Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

Etiuda „Jerozolima”

Wielka Synagoga w Tykocinie, ul. Kozia 2 

Wystawa czynna od 25 sierpnia do 12 grudnia 2023 r.

Ekspozycja jest swoistą refleksją nad historią i kulturą Świętego Miasta. Fotografie do Etiudy zostały zrealizowane w lutym 2020 tuż przed wybuchem światowej pandemii COVID-19 w ramach pracy nad cyklem DYNAMIKA MIASTA – EKSPRESJA FOTOGRAFII. Podstawową metodą kreacji zastosowaną w tym cyklu jest wielokrotna ekspozycja na kliszach diapozytywowych. Wystawa składa się z sześciu fotogramów. Cztery z nich są zestawione w dwa dyptyki wykonane na podłożu przezroczystym, pozostała część fotogramu stanowi przezroczyste passe-partout. Dwa fotogramy (niewchodzące do cyklu DYNAMIKA MIASTA) to panoramy Jerozolimy ze Wzgórza Oliwnego. Jeden z nich jest prezentowany w kolorach naturalnych, a drugi to zgrafizowana fotografia o przetworzonych, nierzeczywistych kolorach z dominacją czerni i zieleni.

O autorze:
Tomasz Sobecki – FOTOGRAFIK urodzony i mieszkający w Toruniu.
W czerwcu 2013 broniąc pracę „IDEA PIRAMID” uzyskał stopień naukowy doktora sztuki w zakresie fotografii na Wydziale Operatorskim łódzkiej FILMÓWKI – PWSFTViT.
Pracuje cyklami aż do definitywnego zgłębienia tematu oraz wykreowania nowych elementów formy plastycznej.
Stypendia polskie i zagraniczne:
1990 – stypendium artystyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych  Królestwa Hiszpanii           
1991 – 1993 stypendium artystyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki  Rzeczypospolitej Polskiej
2017, 2019 – stypendium artystyczne Funduszu Popierania Twórczości przy ZAiKS
2017, 2021, 2023 – stypendium artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Reprezentant sztuki polskiej zaproszony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki RP do wystawy na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Wenezueli - Caracas 1991.
Liczne wystawy indywidualne w Polsce, różnych krajach Europy i świata:
Wielka Brytania (1983) – Liverpool, Coventry; Szwajcaria (1985) – Rapperswil, Finlandia (1990) – Äänekoski, Hiszpania (2010) – Barcelona, Pampeluna, Niemcy (2021) – Frankfurt nad Odrą, Słowacja (2023) – Bratysława oraz w Kazachstanie (2011) – Astana, USA – St. Louis (1991), Chicago (2013); Australii (2014) Sydney, Indiach (2015) – Hajdarabad.


Z teki artystycznej Ryszarda Rogali

Wielka Synagoga w Tykocinie
13 maja 2023 – 31 stycznia 2024 

Teka artystyczna Ryszarda Rogali jest zasobna, zawiera setki rysunków, pasteli, a przede wszystkim akwarele z motywami miast z Polski i zagranicy. Wśród tych prac znajdujemy dzieła związane z Tykocinem i okolicznymi miejscowościami. Ryszard Rogala od przeszło pięćdziesięciu lat poddaje refleksji artystycznej przestrzeń miasta nad Narwią. Jego prace to dokumenty artystyczne, utrwalające przemiany w układzie przestrzennym Tykocina. Jest w nich również zapisana wrażliwość artystyczna autora, emocjonalnie związanego z Tykocinem, jego pejzażem i zabytkami.

Na ekspozycji zaprezentujemy ponad dwadzieścia pięć prac obrazujących Tykocin od lat 70-tych. Prace mają dużą wartość artystyczną i dokumentalną, gdyż obrazują układ przestrzenny miasta oraz zabytki dzisiaj już w wielu przypadkach nieobecne w krajobrazie miejskim.

Ryszard Rogala urodził się 30 kwietnia 1952 roku w Łodzi. W czasie nauki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie w 1970 roku wziął udział w pierwszym plenerze artystycznym w Tykocinie. Stworzył wtedy rysunek, ukazujący widok ulicy, przy której urodził się Zygmunt Straszewicz – pierwszy rektor powstałej w 1915 roku Politechniki Warszawskiej. W 1971 roku Ryszard Rogala na stałe związał się z Politechniką Warszawską, najpierw jako student Wydziału Architektury, a następnie od 1978 roku jako pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Architektury, w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Swoje kwalifikacje poszerzał, studiując na Uniwersytecie Technicznym i w Akademii Sztuk Użytkowych w Wiedniu. Przez lata był wielokrotnym stypendystą Fundacji Herdera.

Patronat medialny:

Kalendarium wystaw