Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

2018

„ROZBUDOWA KOLEKCJI RZEŹB ALFONSA KARNEGO W ZBIORACH MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU”

Celem II etapu projektu, realizowanego w 2018 r., jest zakupienie czterech dzieł Alfonsa Karnego i uzupełnieni jego kolekcji rzeźby w zbiorach Muzeum Podlaskiego. Są to portrety wybitnych Polaków :Romualda Traugutta , Naczelnika i Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, żołnierza Legionów i wybitnego pisarza Wacława Sieroszewskiego oraz profesora i członka Armii Krajowej Jana Czochralskiego ,którzy wnieśli wielki wkład w walce Polaków o niepodległość w trakcie Powstania Styczniowego, I Wojny Światowej i Powstania Warszawskiego w 1944 r. Uzupełniając kolekcję o wspomniane dzieła uzyskamy pełniejszy obraz twórczości artysty i poznamy rzeczywisty bieg historii Polski zapisanej w Galerii Wielkich Polaków prezentowanej w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Są to najcenniejsze dzieła rzeźbiarza w wymiarze artystycznym, historycznym i narodowym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Rzeźby pozyskane do kolekcji:

  1. Alfons Karny, Romuald Tragutt, 1963 r. granit, wys. 70 cm szer. 38 cm gł. 49 cm
  2. Alfons Karny, Wacław Sieroszewski, 1953 r, marmur karraryjski, wys.63 cm szer. 33 cm gł.38 cm
  3. Alfons Karny, Józef Piłsudski, 1958 r. ceramika szkliwiona, złoto, wys. 51 cm szer. 33 cm gł. 32 cm, rzeźba sygnowana
  4. Alfons Karny, Jan Czochralski, 40 XX w. brąz/granit/, wys. 71 cm. ( bez podstawy 56 cm) szer. 30 cm. gł.35 cm, rzeźba sygnowana

„BIAŁYSTOK-GRODNO. SZTUKA NA STYKU GRANIC"

"Białystok-Grodno. Sztuka na styku granic" to projekt edukacyjny realizowany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku we współpracy z Fundacją Polska Pomoc, Stowarzyszeniem Miłośników Kultury i Dziedzictwa Miejskiego "Białystok z Drewna" oraz Polską Szkołą Społeczną im. Jana Pawła II w Grodnie. więcej>>>

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerzy projektu:

Fundacja Polska Pomoc

Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Dziedzictwa Miejskiego "Białystok z Drewna"

Polska Szkoła Społeczna im. Jana Pawła II w Grodnie

Patronat medialny:


2017

„INNY WYMIAR TWOJEGO DOMU”

„Inny wymiar Twojego domu” to projekt realizowany, w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, wśród grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku. Uczestnikami programu są dzieci w wieku od IV do VI klasy szkoły podstawowej.
Projekt składa się z trzech części. Celem części pierwszej pt.: „Dom sztuki”, odbywającej się w Muzeum Rzeźby, jest popularyzacja twórczości Alfonsa Karnego w oparciu o stałą wystawę tzw. „Galerię Wielkich Polaków”. Rzeźby są impulsem do rozważań nad współczesnym znaczeniem słów: „patriotyzm”, „pamięć”, czy „społeczność lokalna”. Sens tych pojęć jest przyswajany uczestnikom dzięki spacerom edukacyjnym oraz warsztatom historyczno-artystycznym z zakresu: nowoczesnego patriotyzmu, fotografii, animacji, muzyki czy architektury. Część druga pt. „Poznajemy nasz dom” polega na odkrywaniu ciekawostek województwa podlaskiego poprzez wyjazdy terenowe, w czasie których dzieci odwiedzą domy osób doskonale wpisujących się we właściwie rozumiany nowoczesny, lokalny patriotyzm. Część trzecia polega na otwarciu wystawy prac plastycznych uczestników, prezentacji filmu dokumentującego ich działania, a także na wykonaniu piosenki powstałej w trakcie warsztatów muzycznych.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Patroni medialni:

 

 

„ROZBUDOWA KOLEKCJI RZEŹB ALFONSA KARNEGO W ZBIORACH MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU”

Celem projektu jest zakupienie pięciu dzieł Alfonsa Karnego i uzupełnieni jego kolekcji rzeźby w zbiorach Muzeum Podlaskiego. W dorobku artysty, liczącym ok. 600 rzeźb portretowych zrealizowanych w brązie, marmurze i ceramice, te są najcenniejsze w wymiarze, historycznym, narodowym i artystycznym.  Potwierdzają to recenzje wybitnych krytyków sztuki m.in. Michała Walickiego i Ksawerego Piwockiego, który podkreślił, że Karny doskonale zna walory rzeźbiarskiej materii i "dlatego tak często spotykamy wśród jego prac rzeczy powtórzone w rożnych materiałach: gipsie, brązie i kamieniu". Podobną recenzję na temat twórczości wyraził również Konrad Winkler i przyjaciele Karnego: Ludwik Solski, Artur Rubinstein i Jan Parandowski.

Rzeźby przedstawiają Naczelnika i Marszałka Polski J. Piłsudskiego, wirtuoza i kompozytora I.J.Paderewskiego i prof. Jana Łukasiewicza, wybitnych polityków, naukowców, artystów i żołnierzy, którzy wnieśli wielki wkład w walkę o odzyskanie niepodległości w 1918 r. i odbudowę Rzeczypospolitej.  Zabiegamy również o „Autoportret" artysty z 1930r i o rzeźbę zatytułowaną "Beatrycze” portret młodej kobiety, którą artysta uratował w 1941 r. w okupowanej Warszawie.

Uzupełniając ekspozycję o wspomniane dzieła uzyskamy pełniejszy artystyczny obraz twórczości A.Karnego i poznamy rzeczywisty bieg historii Polski zapisanej w jego Galerii Wielkich Polaków.

Rzeźby pozyskane do kolekcji:
1. Alfons Karny, portret Józefa Piłsudskiego, brąz odlew, 1935 r. na cokole granitowym, wys.64 , szer.29 cm, gł.34 cm., brak sygn.
2. Alfons Karny, portret Ignacego Jana Paderewskiego, ceramika złocona, wys.50 x szer. 42 cm.gł.52 cm., 1974 r., sygn. KARNY.
3. Alfons Karny, Autoportret, brąz, 1930 r. wys. 44 cm. szer. 28 cm. cm. gł.34 cm. sygnatura na podstawie z prawe strony: Autoportret 30, wyżej punca: POWIŚLE odl, przy dolnej krawędzi podstawy.
4. Alfons Karny, portret filozofa, prof. Jana Łukasiewicza, brąz, 1938 r. wys. wys.52cm. szer.32cm. gł.35cm., sygn. na prawym ramieniu: AKarny 1938.
5. Alfons Karny, Beatrice, brąz, wys. 51 cm, szer. 24 cm, gł.30 cm. czas powst. 1941.
sygn. na prawym ramieniu A Karny 1941.

Folder "Alfons Karny. Portrety Wielkich Polaków" do pobrania w formacie PDF

Patroni medialni:

 

 

2016

 

„RÓŻNORODNOŚĆ SZTUK – SZTUKA RÓŻNORODNOŚCI”.

Jest to projekt realizowany w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja – priorytet 1 – Edukacja kulturalna.

Warsztaty, zainaugurowane 2-3 kwietnia 2016 r., są prowadzone wśród podopiecznych Fundacji „Dialog” zajmującej się wsparciem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracą z uchodźcami, migrantami oraz mniejszościami etnicznymi. Uczestnikami programu są uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Punktem wyjścia scenariusza warsztatów jest szeroko pojęta sztuka, rozumiana jako działania plastyczne i teatralne mające wielowymiarowy charakter, objawiający się w różnych dyscyplinach twórczości. Inspirację młodzi artyści zaczerpną z różnorodnych tradycji obecnych w Białymstoku i na całym Podlasiu. Elementem spajającym treści spotkań jest życie i twórczość Honorowego Obywatela Białegostoku Alfonsa Karnego.

Program składa się z trzech części. Celem części pierwszej pt. „Różnorodność sztuk” jest nawiązanie dialogu z wybranymi rzeźbami autorstwa Alfonsa Karnego, które prezentują osobistości zasłużone dla polskiej kultury np. portret Aleksandra Gierymskiego, Ludwika Solskiego, Fryderyka Chopina. Dzieła będą punktem wyjścia do dyskusji na temat malarstwa, teatru, czy muzyki. Zajęcia są również aktywnym kursem historii rzeźby oraz interpretacji dzieł sztuki. Utrwaleniu wiedzy służą warsztaty: plastyczne oraz teatralno-scenograficzne, bezpośrednio związane z podjętym danego dnia tematem.

Część druga pt. „Sztuka różnorodności” ma charakter interdyscyplinarny: łączy w sobie wiedzę teoretyczną, z aktywnymi warsztatami z wielokulturowości i współczesnego patriotyzmu. W czasie spotkań poruszone zostaną tematy dotyczące np. inności, tolerancji, czy dawnej architektury miasta. Dopełnieniem zdobytej wiedzy będą wyjazdy terenowe do miejsc-symboli województwa: Tykocina, Supraśla, Wigier, Bohonik czy Kruszynian.

Część trzecia: podsumowująca dokonania uczestników, polega na stworzeniu wystawy z powstałych podczas warsztatów prac, a także prezentacji sztuki teatralnej, której tematem jest życie Alfonsa Karnego w wielokulturowym Białymstoku. Zarówno otwarcie ekspozycji, jak i spektakl zaplanowane są na niedzielę 3 lipca 2016 r. Zakończenie projektu będzie jednocześnie inauguracją „Wakacji w Muzeum”, które co roku spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców naszego miasta.

Do realizacji projektu zaangażowano znanych artystów plastyków, takich jak Patricia Meunier, Bogumiła Masicka-Grygorczuk, architekta i grafika Barbarę Grzywę czy zabytkoznawcę Sebastiana Wichra.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objął portal Białystok Online.
Projekt jest realizowany we współpracy z fundacją Dialog.