Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

BIAŁYSTOK WKRACZA W NIEPODLEGŁOŚĆ

100 rocznicę fundamentalnego dla Polski wydarzenia, jakim był powrót niepodległego państwa na mapę Europy, cały kraj obchodził bardzo uroczyście. Dlatego warto także dowiedzieć się, w jakiej sytuacji znajdowało się nasze miasto.
Wojsko polskie weszło do Białegostoku dopiero 19 lutego 1919 r. Co sprawiło, że musieliśmy tak długo czekać na wolność? Zwiedzając wystawę znajdziemy odpowiedź na to pytanie, a także dowiemy się o trudnych warunkach życia mieszkańców w trakcie działań wojennych i pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości. Ponad sto lat niewoli odcisnęło się głębokim piętnem na naszej tożsamości, wiele instytucji trzeba było budować od początku. Dzięki uporczywej pracy osób od lat zaangażowanych w podtrzymywanie polskości, działalności kulturalnej, oświatowej oraz samorządowej ten proces przebiegał, nie bez pewnych trudności, dosyć szybko. Białostoczanie witający radośnie polskich żołnierzy, byli pełni nadziei na lepszą przyszłość. Te różne aspekty pierwszych lat w niepodległej Polsce, na wystawie ilustrowane wieloma dokumentami i fotografiami dotychczas nieznanymi lub rzadko pokazywanymi. Komentarzem do niełatwych lat wojny są fragmenty pamiętników uważnego obserwatora tamtych wydarzeń, wówczas ucznia szkoły średniej Mieczysława Galskiego.

Wystawa prezentowana do 28.02.2019 r.

Dopełnieniem ekspozycji w Muzeum Historycznym jest prezentowana przed białostockim Ratuszem do 28 lutego 2019 r. wystawa plenerowa „LUDZIE NIEPODLEGŁOŚCI”. Przybliża ona sylwetki lokalnych działaczy społecznych, polityków, wojskowych, osób duchownych, których działalność umożliwiła włączenie Białegostoku w granice niepodległego państwa polskiego oraz budowę nowych władz samorządowych. Wśród prezentowanych postaci są zarówno osoby znane Białostoczanom jak i te, które zostały nieco zapomniane.

W przeciągu 100 lat pamięć o tamtych wydarzeniach była podtrzymywana oficjalnie lub wręcz w konspiracji. Dzisiaj mamy szczęście wyjątkowo uczcić odzyskaną niepodległość i oddać hołd pokoleniom o nią walczącym.


Kobieta pracująca w PRL

Celem wystawy jest ukazanie fenomenu zawodowej pracy kobiet w okresie PRL. Trudne czasy wojennej zawieruchy rzuciły na barki pań wiele nowych zadań. Bogate zbiory Muzeum Historycznego w pewnym stopniu rysują tamtą rzeczywistość. Kobiety uchwycone w kadrze, małymi krokami zmieniały losy jednostek, lokalnych społeczności oraz polskiego społeczeństwa. Zdecydowanie nie bały się żadnej pracy, to nie frazes, to fakt!

Wystawa prezentowana na Rynku Kościuszki od  08.03 do 02.05. 2019