Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

Tykocińskie refleksje Teresy Bejnarowicz-Kowiazo

Wystawa prezentowana od 4 maja do 31 grudnia 2021 r. w Wielkiej Synagodze w Tykocinie.

Wirtualny wernisaż odbył się 4 maja 2021 r. o godz. 12.00 na profilu FB Muzeum w Tykocinie https://www.facebook.com/muzuemwtykocinie.

Niezwykły klimat tykocińskich uliczek i namacalna bliskość historii niejednokrotnie stawały się inspiracją dla artystów. Na najnowszej wystawie czasowej w Wielkiej Synagodze w Tykocinie pragniemy podzielić się z Państwem impresjami malarskimi białostockiej malarki Teresy Bejnarowicz-Kowiazo. Prace artystki powstałe w 1989 roku zostaną zaprezentowane w towarzystwie interpretacji literackich oraz zabytków, wiodących wprost do międzywojennej rzeczywistości. Na ekspozycji oprócz obrazów artystki znajdą się ich interpretacje autorstwa Anny Minkiewicz, subtelne wiersze Krzysztofa Micha oraz przedmioty – świadkowie zmierzchu historii tykocińskich Żydów.

Teresa Bejnarowicz-Kowiazo, absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1954 roku objęła stanowisko redaktora graficznego w Redakcji Gazety Białostockiej. Od 1959 roku pracowała jako nauczycielka przedmiotów artystycznych w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Supraślu.

Kuratorzy wystawy: Anna Minkiewicz, Bogusław Kosel
Aranżacja: Olimpia Skieterska, Dariusz Szada-Borzyszkowski

 

Zostawić ślad

Jakikolwiek ślad swojego istnienia

Świadomy lub mimowolny dowód

Przejścia ze stanu chwilowej aktywności

Do kompletnego bezruchu i rozkładu

Jeśli nie imię wykute w kamieniu to chociaż

Podać nazwisko w zamian za numer

Wypełnić cudzą ręką rubrykę w metryce

Lub innym oficjalnym dokumencie

Ukradkiem po ciemku węglem lub wapnem

Napisać list do kogoś jeszcze bliskiego

Lub choćby kilka słów na odwrocie zdjęcia

Jak przesłanie do następnych pokoleń

                                            Krzysztof Mich