Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI LITWY 

Wystawa zorganizowana przez Konsulat Republiki Litewskiej w Sejnach, w partnerstwie z Wspólnotą Litwinów w Polsce i Muzeum Historycznym w

Ekspozycja czynna od 12 kwietnia do 30 maja 2019 r.,

Wystawa poświęcona 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Litwę, ukazuje drogę od ogłoszenia niepodległości w 1918 r. do okupacji sowieckiej w 1940 r.

Treść wystawy odnosi się do historii i polityki odradzającego się Państwa Litewskiego oraz różnych aspektów życia społeczno-ekonomicznego (m.in. gospodarki, waluty, prasy, sportu, kultury, religii, organizacji pozarządowych).

Organizatorzy:

Konsulat Republiki Litewskiej w Sejnach

Muzeum Historyczne w Trokach

Wspólnota Litwinów w Polsce