Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

2019

Rozbudowa kolekcji rzeźby Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

  Planowany zakup w 2019 r. sześciu rzeźb Alfonsa Karnego jest uzupełnieniem I i II etapu rozbudowy  kolekcji, którą rzeźbiarz tworzył ponad pół wieku. Portret "Dzidka" to jedno z dzieł prezentujące najmłodszego uczestnika warszawskiego podziemia, który walczył z hitlerowskim okupantem. Rzeźba została zrealizowana w brązie, a koszt odlewu pokrył prof. Jan Czochralski. "Marynarz z Orła" wyrzeźbiony w granicie nawiązuje do historii polskiego okrętu z początków wojny z 1939 r. Portrety Mikołaja Kopernika zrealizowane w granicie, a w szczególności w ceramice szkliwionej  były formą artystycznego eksperymentu i twórczych poszukiwań. Umożliwiły one rzeźbiarzowi niezależną działalność artystyczną i pominięcie głównego nurtu w sztuce, jakim wówczas był socrealizm. Rzeźba przedstawiająca Jana Parandowskiego, zrealizowana w ceramice szkliwionej, była kontynuacją zainteresowań Karnego postacią tego wybitnego znawcy sztuki klasycznej. Przyjaźń z pisarzem i wiedza jaką, artysta posiadł dzięki niemu, była główną inspiracją do przyjęcia sztuki klasycznej jako fundamentu jego artystycznej twórczości. Realizacja zadania była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Osoba odpowiedzialna za koordynację i przygotowanie wniosku do MKiDN:

Ryszard Saciuk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Źródło finansowania:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

maj-grudzień

Sztuka bez granic

"Sztuka bez granic" to projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do kultury polskiej. Odbiorcami działań są Polacy z Grodna na Białorusi, białostoczanie oraz pacjenci z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w wieku od 6 do 16 lat. Projekt składa się z trzech części. Część I bazuje na przeprowadzeniu interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu sztuk pięknych i nowych mediów wspartych wyjazdami terenowymi. Punktem wyjściu do rozważań są zbiory Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Część II polega na przygotowaniu wydawnictwa edukacyjnego, wystawy plenerowej, oraz na otwarciu ekspozycji złożonej z prac uczestników w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Projekt zakończymy przeprowadzeniem warsztatów artystyczno-terapetucznych w szpitalu, przygotowanych na podstawie powstałego wcześniej druku. Dodatkowo na terenie szpitala zostanie zaprezentowana wystawa fotograficzna podsumowująca działania projektowe.

Osoba odpowiedzialna za koordynację i przygotowanie wniosku do MKiDN:

Katarzyna Karpińska

Partner projektu:

Polska Społeczna Szkoła im. Jana Pawła II w Grodnie,

Fundacja Polska Pomoc,

Zespół Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznych w Białymstoku.

 

Źródło finansowania:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Patroni Medialni:

ARCHIWUM>>>