Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

 

BIAŁOSTOCZANIE W KRZYWYM ZWIERCIADLE 

Wystawa prezentowana będzie do 29 grudnia 2019 r.

Rysunki satyryczne Czesława Sadowskiego przedstawiają postacie z życia politycznego, kulturalnego i społecznego lat 30. XX w. Rysunki, szkice i karykatury sporządzane w trakcie posiedzeń sądowych, zjazdów, wydarzeń publicznych itp., służyły jako ilustracje artykułów dziennikarza i esperantysty Jakuba Szapiro, korespondenta „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” na województwo białostockie. Charakterystyczną konwencję przedstawiania Białostoczan w sposób zdeformowany, prześmiewczy czy lekko złośliwy kontynuował Czesław Sadowski w innych wydawnictwach. Ukazał się także album z kilkunastoma postaciami przedstawionymi przez artystę „w krzywym zwierciadle”. Dla dzisiejszych odbiorców kłopotliwe jest zidentyfikowanie poszczególnych osób, ponieważ autor celowo ich nie podpisywał. Wówczas jednak cechy charakterystyczne postaci lokalnej sceny politycznej, szkolnictwa, kultury czy finansjery, pozwalały szybko odgadnąć, kogo dany rysunek przedstawia.