Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

BIAŁOSTOCZANIE W KRZYWYM ZWIERCIADLE 

Wystawa eksponowana od 1 września do połowy kwietnia 2020 r.

Rysunki satyryczne Czesława Sadowskiego przedstawiają postacie z życia politycznego, kulturalnego i społecznego lat 30. XX w. Rysunki, szkice i karykatury sporządzane w trakcie posiedzeń sądowych, zjazdów, wydarzeń publicznych itp., służyły jako ilustracje artykułów dziennikarza i esperantysty Jakuba Szapiro, korespondenta „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” na województwo białostockie. Charakterystyczną konwencję przedstawiania Białostoczan w sposób zdeformowany, prześmiewczy czy lekko złośliwy kontynuował Czesław Sadowski w innych wydawnictwach. Ukazał się także album z kilkunastoma postaciami przedstawionymi przez artystę „w krzywym zwierciadle”. Dla dzisiejszych odbiorców kłopotliwe jest zidentyfikowanie poszczególnych osób, ponieważ autor celowo ich nie podpisywał. Wówczas jednak cechy charakterystyczne postaci lokalnej sceny politycznej, szkolnictwa, kultury czy finansjery, pozwalały szybko odgadnąć, kogo dany rysunek przedstawia.


DANCING W RITZU

Wystawa eksponowana od 22 stycznia do 15 marca 2020 r.

Karnawał to czas zabawy. Również w Białymstoku w dwudziestoleciu międzywojennym odbywały się liczne bale (także maskowe), rauty i dancingi. Organizowane były przez instytucje i stowarzyszenia, kadrę oficerską pułków stacjonujących w Białymstoku, kluby sportowe etc. i bardzo często miały one charakter dobroczynny. Najsłynniejsze i najbardziej prestiżowe odbywały się w salach reprezentacyjnych Urzędu Wojewódzkiego (w dawnym pałacu Branickich), pod protektoratem wojewody lub jego małżonki.

Także w restauracji legendarnego hotelu „Ritz” organizowano wiele takich wydarzeń. W rozsyłanych zaproszeniach podkreślano obowiązek przybycia na bal w strojach wieczorowych lub wizytowych. I właśnie wykwintne toalety pań i eleganckie ubrania mężczyzn, ich detale, biżuteria i dodatki są głównym przedmiotem najnowszej wystawy w Muzeum Historycznym.

Prezentowane eksponaty pochodzą w zdecydowanej większości ze zbiorów własnych muzeum, lecz zostały wzbogacone wybranymi perełkami kolekcji prywatnych. Atmosferę tamtych karnawałów przybliżają reprodukcje zaproszeń, fotografie oraz muzyka towarzysząca wystawie.