Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

edukacja – oferta dla grup zorganizowanych

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego zaprasza na lekcje muzealne, warsztaty plastyczne i zajęcia interaktywne. Prowadzone są one w oparciu o ekspozycję stałą i wystawy czasowe. Zajęcia przybliżają postać Alfonsa Karnego, jego twórczość oraz kolekcję sztuki zgromadzoną przez rzeźbiarza. Celem spotkań jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie historii, historii sztuki i literatury oraz praktyczne poznanie technik rzeźbiarskich w pracowni plastycznej.

Zajęcia prowadzone są dla grup liczących nie więcej niż 25 osób.
Prosimy o dokonywanie rezerwacji z minimum tygodniowym wyprzedzeniem - tel. 85 73-27-392 lub 509 336 862, e-mail: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl

Obowiązują następujące opłaty:

lekcja muzealna

 • dzieci i młodzież szkolna – 6 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby
 • grupy przedszkolne - 4 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby

zajęcia interaktywne

 • dzieci i młodzież szkolna - 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby
 • grupy przedszkolne - 4 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby

Zachęcamy do korzystania z przewodnika po Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego powstałego w 2018 r. w ramach projektu „Białystok – Grodno. Sztuka na styku granic” Jest to propozycja dla tych odbiorców, którzy chcą zapoznać się z historią muzeum, jego zbiorami, oraz sylwetką Alfonsa Karnego. Druk został wzbogacony o scenariusze zajęć interaktywnych prowadzonych w oparciu o zbiory Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Wydawnictwo można bezpłatnie nabyć w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego przy ul. Świętojańskiej 17 w Białymstoku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

przewodnik po Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego PDF do pobrania>>>
dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska.

Oferta edukacyjna realizowana w ramach projektu Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Oferta edukacyjna realizowana w ramach projektu” Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą do 30 listopada 2018 r.

Oferta przeznaczona dla grup przedszkolnych

Bajka o Żelaznym Wilku
Czas trwania: około 60 minut, zajęcia bezpłatne.
Interaktywna Interpretacja ,,Bajki o Żelaznym Wilku” autorstwa Wacława Sieroszewskiego
Zajęcia stanowią okazję do zapoznania najmłodszych uczestników z sylwetką pisarza Wacława Sieroszewskiego, którego podobiznę wykonał Alfons Karny. Dzieci zapoznają się z fragmentem utworu pisarza – Bajką o Żelaznym Wilku. Zadaniem uczestników jest wykonanie rysunku węglem, który będzie przedstawiał ich autorski pomysł na zakończenie bajki. Ochotnicy zaprezentują wykonane przez siebie prace. Koniec zajęć przyniesie odpowiedź na pytanie, jak właściwie zakończyła się historia o Żelaznym Wilku.

 

Oferta przeznaczona dla młodzieży szkolnej

Poezja Powstania Warszawskiego
Czas trwania: około 60 minut, zajęcia bezpłatne.
Zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci z najmłodszymi uczestnikami Powstania Warszawskiego. Spotkanie będzie stanowić okazję do zapoznania się z wierszami nawiązującymi do losów mieszkańców stolicy oraz do zobaczenia rzeźb nawiązujących do historycznego wydarzenia. Zajęcia zakończone będą wykonaniem w glinie plakiety z symbolem walczącej Warszawy lub postaci „Małego Powstańca” Jerzego Jarnuszkiewicza.

Jola i Dzidek Korzybscy – dzieci z Szarych Szeregów
Czas trwania: około 60 minut, zajęcia bezpłatne.
Przypomnienie sylwetek dzieci znanego warszawskiego lekarza Zygmunta Korzybskiego, który był zaprzyjaźniony z Alfonsem Karnym. ,,Dzidek” został rozstrzelony w więzieniu na Szucha w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego. Wcześniej brał udział w przygotowaniu zamachu na kata Warszawy Frantza Kutscherę. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z dzielną postawą dzieci walczących w Powstaniu Warszawskim.

 

Oferta przeznaczona dla osób pracujących i seniorów

Józef Piłsudski – droga do Niepodległości
Czas trwania: około 60 minut, zajęcia bezpłatne.
Józef Piłsudski – to jedna z najważniejszych postaci z kart naszej historii. Wielki patriota, twórca Legionów Polskich, Marszałek Polski, Naczelnik Państwa po dzień dzisiejszy jest symbolem odrodzenia Polski.
Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego przypomniana będzie historia życia i działalności Józefa Piłsudskiego, jego droga od zesłańca do Naczelnika Państwa, opinia na temat Powstania Styczniowego oraz osobisty wkład w walkach o niepodległość i koncepcję odbudowy Rzeczypospolitej.
Usłyszymy również archiwalne nagranie z autentycznym głosem Marszałka oraz obejrzymy portrety Józefa Piłsudskiego wykonane przez Alfonsa Karnego.

Powstanie Warszawskie – w walce o wolność i niepodległość
Czas trwania: około 60 minut, zajęcia bezpłatne.

Morze ognia ogarnęło ulicę Wspólną, aż po kaplicę św. Barbary, część dachu runęła, płonęła moja pracownia pod 67, pełniłem wtedy dyżur. Wiatr był duży i przenosił ogień. Pełni strachu i nadziei, nigdy nie byliśmy zmęczeni, pełni odwagi i nadziei na przyszłość. Niemcy byli otoczeni w urzędowych budynkach, ich snajperzy zabijali każdego kogo zobaczyli…
Alfons Karny, 1944r., sierpień

Trwający 63 dni zryw niepodległościowy był próbą wyzwolenia stolicy przez wojska powstańcze spod okupacji niemieckiej, zanim do miasta wkroczy Armia Czerwona. Ze względu na ogromne straty ludzkie i materialne, decyzja o rozpoczęciu powstania do dzisiaj budzi wiele kontrowersji i jest przyczyną wielu zagorzałych dyskusji.
Multimedialna prelekcja przybliży nam przyczyny wybuchu powstania, jego przebieg i skutki
oraz wpływ jakie wywarło na dzisiejsze pokolenie Polaków.

Nieugięte – Kobiety w Powstaniu Styczniowym
Czas trwania: około 60 minut, zajęcia bezpłatne.
Niezwykłą i szczególną rolę odegrały kobiety w czasie styczniowego zrywu. Ich działalność począwszy od solidarnej postawy w okresie żałoby narodowej, jak i podczas lat walk partyzanckich jest godna pamięci i szacunku. Były to trudne chwile, podczas których osamotnione kobiety nie tylko dzielnie stawiały czoła problemom codziennego życia, ale również niejednokrotnie same chwytały za broń by u boku mężczyzn walczyć za Ojczyznę, a nawet dzieliły losy zesłańców. W trakcie spotkania uczestnicy poznają nieugięte kobiety walczące w Powstaniu styczniowym.

 


Całoroczna oferta edukacyjna

Zajęcia interaktywne prowadzone w cyklach tematycznych

Oferta dla uczniów w wieku 8 – 12 lat
Ważna do wyczerpania nakładów zeszytów edukacyjnych

Proponowane dwa cykle zajęć prowadzone będą w oparciu o zeszyty edukacyjne, które uczniowie otrzymają bezpłatnie. Spotkania mają za zadanie prezentację różnych zagadnień z zakresu muzealnictwa, sztuki oraz historii. Każde spotkanie zakończone będzie warsztatami plastycznymi. Każdy cykl składa się z trzech tematów. Zapraszamy do udziału w całych cyklach zajęć, ale możliwe jest realizowanie tylko wybranych tematów.

Inny wymiar Twojego domu

Cykl zajęć interaktywnych realizowanych w oparciu o zeszyt edukacyjny „Inny wymiar Twojego domu”.

 1. Dom sztuki
  W trakcie spotkania uczestnicy poznają zakamarki willi, w której dziś mieści się Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Podczas wizyty dowiedzą się, w jaki sposób chronimy drewnianą architekturę, kto wcześniej mieszkał w domu przy ul. Świętojańskiej, kim jest konserwator zabytków. Zajęcia zakończone będą wykonaniem mini-makiety swojego domu.

 2. Superbohaterowie, czyli o współczesnych patriotach
  Kim jest superbohater? W jaki sposób postępuje? Te pytania będą punktem wyjścia do rozważań nad nowoczesnymi postawami patriotycznymi. W oparciu o Galerię Wielkich Polaków poznamy między innymi zwykłych-niezwykłych herosów, których wyrzeźbił Alfons Karny. Zajęcia zakończone będą wykonaniem portretu swojego superbohatera.

 3. Podlasie: nowe symbole
  Co jest współczesnym symbolem Podlasia? Które miasto jest stolicą województwa? Podczas spotkania uczestnicy poznają ciekawostki związane z naszym wspólnym domem. Zajęcia zakończone będą wykonaniem projektu nowego herbu województwa, przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych.

Zabawy ze sztuką

Cykl zajęć interaktywnych realizowanych w oparciu o zeszyt edukacyjny „Alf i sztuka”.

 1. Rysunek i grafika
  Czy grafika może być tylko komputerowa? Co to jest obsadka i stalówka? Po co artysta wykonuje szkic wstępny? W trakcie zajęć uczestnicy poznają najciekawsze rysunki i grafiki A. Karnego. Spotkanie zakończone będzie wykonaniem pracy w technice monotypii.

 2. Raz, dwa, trzy … Piłsudski patrzy!
  Podczas spotkania uczestnicy zgłębią tajniki sztuki rzeźbiarskiej, a także poznają tajemnice portretów Józefa Piłsudskiego wykonanych przez Alfonsa Karnego. Czym się różnią? Jakie materiały rzeźbiarskie wykorzystywał artysta? Z jakich narzędzi korzystał? Na te pytania odpowiemy podczas kolejnego spotkania z cyklu „Zabawy ze sztuką”. Zajęcia zakończone będą działaniami plastycznymi polegającymi na wykonaniu portretu w glinie Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 3. Co dalej z tą sztuką?
  Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, kim jest kolekcjoner, a czym kolekcja. Dodatkowo dzieci poznają tajemnice dzieł zgromadzonych przez Alfonsa Karnego. Zajęcia zakończone będą wykonaniem szkatułki, z różnych materiałów plastycznych.

Zajęcia interaktywne

(czas trwania: ok. 60 min.)

Zapraszamy do udziału w całym cyklu pięciu zajęć. Można też wybrać jeden z tematów.

Zajęcia interaktywne adresowane do dzieci z grup przedszkolnych

 1. Moja pierwsza wizyta w Muzeum
  Co to jest Muzeum? Czym się zajmuje? Jak powstaje kolekcja? W trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady obowiązujące w Muzeum oraz pracę muzealnika. Zajęcia zakończone będą wykonaniem muzealnej legitymacji.
 2. W pracowni rzeźbiarza
  Dzieci poznają rzeźbiarską pracownię Alfonsa Karnego. Dowiedzą się, z jakich narzędzi i materiałów rzeźbiarskich korzystał. Zajęcia zakończone będą pracą w glinie.
 3. Książeczki z muzealnej biblioteczki
  Księgozbiór Alfonsa Karnego może być doskonałą okazją do rozmowy z dziećmi na temat książek – historii ich powstania i użyteczności. Dzieci dowiedzą się czym, jest ekslibris oraz w jaki sposób powstaje papier. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników wykona własną książeczkę.
 4. Dzieciaki rzeźbią zwierzaki
  Jakie zwierzęta znajdują się w naszym Muzeum? W czasie spotkania poszukamy zwierząt na obrazach i w rzeźbach. Na zakończenie spotkania dzieci wykonają swojego pupila wykorzystując różne techniki plastyczne.
 5. Świat odlewów gipsowych
  W trakcie spotkania uczestnicy przeniosą się w świat odlewów gipsowych Alfonsa Karnego. Dzieci nie tylko zajrzą do pracowni artysty, ale również dowiedzą się, w jaki sposób można wykonać rzeźbę. Podczas zajęć dzieci odleją gipsowe figurki.

Zajęcia interaktywne adresowane do uczniów szkół podstawowych:

 1. Alfons Karny czyli rzeźbiarz przez wielkie „R”
  W trakcie spotkania dzieci dowiedzą się, kim był Alfons Karny i w jaki sposób został sławnym artystą. Na zakończenie wizyty uczestnicy sami zamienią się w wielkich rzeźbiarzy i wykonają popiersia z gliny.
 2. Poznajemy Wielkich Polaków
  Uczestnicy zajęć poznają postacie portretowane przez Alfonsa Karnego oraz dowiedzą się, dlaczego to właśnie one stały się inspiracją artysty. W trakcie spotkania dzieci wykonają kolaż.
 3. Od gliny do ceramiki
  Dzieci poznają historie ceramik z kolekcji Alfonsa Karnego oraz dowiedzą się, w jaki sposób powstają. W trakcie spotkania uczestnicy wykonają gliniane naczynia.
 4. Białowieskie inspiracje
  Lekcja poświęcona jest Puszczy Białowieskiej, która przez lata inspirowała artystów. Uczestnicy poznają jej ciekawą historię i przyrodnicze walory, a następnie wykonają prace plastyczne.

Zajęcia interaktywne adresowane do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych:

 • Bliżej artysty
  Zajęcia poświęcone będą życiu i twórczości Alfonsa Karnego. Uczestnicy spotkania poznają nie tylko fakty i ciekawostki z życia artysty, ale również sami wykonają rzeźby z gliny.

Lekcje muzealne

(czas trwania: ok. 60 min.)

Lekcje adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

 1. Ojcowie Niepodległości
  Pośród portretów Alfonsa Karnego uczniowie odnajdą osoby związane z wydarzeniami, które pozwoliły na odzyskanie i ocalenie przez Polskę niepodległości. Historia m. in. J. Piłsudskiego, I. J. Paderewskiego, W. Broniewskiego czy A. Karnego ułoży się w opowieść o walce w obronie najważniejszych wartości, okraszoną anegdotami z ich życiorysów.
 2. Portrety Wielkich Polaków – Józef Piłsudski
  Lekcja ma na celu ukazanie roli Marszałka Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu wolności przez Polskę. Ilustruje ją film „Józef Piłsudski – droga do Niepodległości” oraz prezentacja rzeźb Alfonsa Karnego ukazujących postać Marszałka.

Spacery edukacyjne

(czas trwania: ok. 90 min.)

Opłaty: dzieci i młodzież szkolna – 6 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny 2 zł)

 1. Białostockie pomniki i rzeźby
  Lekcja muzealna w formie spaceru edukacyjnego po Plantach i Parku im. Konstytucji 3 Maja, gdzie wśród zieleni znajduje się wiele ciekawych rzeźb i pomników, związanych z dziejami naszego miasta. Zobaczymy m.in. „Praczki”, „Polihymnię”, Pomnik Konstytucji 3 Maja, pomnik ku czci poległych żołnierzy 42 Pułku Piechoty, głaz poświęcony płk. Stanisławowi Skarżyńskiemu, który jako pierwszy Polak przeleciał Atlantyk. Każdy z obiektów kryje w sobie ciekawą historię.
 2. Szlakiem Alfa Karnego po Białymstoku
  Oferta skierowana do uczniów w wieku od 8 lat.
  Każde spotkanie dopasowywane jest do wieku uczestników.
  Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminów pod numerem 509 336 862 lub mailowy: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
  W czasie spaceru uczestnicy poznają miejsca, w których bywał Alfons Karny jako młodzieniec. Dzieci odwiedzą między innymi Pałac Branickich, Kościół Farny, zwiedzą ulicę Kilińskiego oraz Rynek Kościuszki. Celem spotkania jest popularyzacja historii życia rzeźbiarza widziana przez pryzmat wielokulturowego Białegostoku. Spacer edukacyjny powstał w ramach projektu „Różnorodność sztuk – sztuka różnorodności” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zeszyty edukacyjne

Zapraszamy do korzystania z zeszytu edukacyjnego „Alf i ja” adresowanego do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Przewodnikiem po muzeum jest kot Ralf – przyjaciel rzeźbiarza Alfonsa Karnego. Na czytelnika czeka mnóstwo przygód – zadań i zagadek przygotowanych przez tego niezwykłego znawcę sztuki i historii. Zeszyt można otrzymać bezpłatnie w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego lub pobrać tu:
PDF Zeszyt Alf i ja do pobrania>>>

Zeszyt powstał w ramach projektu „Różnorodność sztuk – sztuka różnorodności” realizowanego w 2016 r. w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z zeszytu edukacyjnego powstałego w ramach projektu „Inny wymiar Twojego domu” realizowanego w 2017 r. w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku. Jest to ciekawa propozycja, dla tych odbiorców, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat twórczości słynnego, białostockiego rzeźbiarza, a także poznać piękno naszego województwa. Wydawnictwo adresowane jest do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Druk można otrzymać bezpłatnie w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego lub pobrać tu:
PDF Zeszyt Inny wymiar Twojego domu do pobrania>>>
PDF folder Inny wymiar Twojego domu do pobrania>>>

Tekst: Beata Janowicz
Projekt graficzny: studio io :: Rafał Pudło
Fotografie wykorzystane w wydawnictwach pochodzą ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz archiwum Jacka Marcina i Leszka Ireneusza Frączaków (fot. A. Janowicz, M. Jasiulewicz, K. Karpińska, P. Męcik, M. Sianko, A. Sienkiewicz, A. Sierko-Szymańska, W.Wołkow)

Materiały powstałe w ramach projektu "Inny wymiar Twojego domu" dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm jutra".