Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

ZDUMIEWAJĄCY BIAŁYSTOK
Malarstwo w latach 60 – 70 XX wieku


Wystawa ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Wernisaż 19 października 2018 r. o godz. 18.00 w Ratuszu w Białymstoku
Wystawa będzie eksponowana do 13 stycznia 2019 r.

Finisaż wystawy. W czwartek 10 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 zapraszamy do białostockiego Ratusza na spotkanie z kuratorami ekspozycji.

Wstęp: wejściówka 2 zł 

Zechcemy przybliżyć białostoczanom początki zjawiska, zainicjowanego w 1965 roku –„Plenery Białowieskie”, które często zapomniane i niedoceniane poruszyły podlaską kulturą. Na zaproszenie białostockich kolegów ze Związku Polskich Artystów Plastyków przybywali najznakomitsi polscy artyści, odbywały się wystawy zbiorowe i indywidualne, spotkania i dyskusje. Twórcy inspirowali się między sobą, ale równocześnie twórczo rywalizowali, co pozwoliło stworzyć tak bogaty obraz życia artystycznego tamtego okresu.


Białystok, jak się z pozoru wydaje, po epoce Branickich nie należał do ważnych centrów kulturalnych. Tymczasem w drugiej połowie XX w. w mieście miały miejsce wydarzenia, które doprowadziły do pojawienia się nowych instytucji kultury, nowych grup artystycznych, w ich obrębie zaś ważnych indywidualności twórczych, docenianych na wystawach nie tylko w kraju, lecz także w samym Paryżu. Lata 60 – 70 XX w. to czas rozkwitu kultury białostockiej, wzbogacania zbiorów publicznych, nie tylko w przestrzeni malarskiej, lecz także w literaturze i teatrze.
Warto białostoczanom przybliżyć ten ważny dla miasta okres, często niedoceniany i zapomniany. Same plenery białowieskie, zainicjowane w 1965 r. były zjawiskiem niezwykle ważnym w skali kraju: wystarczy przypomnieć, że impreza należała do pierwszych tego typu w Polsce. Na zaproszenie białostockich kolegów ze Związku Polskich Artystów Plastyków przybywali – nie tylko na krótki czas pleneru – najznakomitsi polscy artyści, odbywały się wystawy zbiorowe i indywidualne, spotkania i dyskusje. Białowieża ze swoją zmiennością barw, wielkością bogatego świata przyrody ożywionej i nieożywionej pobudzała malarzy do pełnej swobody wypowiedzi, stała się znakomitą inspiracją dla młodych (choćby tylko duchem) twórców z Podlasia i z całego kraju.
Co z atmosfery tamtych lat artystycznego fermentu pozostało do dziś? Na wystawie "Zdumiewający Białystok" chcemy zaprezentować prace, powstałe na Plenerach Białowieskich, przypomnieć artystów, którzy swoją twórczością wzbogacili nasze miasto, które w owym czasie śmiało wkroczyło do czołówki aktywnych kulturowo ośrodków w kraju.
Ekspozycja ma na celu podjęcie problemu ważności i talentu naszych, podlaskich twórców na tle innych, bardziej znanych nazwisk. Chcemy przypomnieć ówczesną twórczość Alicji Chorociej i Lecha Okołowa, Jerzego Skarżyńskiego i Janusza Debisa, Grzegorza Morycińskiego i Stefana Rybiego, Rajmunda Ziemskiego i Aleksandra Wellsa, Ryszarda Winiarskiego i Sławomira Chudzika, by przypomnieć tylko kilka nazwisk z całej plejady twórców "naszych" i przybyłych z różnych stron kraju. Ważnych dla kultury polskiej i bardzo ważnych dla Podlasia. Tych wszystkich, którzy pozostawili swój ślad w zbiorach muzealnych, ale także w duchowej kulturze miasta i regionu.


 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KULTURY

Wystaw fotograficzna przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czynna do 30 listopada 2018 r.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 jest inicjatywą, stawiająca sobie za cel „zachęcanie do dzielenia się dziedzictwem kulturowym Europy i doceniania go jako wspólnego dobra, poszerzania wiedzy na temat wspólnej historii i wspólnych wartości oraz wzmacniania poczucia przynależności wspólnej przestrzeni europejskiej” (art. 1 Decyzji ustanawiającej ERDK 2018).
Prezentowana wystawa jest fotograficzną podróżą po polskich zabytkach, przywróconych do dawnej świetności dzięki środkom pochodzącym z XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014.

Głównym celem wystawy jest ukazanie obecnego kształtu, stanu technicznego oraz przeznaczenia obiektów historycznych, przywróconych do dawnej świetności dzięki Funduszom Unijnym. Na zdjęciach prezentowane są zarówno powszechnie znane obiekty, jak również mało znane budynki – zamki, kościoły i cerkwie, które zlokalizowane w małych miejscowościach często pozostają zupełnie nieznane, a być może dzięki starannej renowacji i popularyzacji możliwej dzięki mobilnej wystawie zyskają uwagę na jaką niewątpliwie zasługują ze względu na swoją wartość historyczną i kulturową.