Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

BIAŁYSTOK Z LOTU PTAKA

Wystawa plenerowa fotografii Wiktora Wołkowa
Eksponowana jest na parkanie parku pałacowego przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Ekspozycja przedstawia widoki naszego miasta wykonane podczas lotów samolotami Wilga, Jak, Gawron i śmigłowcem Mi-2. W ten sposób powstało wiele filmów przedstawiających przede wszystkim krajobraz i przyrodę  niemalże całego województwa.

Zdjęcia Białegostoku są szczególnie cenne, ponieważ jest ich stosunkowo niewiele. Powstawały one w ciągu ostatniego trzydziestolecia XX w. Pokazują zmiany w przestrzeni miasta i kunszt fotografa przejawiający się w świetnej korelacji czasu, przestrzeni i światła, którą podziwiamy w twórczości Wołkowa.

BIAŁOSTOCZANIE W KRZYWYM ZWIERCIADLE 

Wystawa eksponowana od 1 września 2019 do 31 grudnia 2020 r.

Rysunki satyryczne Czesława Sadowskiego przedstawiają postacie z życia politycznego, kulturalnego i społecznego lat 30. XX w. Rysunki, szkice i karykatury sporządzane w trakcie posiedzeń sądowych, zjazdów, wydarzeń publicznych itp., służyły jako ilustracje artykułów dziennikarza i esperantysty Jakuba Szapiro, korespondenta „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” na województwo białostockie. Charakterystyczną konwencję przedstawiania Białostoczan w sposób zdeformowany, prześmiewczy czy lekko złośliwy kontynuował Czesław Sadowski w innych wydawnictwach. Ukazał się także album z kilkunastoma postaciami przedstawionymi przez artystę „w krzywym zwierciadle”. Dla dzisiejszych odbiorców kłopotliwe jest zidentyfikowanie poszczególnych osób, ponieważ autor celowo ich nie podpisywał. Wówczas jednak cechy charakterystyczne postaci lokalnej sceny politycznej, szkolnictwa, kultury czy finansjery, pozwalały szybko odgadnąć, kogo dany rysunek przedstawia.