Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

I PRZYSZŁA WOJNA...

Wystawa w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, ze zbiorów Muzeum w Tykocinie i zbiorów prywatnych.

Wernisaż 17 września 2019 r. o godz. 14.00, Dom Talmudyczny ul. Kozia 2
Wystawa eksponowana od 17 września 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. 

Wystawa jest próbą refleksji na temat przebiegu i skutków II wojny światowej obserwowanej z perspektywy społeczności jednego miasta. Wystawa łączy w sobie narrację, niby opowieść świadka opisywanych wydarzeń, z klasycznymi rozwiązaniami muzealnymi. Na ekspozycji pojawią się liczne fotografie mieszkańców Tykocina, a także dokumenty i eksponaty związane z czasami wojennymi. Zaprezentowana zostanie także m. in. unikatowa kolekcja niemieckich materiałów propagandowych z lat 1941-1944.

ŚWIATŁO MIDRASZY

Wystawa w babińcach Wielkiej Synagogi w Tykocinie czynna do końca października 2019 r.

Plastyczny cykl Miry Żelechower – Aleksiun  „Światło Midraszy” , to artystyczna i bardzo osobista egzemplifikacja odczytania świętej księgi Tory. To próba skomentowania najważniejszych i uniwersalnych treści zapisanych w Pięcioksięgu, przez pryzmat życiowych, artystycznych i etycznych doświadczeń, tej wspaniałej artystki wrażliwej i otwartej na przeszłość i współczesność.

Słowo „Midrasz”, po hebrajsku znaczy: badać, studiować, analizować, a także głosić, a w taki sposób czytane Pismo zaczyna świecić swoim własnym światłem, nabiera żywości i aktualności.

Mira Żelechower – Aleksiun ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Swoje prace prezentowała w najważniejszych polskich galeriach Krakowa, Warszawy, Lublina czy Wrocławia, a także Jerozolimy, Nowego Jorku.

Przez wiele lat realizowała projekty plastyczne i scenografie do Wrocławskiego Teatru Studenckiego Kalambur, Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, Teatru Pieśń Kozła. Stworzyła ilustracje do książek Jana Jakuba Kolskiego.

Jest autorką cyklu  obrazów w kilku wrocławskich kościołach i witraży wrocławskiej Synagogi Pod Białym Bocianem.