Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

NOWA EPIFANIA PIĘKNA

NOWA EPIFANIA PIĘKNA
Konkurs ikonograficzny
ogłoszony przez Muzeum Ikon w Supraślu
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Ikonografia współczesna to sfera wielkiej różnorodności artystycznej. Należą do niej ikony powstające w duchu wielowiekowej tradycji, jak również prace charakteryzujące współczesną estetyką opartą o kanon. Ów kanon jest systemem znaków i idących za nimi znaczeń, które przez wieki czynią z ikony pewne uniwersum treści. Jednak od samych artystów zależy czy ich sztuka będzie w swej formie tradycyjna, czy też przyjmie zupełnie nową postać, pozostając poprzez ową logikę symboli pozaczasową.

Konkurs skierowany jest do współczesnych ikonników, zarówno tych hołdujących w swej pracy tradycjom malarstwa ikonowego, jak również do twórców poszukujących nowych rozwiązań, jednakże zawsze opartych na kanonie i Ewangelii. Treść wizerunku powinna być nadrzędna w stosunku do techniki, która pozostaje jedynie narzędziem w dotarciu do zamierzonego celu.

Pragniemy poprzez organizację konkursu zapoczątkować tworzenie nowej kolekcji ikon współczesnych, zachowując w ten sposób i dokumentując obraz sztuki sakralnej XXI wieku, tworzonej w duchu teologii Kościoła powszechnego.

 • Zgłoszenia przyjmowane będą na adres: muzeum.ikon@muzeum.bialystok.pl, w terminie od 7 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.
   
 • Spośród nadesłanych zgłoszeń jury powołane przez Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wyłoni 30 prac, które poddane zostaną dalszej ocenie. Autorzy prac zakwalifikowanych do części finałowej konkursu zostaną o tym powiadomieni i poproszeni o dostarczenie oryginałów do siedziby muzeum w terminie do 15 stycznia 2018 r.
   
 • Nagrodą w konkursie będzie zakup do zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, trzech najwyżej ocenionych dzieł za sumę:
  I miejsce – 4000 zł (brutto),
  II miejsce – 3000 zł (brutto),
  III miejsce – 2000 zł (brutto).
   
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w ramach ekspozycji stałej Muzeum Ikon w Supraślu. Będzie je można oglądać od 10 lutego do 30 września 2018 r.
   
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali 10 lutego 2018 r., a następnie opublikowane na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i portalu społecznościowym Muzeum Ikon w Supraślu.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1.  W konkursie mogą brać udział ikonografowie, artyści profesjonalni, jak i nieprofesjonalni (osoby pełnoletnie).
   
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - tytuł pracy, określenie techniki, podanie wymiarów,
  - maksymalnie 2 zdjęcia,
  - krótką informację o autorze,
  - zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację zdjęć.

Szczegółowych informacji udzielamy po nr tel. 509 336 829.