Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty – archiwum

<<< Powrót

2013


„CHOROSZCZ. PAŁAC BRANICKICH (XVIII W.) WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ”

Projekt realizowany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe priorytet Ochrona Zabytków. Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację budynku. Realizacja zadania polegać będzie na wymianie stolarki i drzwiowej w Pałacu Branickich w Choroszczy. Termin realizacji zadania do 15.11.2013 r.

 

2012

Publikacja z serii „Park mówi o sobie”
zeszyt 3 – "Kształtowanie krajobrazu Parku w Choroszczy"
Wydana została z dotacji ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

 

2010

Publikacja z serii „Park mówi o sobie”
zeszyt 2 – "Rośliny i zwierzęta Parku w Choroszczy"
Wydana została z dotacji ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

 

2009

Publikacja z serii „Park mówi o sobie”
zeszyt 1 – "Cztery pory roku w Parku w Choroszczy"
Wydana została z dotacji ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU
Konserwacja drzewostanu zabytkowego parku w Choroszczy, realizowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

        

 

2008

Konserwacja drzewostanu zabytkowego parku w Choroszczy - realizowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

2005-7

Rewitalizacja zabytkowego parku w Choroszczy - I etap - realizowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku