Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

I PRZYSZŁA WOJNA...

Wystawa w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, ze zbiorów Muzeum w Tykocinie, zbiorów prywatnych.

Wernisaż 17 września 2019 r. o godz. 15.00, Dom Talmudyczny ul. Kozia 2
Wystawa eksponowana od 17 września 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. 

Wystawa jest próbą refleksji na temat przebiegu i skutków II wojny światowej obserwowanej z perspektywy społeczności jednego miasta. Wystawa łączy w sobie narrację, niby opowieść świadka opisywanych wydarzeń, z klasycznymi rozwiązaniami muzealnymi. Na ekspozycji pojawią się liczne fotografie mieszkańców Tykocina, a także dokumenty i eksponaty związane z czasami wojennymi. Zaprezentowana zostanie także m. in. unikatowa kolekcja niemieckich materiałów propagandowych z lat 1941-1944.

WICHRY NAD HETMANEM - Wystawa prezentująca archiwalne fotografie z placu Stefana Czarnieckiego

Archiwalne fotografie i film z Placu Stefana Czarnieckiego ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Urzędu Miasta i Gminy w Tykocinie oraz osób prywatnych 
Wystawa eksponowana do 11 września 2019 roku.

„Wichry nad hetmanem” to wystawa ukazująca Plac Stefana Czarnieckiego w Tykocinie na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych oraz filmu. Odnaleźć będzie można najstarsze zdjęcia przedstawiające dumę Tykocina, ale nie zabraknie też nowszych materiałów, dzięki czemu każdy odbiorca będzie mógł prześledzić zamiany, jakie zachodziły w tym miejscu na przestrzeni wieków. Film ukazuje tykociński plac przed oraz po wichurze, która przeszła przez miasto 4 sierpnia 1992 r. siejąc zniszczenia również w obrębie gminy.

ŚWIATŁO MIDRASZY

Wystawa w babińcach Wielkiej Synagogi w Tykocinie czynna do końca października 2019 r.

Plastyczny cykl Miry Żelechower – Aleksiun  „Światło Midraszy” , to artystyczna i bardzo osobista egzemplifikacja odczytania świętej księgi Tory. To próba skomentowania najważniejszych i uniwersalnych treści zapisanych w Pięcioksięgu, przez pryzmat życiowych, artystycznych i etycznych doświadczeń, tej wspaniałej artystki wrażliwej i otwartej na przeszłość i współczesność.

Słowo „Midrasz”, po hebrajsku znaczy: badać, studiować, analizować, a także głosić, a w taki sposób czytane Pismo zaczyna świecić swoim własnym światłem, nabiera żywości i aktualności.

Mira Żelechower – Aleksiun ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Swoje prace prezentowała w najważniejszych polskich galeriach Krakowa, Warszawy, Lublina czy Wrocławia, a także Jerozolimy, Nowego Jorku.

Przez wiele lat realizowała projekty plastyczne i scenografie do Wrocławskiego Teatru Studenckiego Kalambur, Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, Teatru Pieśń Kozła. Stworzyła ilustracje do książek Jana Jakuba Kolskiego.

Jest autorką cyklu  obrazów w kilku wrocławskich kościołach i witraży wrocławskiej Synagogi Pod Białym Bocianem.