Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

MUZEALNA ŚRODA DLA SENIORÓW:

Lata 70. w obiektywie Zdzisława Zaremby

20 lutego 2019 r., godz. 11.00

Kolekcja Zdzisława Zaremby w zbiorach Muzeum Historycznego liczy już 12 tysięcy negatywów. W jej obrębie znaczna część przedstawia lata 70 XX w. Pokazują one przede wszystkim przeobrażenia w przemyśle, z którym wiele zakładów zmieniło park maszynowy, inne powstały od zera. Inwestycje wykonane w latach 70 XX w. dały początek m.in. rozwojowi mleczarstwa, które na przełomie XX/XXI w. osiągnęło najwyższy poziom w kraju.  Przeobrażeniu uległy także miasta, widać to szczególnie w wojewódzkim Białymstoku gruntownie odświeżonym na dożynki centralne w 1973 r.

Czas trwania: 60 min.
Koszt: 2 zł/os.
Zapisy na spotkanie z minimum trzydniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonów:
517 484 349, 85 748 21 19.

 

Kobieta pracująca w PRL

20 marca 2019 r. godz. 11:00

Celem wykładu jest ukazanie pracy kobiet na przestrzeni dziesięcioleci. Prelekcja oparta będzie o prezentację zbiorów ikonograficznych Muzeum Historycznego. Kobiety uchwycone w kadrze, działające w różnych obszarach gospodarki, kultury, nauki, służby zdrowia małymi krokami zmieniały losy jednostek, lokalnych społeczności oraz polskiego społeczeństwa. Wnikniemy do części ich świata, oraz zapoznamy się z całą masą wyzwań jakie przed nimi stały. Zdecydowanie nie bały się żadnej pracy, to nie frazes, to fakt!

Czas trwania zajęć – 60 minut
Koszt: 2 zł/os.
Zapisy na spotkanie z minimum trzydniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonów:
517 484 349, 85 748 21 19