Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

sztuka

 

 

Okładka książki na której widać niebieski talerz fajansowy.Fajanse angielskie od poł. XVIII do końca XIX wieku.
Kolekcja profesora Wojciecha W. Kowalskiego
Autor: Wojciech Wiktor Kowalski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2020
Format A4, s. 280, oprawa miękka, ISBN 978-83-954471-7-4
Cena: 49,00 zł

 

Katalog zawiera 250 pozycji, głównie fajanse z dekoracją drukowaną, tak popularną w Anglii zwłaszcza od pierwszej ćwierci XIX stulecia. Uzupełnieniem szerokiego wyboru sygnowanych naczyń z dekoracją drukiem jest zespół wczesnych XVIII-wiecznych, niesygnowanych creamware i kamionek Wedgwooda. Katalog stanowi kompendium wiedzy o ceramice angielskiej i jest przeznaczony dla szerokiego grona muzealników, kolekcjonerów i badaczy poszukujących informacji o fajansie delikatnym.

 

 

JULIUSZ KOSSAK 1824-1899 WOJCIECH KOSSAK 1856-1942 (wersja polsko-niemiecka)
Katalog wystawy Kossakowie Juliusz Kossak 1824-1899, Wojciech Kossak 1856-1942
Redakcja: Eliza Ptaszyńska, Małgorzata Wiśniewska
Wydawca: Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Format: 190 x 260 mm, s. 127, oprawa miękka, ISBN 978-83-61494-93-5
Cena: 30,00 zł 

 

 

 

JULIUSZ KOSSAK 1824-1899 WOJCIECH KOSSAK 1856-1942 (wersja polsko-francuska)
Katalog wystawy Kossakowie Juliusz Kossak 1824-1899, Wojciech Kossak 1856-1942
Redakcja: Eliza Ptaszyńska, Małgorzata Wiśniewska
Wydawca: Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Format: 190 x 260 mm, s. 127, oprawa miękka, ISBN 978-83-61494-93-5
Cena: 30,00 zł 

 FRESKI SUPRASKIE – RELIKTY XVI-WIECZNEGO MALARSTWA POSTBIZANTYŃSKIEGO W KOLEKCJI MUZEUM IKON W SUPRAŚLU
Redakcja: dr Adam Ruta
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2019
Format: 270 x 300 mm, s. 384, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-64-6

Publikacja w formacie PDF do pobrania poprzez Dropbox >>>FRESKI SUPRASKIE – RELIKTY XVI-WIECZNEGO MALARSTWA POSTBIZANTYŃSKIEGO W KOLEKCJI MUZEUM IKON W SUPRAŚLU

Spis treści:

Katalog „Freski supraskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu” to kompendium artykułów o polichromii supraskiej cerkwi, kompleksowe wydawnictwo złożone z opracowań naukowych polskich i zagranicznych badaczy, które w istotny sposób przybliżają wartość utraconego dziedzictwa, ale i przyczyniają się do lepszego poznania historii tego unikatowego zabytku.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Wspieranie działań muzealnych 2019” oraz ze środków Marszałka Województwa Podlaskiego

 


W KRĘGU BRANICKICH
Katalog wystawy 
Autor: Anna Dąbrowska (tekst, noty katalogowe), Joanna Tomalska-Więcek (noty katalogowe)
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2019 
Format: A4, s.112, oprawa miękka, ISBN 978-83-954471-2-9
Cena: 20,00 zł

 


IKONA I LOGOS
ZESZYTY MUZEALNE 1/2019
Pod redakcją: Anety Jurgilewicz-Stępień, Anety Kułak, Marii Marcinowskiej
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2019
Format: B5, s.150, oprawa miękka, ISSN 2657-965 
Cena: 20,00 zł
opis>>>
spis treści>>>

NOWOSIELSKI – SZTUKA SAKRALNA. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin
Autor: Krystyna Czerni
Wydawcy: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Samorząd Województwa Podlaskiego, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Białystok, 2019
Format: 30 x 23 cm, s.340, oprawa miękka, ISBN 978-83-950007-6-8
Cena: 60,00 zł  
spis treści >>>


NOWOSIELSKI - SACRAL ART. Podlasie, Warmia and Mazury, Lublin
Autor: Krystyna Czerni
Wydawcy: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Samorząd Województwa Podlaskiego, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Białystok, 2019
Format: 30 x 23 cm, s.340, oprawa miękka, ISBN 978-83-950007-7-5
Cena: 60,00 zł
spis treści >>>


BEZ RAM | UNFRAMED malarstwo z kolekcji prywatnej
Katalog współczesnego malarstwa polskiego autorstwa plastyków młodej generacji
Autorzy tekstów: Piotr Mariusz Urbaniak, Agnieszka Gniotek
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku,
Białystok 2019
Format: A4, s.124, oprawa miękka, ISBN 978-83-950007-8-2
Cena: 20,00 zł
przykładowe obrazy >>>

MEBLE STYLOWE. ZE ZBIORÓW MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
Autor: Anna Dąbrowska, Jerzy Ostapczuk
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2018
Format: 27cm x 30cm, s.19, oprawa twarda, ISBN 978-83-946254-2-9
Cena: 35,00 zł
BIEDERMEIER
red. naukowa: Anna Kozak, Agnieszka Rosales Rodríguez
Wydawca: Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2017
ISBN 978-83-7100-413-1
Format: A4, 420 s., oprawa twarda
Cena: 100,00 zł
ANDRZEJ STRUMIŁŁO. AS
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2017
ISBN 978-83-948327-9-7
Format A4, 32 s., oprawa miękka
nakład wyczerpany 
STANISŁAW MAZUŚ. REFLEKSJE MALARSKIE 1967-2017. 50-LECIE PRACY TWÓRCZEJ
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Galeria Kukuczka, Białystok, 2017
ISBN 978-83-946254-9-8
Format A4, s. 160, oprawa twarda
Cena: 35,00 zł
LEGENDARNA MŁODA POLSKA
Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku z kolekcji rodzinnej
Autorzy tekstów: Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Elżbieta Charazińska
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2016
Format A4, s.130, oprawa miękka

nakład wyczerpany 

IKONOSFERA
ZESZYTY MUZEALNE 1/2012
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2012
Format B5, s. 199, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026-12-7
nakład wyczerpany 

SPIS TREŚCI
ANDRZEJ LECHOWSKI Słowo wstępne
KATARZYNA SKIBIŃSKA Ikony w zbiorach muzeów polskich – przedstawienie wyników kwerendy
MIROSŁAW P. KRUK Krótka historia gromadzenia i opracowywania dzieł sztuki cerkiewnej w Muzeum Narodowym w Krakowie
PIOTR KONDRACIUK Kolekcja ikon w Muzeum Zamojskim w Zamościu
KATARZYNA WINNICKA Ekspozycja sztuki cerkiewnej w Muzeum Historyczny w Sanoku
EDYTA ROSS-PAZDYK Ikony w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
GRAŻYNA KOBRZENIECKA-SIKORSKA Ikony
ELIZA PTASZYŃSKA Zbiór ikon w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Komunikat.
HENRYKA OLSZEWSKA-JAREMA Ikony w kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach
ANNA KRÓL Prezentacja kolekcji ikon Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach
MAŁGORZATA NIKOLSKA Zbiory Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
KRYSTYNA STAWECKA Muzeum Ikon w Supraślu – charakterystyka kolekcji ikon
EWA ZALEWSKA Krasnuszki
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ Ikony z terenów dawnej Rzeczypospolitej w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
PIOTR SAWICKI Rosyjska ikona metalowa w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu
MACIEJ ĆWIKLEWSKI Okłady i ryzy – przykłady metalowych ozdób ikon w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
KATARZYNA PROKOPCZYK Depozyty Muzeum Sztuki w Łodzi w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu

IKONOSFERA
ZESZYTY MUZEALNE 2/2012
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2013
Format: B5, s. 100, oprawa miękka, ISSN 2300-0406
nakład wyczerpany 

Cykliczne naukowe wydawnictwo poseminaryjne omawiające przede wszystkim zagadnienia związane z problematyką ikony. Drugi numer poświęcony został terminologii ikon maryjnych. Artykuły podejmują podstawowe problemy związane z ikonografią i nazewnictwem wizerunków Matki Bożej. Zostały tu również omówione i przetłumaczone inskrypcje, jakie pojawiają się na ikonach Bogarodzicy. Bogato ilustrowana publikacja zawiera kolorowe reprodukcje ikon ze zbiorów polskich placówek muzealnych

IKONOSFERA
ZESZYTY MUZEALNE 3/2014
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format B5, s. 111, oprawa miękka, ISSN 2300-0406
Cena: 20,00 zł
 
„Ikonosfera” to cykliczne wydawnictwo, które jest owocem corocznych spotkań muzealników z całej Polski. Tematem trzeciego numeru jest ikonografia Chrystusa. Autorzy tekstów w oparciu o aspekty teologiczne, historyczne, a także artystyczne próbują przybliżyć proces kształtowania się poszczególnych wizerunków przedstawieniowych Jezusa. Zeszyt zawiera kolorowe reprodukcje ikon ze zbiorów polskich placówek muzealnych.

SPIS TREŚCI
- IKONA WIZUALIZACJĄ DOGMATÓW CHRYSTOLOGICZNYCH – prof. dr hab. Karol Klauza
- NAJSTARSZE PRZEDSTAWIENIA CHRYSTUSA W SZTUCE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ – oprac. Aneta Jurgilewicz-Stępień
- MANDYLION I VERAICON. ACHEIROPITY W IKONOGRAFII SZTUKI WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA – dr Piotr Kondraciuk
- CHRYSTUS W GROBIE – HISTORIA I IKONOGRAFIA PŁASZCZANICY (EPITAFIONU) – Edyta Ross-Pazdyk
- IKONA CHRYSTUSA KRÓLA CHWAŁY – MĘŻA BOLEŚCI – Ewa Zalewska
- IKONA CHRYSTUSA PANTOKRATORA – dr Krystyna Stawecka
- IKONA CHRYSTUSA W MAJESTACIE – oprac. Katarzyna Jarmuł
- IKONA CHRYSTUSA EMMANUELA – oprac. Henryka Olszewska-Jarema
- IKONA CHRYSTUSA WIELKIEGO ARCYKAPŁANA – Violetta Jarząbkowska
- IKONA CHRYSTUSA „OKO KTÓRE NIE ŚPI”, „NIEDRZEMIĄCE OKO” – Piotr Sawicki
- IKONA CHRYSTUSA „BŁOGIE MILCZENIE” – Piotr Sawicki
- PIERWSZE MONOGRAMY I ZAPISY SKRÓCONE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSTACI CHRYSTUSA – Katarzyna Prokopczyk

IKONOSFERA
ZESZYTY MUZEALNE 4/2015
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej we współpracy z Izabelą Markowską
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2015
Format: B5, s. 116, oprawa miękka, ISSN 2300-0406
Cena: 20,00 zł

„Ikonosfera” jest cyklicznym wydawnictwem będącym podsumowaniem badań muzealników z całej Polski, spotykających się na corocznym seminarium naukowym. Głównym tematem numeru czwartego jest wpływ Akatystu do Bogarodzicy na ikonografię maryjną. Autorzy tekstów starają się, poprzez wnikliwą analizę tematu, przybliżyć czytelnikowi, w jaki sposób kształtowały się wybrane wizerunki Matki Bożej w typie Akatyst oraz przedstawić rozwój tej ikonografii. Tym razem oprócz kolorowych reprodukcji ikon ze zbiorów muzealnych polskich placówek, zeszyt zawiera również klarowną analizę tekstu 24 strof Akatystu w języku polskim oraz greckim.

SPIS TREŚCI
- AKATYST W LITURGII I TRADYCJI KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO – Marcin Abijski
- AKATYST DO BOGARODZICY JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI IKONOLOGICZNEJ – prof. dr hab. Karol Klauza
- IKONA MATKI BOŻEJ „ŻYCIODAJNE ŹRÓDŁO” – Piotr Sawicki
- IKONA POCHWAŁY BOGARODZICY – Violetta Jarząbkowska
- IKONA MATKI BOŻEJ „GÓRA NIECIOSANA RĘKĄ LUDZKĄ” – Edyta Ross-Pazdyk
- IKONA MATKI BOŻEJ „KRZEW GOREJĄCY” – dr Krystyna Stawecka
- IKONA MATKI BOŻEJ „PRZEZ WSZYSTKICH OPIEWANA MATKA” (ARABSKA) – dr Krystyna Stawecka, Ganna Gavrylina
- IKONA MATKI BOŻEJ „WSZYSTKICH STRAPIONYCH RADOŚĆ” – Aneta Jurgilewicz-Stępień
- „AKATYST” W KONTEKŚCIE INNYCH WIELODZIELNYCH IKON MARYJNYCH – dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
- IKONA BOGARODZICA ZNAKU ZE SCENAMI AKATYSTU ZE ZBIORÓW MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. PREZENTACJA IKONY – W POSZUKIWANIU ZNACZEŃ POSZCZEGÓLNYCH SCEN – opr. Katarzyna Jarmuł

IKONOSFERA
ZESZYTY MUZEALNE 5/2016
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej we współpracy z Aleksandrą Krahel i Izabelą Markowską
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2016
Format: B5, s. 100, oprawa miękka, ISSN 2300-0406
Cena: 20,00 zł
 
„Ikonosfera” to kontynuacja wydawnictwa obejmującego swoją tematyką sztukę ikonową. Zawarte w publikacji artykuły są wynikiem cyklicznych spotkań seminaryjnych muzealników z całej Polski, a także podsumowaniem ich badań nad ikoną. Piaty numer „Ikonosfery” poświęcony został ikonografii świąt. Ze względu na obszerną tematykę treść została podzielona na dwie części. W pierwszej czytelnicy zapoznają się z ikonografią w oparciu o aspekty teologiczne oraz historyczne takich świąt jak: Narodzenie Matki Bożej, Wprowadzenie Marii do świątyni, Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Spotkanie Pańskie, Chrzest Chrystusa, Przemienieni Pańskie czy Wejście do Jerozolimy. Bogato ilustrowany zeszyt zawiera kolorowe reprodukcje ikon pochodzących ze zbiorów polskich placówek muzealnych.

SPIS TREŚCI
Chrześcijańska teologia święta jako podstawa dodekaortonu – prof. dr hab. Karol Klauza
Narodzenie Matki Bożej – Juztyna Stasiek-Harabin
Wprowadzenie Marii do świątyni – Henryka Olszewska-Jarema
Zwiastowanie – dr Piotr Kondraciuk
Boże Narodzenie – Piotr Sawicki
Spotkanie Pańskie – Violetta Jarząbkowska
Chrzest Chrystusa – Ewa Żukowska
Przemienienie Pańskie. O wybranych wariantach sądeckich na tle tradycji przedstawieniowej – Maria Marcinowska
Wejście do Jerozolimy – Maciej Ćwiklewski

IKONOSFERA
ZESZYTY MUZEALNE 5, cz. II/2017
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej, we współpracy z Aleksandrą Krahel oraz Marią Marcinowską
Recenzenci: prof. dr hab. Karol Klauza, dr Piotr Kondraciuk
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2017
Format: B5, s. 103, oprawa miękka, ISSN 2300-0406
Cena: 20,00 zł
 
„Ikonosfera” to cykliczne wydawnictwo, które jest owocem spotkań seminaryjnych muzealników z całej Polski. Zeszyt stanowi podsumowanie corocznych badań w zakresie sztuki ikony. W ostatniej publikacji temat ikonografii świątecznej nie został wyczerpany, dlatego ta publikacja jest jej kontynuacją. W tej części czytelnicy zapoznają się z analizą formalno-stylistyczną ikon: cyklu pasyjnego, Zstąpienia do otchłani, Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego czy Zaśnięcia Bogarodzicy. Zeszyt zawiera reprodukcje ikon ze zbiorów muzealnych polskich placówek.

Ikonografia świąt cz. II
Ikonografia cyklu pasyjnego - Aleksandra Krahel
Ikona Zstąpienia do otchłani jako praobraz powszechnego zmartwychwstania - Katarzyna Skibińska
Wniebowstąpienie Pańskie – podstawy piśmiennicze, wymowa teologiczna, historia i analiza schematów przedstawieniowych święta w tradycji bizantyńskiej - dr Krystyna Stawecka, Anna Bondaruk
Ikony świąteczne. „Gościnność Abrahama” jako przedstawienie Trójcy Świętej w odniesieniu do święta Zesłania Ducha Świętego - oprac. Katarzyna Jarmuł
Analiza ikonograficzna święta Zaśnięcie Bogarodzicy - Katarzyna Skibińska
Ikony Wszystkich Świąt – geneza, rozwój, funkcje - dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska

 

IKONOSFERA
ZESZYTY MUZEALNE 6/2017
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej, we współpracy z Aleksandrą Krahel oraz Marią Marcinowską
Recenzenci: dr hab. ks. Radosław Kimsza; dr hab. Piotr Chomik
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2017
Format: B5, s. 157, oprawa miękka, ISSN 2300-0406
Cena: 20,00 zł
 

Kolejny numer Ikonosfery został poświęcony tematyce ikonostasu, będącego nieodłącznym elementem wyposażenia świątyni prawosławnej. Poszczególne artykuły przybliżają genezę i rozwój przegrody ołtarzowej na przestrzeni wieków. Autorzy tekstów / muzealnicy – w oparciu o własne badania naukowe – poddają wnikliwej analizie ikonostasy z konkretnych terenów. Wydawnictwo dodatkowo wzbogacone jest obszernym materiałem ilustracyjnym.

IKONOSTAS

Wczesnobizantyńskie przegrody ołtarzowe (IV–IX w.) – Piotr Sawicki
Deesis – modlitwa wstawiennicza Kościoła – Zofia Szota
Ikonostas w tradycji ruskiej – oprac. dr Krystyna Stawecka
Ikonostasy cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu – dr Krystyna Stawecka
Podlaski ikonostas cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy w Czyżach jako przykład przegrody unickiej – Aneta Jurgilewicz-Stepień
Ikonostasy w cerkwiach na zachodniej Łemkowszczyzny – Edyta Ross-Pazdyk
Ikonostasy Bogdańskich – maria Marcinowska
Prawosławne ikonostasy na Lubelszczyźnie. Forma i ikonografia – dr Piotr Kondraciuk, Violetta Jarząbkowska
Ikonostas „posynodalny” na przykładzie przegrody ołtarzowej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu. Adaptacja XIX-wiecznego ikonostasu topileckiej cerkwi do programu ikonograficznego współcześnie realizowanej polichromii świątyni – Ewa Zalewska
Bibliografia
Netografia

 

IKONOSFERA
ZESZYTY MUZEALNE 7/2017
Red. nacz. dr Krystyna Stawecka,
Red. Aneta Jurgilewicz-Stępień, Aleksandra Krahel, Krystyna Stawecka
Recenzenci: ks. dr Henryk Paprocki; ks. dr Paweł Tkaczyk
Projekt graficzny: Ewa Zalewska
Skład: Aneta Jurgilewicz-Stępień i Ewa Zalewska
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2018
Format: B5, ss. 156, oprawa miękka, ISSN 2300-0406
Nakład: 350 egz.
Cena: 20,00 zł
Siódmy numer Ikonosfery został poświęcony tematyce anielskiej. Autorzy tekstów badają nie tylko źródła ikonograficzne sfer niebiańskich, ale również zgłębiają angelologię. Problematyka Ikonosfery obejmuje zarówno cały świat hierarchii chórów niebieskich, jak również poszczególnych jej przedstawicieli. Pasjonaci-ikonografowie na pewno znajdą w zeszycie inspirację malarską. Ostatni rozdział to podlinnik postaci anielskich.

SPIS TREŚCI
DR PIOTR KONDRACIUK • Wczesne przedstawienia anielskie w ikonografii chrześcijańskiej
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • Hierarchia chórów anielskich według Pseudo-Dionizego Areopagity
DR KRYSTYNA STAWECKA • Serafiny – cherubiny
EWA ZALEWSKA • Ikonografia Michała Archanioła Archistratega Zastępów Niebiańskich
PIOTR SAWICKI • Wyobrażenia Anioła Stróża na ikonach staroobrzędowych
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Funkcje i role aniołów w wybranej ikonografii
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Angelos Prodomos – „Anioł na ziemi”

KATALOG
MARIA MARCINOWSKA • Ikony z wyobrażeniem Michała Archanioła w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Ikony z wizerunkami anielskimi w kolekcji Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
ANNA KRÓL • Ikony z przedstawieniami archaniołów w zbiorach Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
ALEKSANDRA KRAHEL • Samodzielne przedstawienia archanioła Michała w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu
ANNA MOTOWICKA • Podlinnik postaci anielskich
BIBLIOGRAFIA
NETOGRAFIA

LIST OF CONTENTS
PHD PIOTR KONDRACIUK • Early Christian Iconography of Angels
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • The Hierarchy of Angelic Choirs According to Pseudo-Dionysius of Aeropagite – The Terminology
PHD KRYSTYNA STAWECKA • Seraphim – Cherubim
EWA ZALEWSKA • The Iconography of Michael the Archangel the Archistrategos
PIOTR SAWICKI • Iconographic Depictions of a Guardian Angel in Old Believer Icons
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Roles of Angels in Selected Iconography
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Angelos Prodromos – the Angel on Earth

CATALOGUE
MARIA MARCINOWSKA • Icons with Michael the Archangel in the Collection of the Museum in Nowy Sącz
VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Icons With Depictions of Angels in the Collection of the Museum of Południowe Podlasie in Biała Podlaska
ANNA KRÓL • Icons With Depictions of Archangels in the Collection of the Museum Zamek Górków w Szamotułach
ALEKSANDRA KRAHEL • Autonomous Depictions of Michael the Archangel in the Collection of the Museum of Icons in Suprasl
ANNA MOTOWICKA • Podlinnik (painter’s manual) of Angels
BIBLIOGRAPHY
NETOGRAPHY

KRASNUSZKI WŚRÓD IKON RASCHOŻYCH. PRZYKŁADY PÓŹNEJ IKONOGRAFII ROSYJSKIEJ W KOLEKCJI MUZEUM IKON W SUPRAŚLU. KATALOG ZBIORÓW
Autor tekstów: Ewa Zalewska
Redakcja: Krystyna Stawecka, Aneta Jurgilewicz-Stępień, Izabela MarkowskaWydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2015
Format: 27x30 cm, s. 64, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-39-4
Cena: 30,00 zł

Publikacja ta to kolejna propozycja Muzeum Ikon w Supraślu omawiająca charakterystyczną, grupę ikon, zwanych powszechnie krasnuszkami, wchodzących w skład muzealnej kolekcji. Katalog potwierdza dużą różnorodność, jaką charakteryzują się supraskie zabytki. Wyodrębnione i opisane wizerunki zostały przedstawione na tle dziewiętnasto-i dwudziestowiecznej historii rosyjskiego malarstwa ikonowego. Takie ujęcie tematu pozwala na lepsze zrozumienie zarówno zapotrzebowania na tego rodzaju ikon, jak również ich twórców. Autorka analizuje kluczowe ośrodki wytwórcze tamtych czasów, oddając jednocześnie panujący w nich klimat. Książka skierowana jest do miłośników ikony. Jest to niewątpliwie praca o wysokiej wartości naukowej, wnosząca znaczący wkład do badań nad późną ikonografią rosyjską. Dodatkowym atutem wydawnictwa jest atrakcyjna szata graficzna oraz sama typografia książki, która doskonale koresponduje z opisanym tematem.

Spis treści
Wstęp
Późna ikonografia rosyjska
„Zagłębie” tak zwanych ikon suzdalskich. Wytwórczość ikonowa w Chołuju, Palechu i Msterze
Chołuj
2.1.2 Palech
2.1.3 Mstera
„Produkcja” ikon raschożych
„Drzewa”
Czym trudnili się czekanszczyk, licznik, dolicznik i trawszczyk?
Typy produktów
Ofieni – handlowa „sekta”
Ekonomiczne i handlowe aspekty związane z wytwórczością ikon raschożych
Ubogie piękno krasnuszek
Wąski zakres kolorystyki – wyróżnik krasnuszek
Ornamenty na szatach
Spis ilustracji do wstępu
Katalog zbiorów
Lista ikon w typie krasnuszek w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu
Bibliografia i netografia

ROSYJSKIE IKONY METALOWE W KOLEKCJI MUZEUM IKON W SUPRAŚLU,
katalog zbiorów
Autor tekstów: Piotr Sawicki
Redakcja: Aneta Jurgilewicz-Stępień, Krystyna Stawecka
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format: 27x30 cm, s. 100, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-27-1
Cena: 37,00 zł
 
Praca podzielona jest na dwie części. We wstępie, przedstawiono krótką historię kultury materialnej starowierów w Rosji ze szczególnym uwzględnieniem metaloplastyki sakralnej i jej wyjątkowej roli w tradycji tej grupy społecznej. Druga część to katalog prezentujący ponad sto eksponatów, na który składają się: metalowe krzyże, ikony, tryptyki oraz poliptyki, znajdujące się w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu, pochodzące z XVIII i XIX stulecia.

HODEGETRIA. IKONOGRAFIA MARYJNA
Cz. 2 Najstarsze typy wizerunków Hodegetrii i ich przykłady w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu.
Pod redakcją Anety Jurgilewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format: 27x30 cm, s. 100, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-25-7
nakład wyczerpany 

MATKA KOŚCIOŁA – WSPOMOŻYCIELKA MODLITWY.
IKONOGRAFIA MARYJNA
Cz. 1 Najstarsze typy wizerunków Matki Bożej i ich przykłady w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu.
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2012
Format: 27x30 cm, s. 60, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-07-3
nakład wyczerpany 

SPIS TREŚCI
1. Ikonografia maryjna.
Początki kształtowania się schematu obrazowego pierwszych wizerunków Bogarodzicy.
2. Ikona Matki Bożej Znaku
3. Ikona Matki Bożej Paraklesis
4. Bogolubska Ikona Matki Bożej
5. Pokrow - Ikona Opieki Matki Bożej
6. Bibliografia
7. Spis ilustracji
Autorzy tekstów
Aneta Jurgilewicz-Stępień, Katarzyna Prokopczyk, Piotr Sawicki, Katarzyna Skibińska, Krystyna Stawecka.
Redakcja
Aneta Jurgilewicz-Stępień, Krystyna Stawecka

ALEKSANDER SZTURMAN (1869-1944). MALARSTWO. KOLEKCJA MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
Autorzy: Wojciech Szafrański, Katarzyna Karpińska, Aleksandra Kuszlis-Grygołowicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2016
Format 27cmx30cm, s.60, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-53-0
Cena: 27,00 zł

Aleksander Szturman (1869-1944)

Aleksander Szturman urodził się 18 IV 1869 roku w Petersburgu. Był synem Iwana Mitrofanowicza Szturmana, wyznania prawosławnego, urzędnika Głównego Urzędu Inżynieryjnego, i Julii Augustynowny, wyznania ewangelicko-augsburskiego. Miał siostrę, która osiedliła się w Niemczech. Od lat 70 XIX wieku mieszkał w Warszawie. Tam jego ojciec podjął pracę w Dystancji Inżynierskiej. Pobierał nauki w rosyjskim Pierwszym Gimnazjum Męskim, następnie kształcił się w warszawskiej Klasie Rysunkowej (tam poznał swego przyjaciela Eligiusza Niewiadomskiego). Od roku 1889 pobierał nauki w Szkole Rysunku Odeskiego Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych w Odessie. Rok później podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, kształcąc się pod okiem Archipa Kuindżiego. Tam poznał między innymi Ferdynanda Ruszczyca, Konrada Krzyżanowskiego, a także Arkadija Ryłowa, z którym się zaprzyjaźnił. W 1895 roku uzyskał stopień artysty III klasy i wrócił do Warszawy. W 1898 roku przeprowadził się do Monachium by tam podjąć naukę u Antona Ažbego, założyciela prywatnej szkoły rysunku. Przez cały czas uczestniczył w wystawach w Rosji (swe obrazy pokazał na wystawie Stowarzyszenia Południowo-Rosyjskich Artystów Plastyków w Odessie) i Polsce (w warszawskiej Zachęcie). Wśród krytyków chwalony był za technikę, koloryt i temperament, krytykowano go jednak za brawurowość. Od 1903 do 1906 roku nauczał kaligrafii i rysunku w prestiżowej szkole ks. W. Teniszewa. Od 1905 roku podróżował do Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii, Holandii, z których to krajów przywiózł liczne szkice tamtejszej architektury. W 1912 roku Szturman rozpoczął karierę akademicką. Został zatrudniony w Szkole Sztuk Pięknych w Penzie, gdzie nauczał malarstwa aż do 1922 roku. W tym też czasie zaniedbał własną twórczość. W 1923 roku na zaproszenie Ferdynanda Ruszczyca osiedlił się w Polsce, by wstąpić do grona pedagogicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Tam objął stanowisko starszego asystenta przy katedrze malarstwa pejzażowego Wydziału Sztuk Pięknych. Prowadził zajęcia z martwej natury i pejzażu. W pracowni zastępował Ferdynanda Ruszczyca. W latach 1905-1911 i 1923-1932 podróżował po Europie odwiedzając Włochy, Niemcy, Holandię. Sama Polska nie była mu obojętna: na swych obrazach uwiecznił np. Kazimierz Dolny i Zakopane. Zmarł 12 lutego 1944 roku. Został pochowany w prawosławnej części cmentarza na Antokolu w Wilnie.

Artystyczną spuścizną Szturmana zaopiekowali się uczniowie doprowadzając do przetransportowania obrazów w ramach repatriacji 1945 – 46 z Wilna do Polski. Miały one zostać przekazane do polskich zbiorów publicznych, niestety zwlekano z tym wiele lat. Płótna zostały zdjęte z krosien, a taki sposób przechowywania, spowodował ich poważne uszkodzenie. Ostatecznie część prac trafiła do zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, a 120 prac w roku 1987 do zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Zły stan zachowania nie pozwalał na eksponowanie prac i Aleksander Szturman stał się artystą zapomnianym. Dopiero w 2015 roku ukończono konserwację całego zbioru prac Szturmana będących w zbiorach Muzeum Podlaskiego. Prowadzono ją w latach 2013 – 2015 dzięki współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji „Projektu Zatrocze”. To pozwoliło Muzeum Podlaskiemu przygotować w roku 2016 w białostockim Ratuszu pierwszą indywidulana wystawę prac Aleksandra Szturmana i wydać katalog prezentujący kolekcję jego prac.

Kształt twórczości Aleksandra Szturmana wyznaczała fascynacja kolorem. Był on nieprzeciętnym kolorystą. Szczególnie wrażliwy na barwę operował nią w niezwykle szerokiej skali szukając wciąż nowych środków wyrazu. Szukał doznań estetycznych w ruchu, zmienności i wibracji barw. Dlatego tak chętnie pracował w plenerze poszukując tam inspiracji do swoich obrazów. Potrafił wtopić się w krajobraz, a potem zamknąć go w niewielkim kawałku materii znajdując przy tym wspólny mianownik dla świata przyrody i artystycznej kreacji. Do plastycznych działań odnajdywał impulsy w licznych podróżach po Polsce i Europie.
Aleksander Szturman był artystą niezależnym. Nie przystawał do twórców kształtujących plastykę pierwszej połowy XX wieku. Nie był prekursorem. Odrzucał awangardę. Był trochę jak dziewiętnastowieczny samotnik – romantyk nierozumiany przez współczesnych, tworzący poza upodobaniami swego czasu. Potrafił iść swoją drogą nie zabiegając o splendory i sławę. Najważniejsze dla niego było malarstwo. I choć sam artysta nie dążył do osiągnięcia sukcesu historia sprawiła mu niespodziankę w postaci szeroko zakrojonego przedsięwzięcia, jakim była konserwacja wszystkich obrazów należących do ocalałego dorobku artysty. A to pozwala nam na nowo odkrywać Aleksandra Szturmana.

STANISŁAW TRZESZCZKOWSKI – 50-LECIE TWÓRCZOŚCI
Autor:
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format: 21,5x30 cm, s. 132, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-26-4
Cena: 10,00 zł
nakład wyczerpany 

IZAAK CELNIKIER. WYRYTE W PAMIĘCI
Autor: Ewa Rogalewska
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2011
Format: A4, s. 20, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026-98-1
Cena: 3,00 zł
 
Wydawnictwo poświęcone twórczości Izaaka Celnikiera, żydowskiego artysty poruszającego w swoich pracach temat Holokaustu. Katalog prezentuje zbiór 24 grafik artysty ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Z BIEGIEM LAT. STASYS EIDRIGEVIČIUS
Autor: Kama Zboralska
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2009
Format: 27x30 cm, s. 95, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026-95-0
Albumowe wydawnictwo poświęcone twórczości Stasysa Eidrigevičiusa wydane z okazji 60 urodzin Artysty.
nakład wyczerpany 

JERZY GRYGORCZUK. 40 LAT TWÓRCZOŚCI
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2010
Format: 27x30 cm, s. 84, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-01-1
nakład wyczerpany 

ANDRZEJ KALINA, moja POLSKA podróż
Katalog wystawy
tekst katalogu Magdalena Durda-Dmitruk
Autorzy zdjęć: Piotr Grześczyk, Mikołaj Kalina
Projekt katalogu: Andrzej Dworakowski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format: A4, s. 16, oprawa miękka
nakład wyczerpany 

EUGENIUSZ KAZIMIROWSKI WILNO-BIAŁYSTOK, informator
Autorzy: Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format A4, s. 36, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026-28-8
nakład wyczerpany 
 
Katalog wystawy „Eugeniusz Kazimirowski. Wilno-Białystok” prezentowanej w Muzeum Historycznym Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Lipiec-wrzesień 2014 r. Zawiera obszerny biogram Kazimirowskiego. Prezentuje też spuściznę, jaka zachowała się po Kazimirowskim w zbiorach prywatnych i muzealnych. Obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Tatrzańskiego im. Dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Teatralnego w Teatrze Wielkim, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie oraz osób prywatnych.