Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

Jeden dzień Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

Wystawa prezentowana do 31.10.2017 r.

21 sierpnia 1921 r. dla mieszkańców Białegostoku był dniem wyjątkowym. Do miasta przybył Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, bohater walk o odzyskanie niepodległości i twórca odrodzonej Polski. Wystawa jest fotoreportażem z przebiegu wizyty Marszałka, a jako komentarz została przytoczona, z zachowaniem pisowni, relacja zamieszczona w „Dzienniku Białostockim” z 23 sierpnia 1921 r. Zdjęcia do wystawy i towarzyszącego jej wydawnictwa udostępnione zostały przez Centralne Archiwum Wojskowe oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe. Oba wydarzenia objęte zostały Honorowym Patronatem Prezydenta Białegostoku i zostały sfinansowane z budżetu miasta.


Rok Józefa Piłsudskiego

Wystawa plakatowa w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem al. J. Piłsudskiego i ul. H. Sienkiewicza czynna do 30 września 2017 r.

 

Rodząca się po zakończeniu drugiej wojny światowej Polska Rzeczpospolita Ludowa wypowiedziała wojnę pamięci o Józefie Piłsudskim. Z przestrzeni publicznej usuwano wszelkie ślady jego obecności próbując skazać Marszałka na zapomnienie. Pamiątki związane z Józefem Piłsudskim stały się wówczas rodzinnymi skarbami, nierzadko traktowanymi z pietyzmem należnym relikwiom... Dzięki temu i my możemy je dziś oglądać.

Ekspozycja prezentuje zbiory Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.