Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

edukacja – oferta dla rodzin z dziećmi

RZEMIEŚLNICY JANA KLEMENSA BRANICKIEGO

Zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 6 - 12 lat

Sobota 16 listopada 2019 r., godz. 11.00, Muzeum Historyczne, ul. Warszawska 37

Na przykładzie przywileju cechowego z roku 1759 podpisanego osobiście przez Jana Klemensa Branickiego uczestnicy spotkania poznają historię białostockich cechów rzemieślniczych. Dowiedzą się czym były owe cechy, skąd się wzięła idea ich zakładania oraz czy łatwo było założyć swój własny warsztat rzemieślniczy.

Czas trwania zajęć: 90 min.
Liczba uczestników: 20 osób

Koszt: dzieci 10 zł od osoby, opiekunowie 5 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – dziecko 2 zł, opiekun – 2 zł)

Informacje i zapisy: 517 484 349, 85 748 21 19 (z trzydniowym wyprzedzeniem)