Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

wydawnictwa

SPRZEDAŻ WYDAWNICTW

OFERTA ˇ

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI

WYDAWNICTWA ARCHEOLOGICZNE

WYDAWNICTWA ETNOGRAFICZNE

WYDAWNICTWA HISTORYCZNE

WYDAWNICTWA Z ZAKRESU SZTUKI

WYDAWNICTWA EDUKACYJNE

 

NOWOŚCI. Sprawdź naszą ofertę

 Okładka książki na której widać niebieski talerz fajansowy. Niebieska okładka książki. Po środku obraz przedstawiający portret hetmana Jana Klemensa Branickiego. Poniżej na białym tle napis: Muzeum Podlaskie prezentuje.

DOSKONAŁE NA PREZENTY. Sprawdź naszą ofertę

 

A. Kisielewski, Sztuka i nie-sztuka, PDF do pobrania>>>
dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska.

 

ZAMAWIANIE WYDAWNICTW DROGĄ MAILOWĄ ˇ

Zamówienia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 na adres: wydawnictwa@muzeum.bialystok.pl

W mailu należy podać tytuły i ilości zamawianych książek wybranych z oferty oraz pełne dane adresowe niezbędne do wysyłki i wystawienia faktury VAT.

Zasady postępowania z danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Podlaskie
  w Białymstoku Ratusz - Rynek Kościuszki 10,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 535521800,
  e-mail iod@muzeum.bialystok.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia /np. firma kurierska, Poczta Polska/,
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Informacje o cenach i zasadach realizacji zamówienia

 • Ceny podane przy wydawnictwach w ofercie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. O wysokości tych kosztów zostaniecie Państwo poinformowani e-mailem po złożeniu zamówienia.
 • Opłatę za zamówione wydawnictwa należy uiścić przed ich wysłaniem przelewem bankowym na konto Muzeum, którego numer przesłany zostanie e-mailem. Na przelewie prosimy podać dane adresowe oraz tytuły zakupionych książek.
 • Zamówione książki wysyłane są w przeciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto Muzeum. Przesyłka dostarczana będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Otrzymujecie Państwo od nas paragon jako dowód zakupu. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT (prosimy o zaznaczenie tego w zamówieniu).

Wydawnictwa Muzeum Podlaskiego w Białymstoku można też nabyć bezpośrednio we wszystkich oddziałach Muzeum.