Jan Maciejewski, grudzień 1999r. - luty 2000r., Wielka Synagoga

"Dwie pory roku: zima - wiosna." Impresje akwarelowe Barbary Łyżwińskiej, Ewy Kodelskiej, Lucji Świątkowskiej, Wojciecha Świątkowskiego, Zdzisława Sikorskiego, scenariusz i aranżacja: Jan Maciejewski, maj - czerwiec 2000r., Wielka Synagoga

"Grafiki Pawła Kody.", scenariusz i aranżacja: Jan Maciejewski, lipiec 2000r., Wielka Synagoga

"Ekslibrisy autorstwa Anny Czapskiej.", scenariusz i aranżacja: Jan Maciejewski, sierpień - wrzesień 2000r., Wielka Synagoga

"Gliniane księgi. Rzeźba, grafika i rysunek Wiesława Szumińskiego.", scenariusz i aranżacja: Jan Maciejewski i Ewa Wroczyńska, 15.10.2000r - do końca roku, Wielka Synagoga