Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

Archiwum >>>

2016

 

 
REKONSTRUKCJA WNĘTRZA SALI WIELKIEJ SYNAGOGI W TYKOCINIE – ETAP II.

Projekt realizowany przez Muzeum w Tykocinie Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych.

Projekt jest kontynuacją działań przeprowadzonych w 2015 roku. Przewiduje on modernizację stałej wystawy – ekspozycji wnętrza Sali Wielkiej w dawnej Synagodze w Tykocinie. Głównym celem zadania jest odtworzenie przedwojennego wyglądu Aron ha kodesz – szafy służącej do przechowywania zwojów Tory oraz wyposażenia Sali modlitewnej. W ramach projektu wykonane zostaną:

  • parochet i lambrekin (elementy wystroju Aron ha kodesz),
  • fotel Eliasza (fotel z podwójnym siedziskiem, wykorzystywany w obrzędzie obrzezania),
  • 9 dębowych stelaży przyściennych (będą umieszczone przy ścianie północnej, wschodniej i południowej),
  • 2 dębowe pulpity (będą umiejscowione przed Aron ha kodesz, na każdym z nich stała dawniej ogromna menora – siedmioramienny świecznik)
  • konserwacja bimy (w jej zakres wchodzi wymiana podłogi, renowacja elementów stolarki – balustrady, schodów, podstopni, nałożenie lakieru).

Modernizacja zostanie wykonana na podstawie materiałów ikonograficznych - dokumentacji fotograficznej Szymona Zajczyka z lat 20. i 30. XX w. przechowywanej w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie oraz fotografii wnętrza tykocińskiej synagogi sprzed II wojny światowej znajdujących się w Muzeum Diaspory w Tel Awiwie. Informacji o wyposażeniu synagogi i wyglądzie jej wnętrza dostarczają także dokumenty z XVII i XVIII w. – Inwentarz Tykocina z 1771 r., Pinkas kahal Tiktin (Pinkas Kahału Tykocińskiego 1621-1806, Nadav. M.) wydany w Jerozolimie w 1996 r., a także Sefer Tiktin (Księga Tykocina) red. M. Bar-Juda i Z. Ben-Nachum – Ziomkostwo Tykocina w Izraelu, wydana w Tel Awiwie w 1959 r. Istotnym źródłem wiedzy są też opinie Ewy Wroczyńskiej, dr Eleonory Bergman i dr Renaty Piątkowskiej, uzyskane podczas konsultacji naukowych przy realizacji I części projektu.

W ramach projektu realizowany będzie program edukacyjny ukazujący żydowski rok liturgiczny, skierowany do wszystkich grup odbiorców: dla dzieci odbędą się warsztaty związane ze świętem Purim i Chanuka, młodzież weźmie udział w lekcjach dotyczących historii, kultury i obyczajów żydowskich, natomiast dorośli i seniorzy będą mogli posłuchać wykładów z zakresu żydowskiej sztuki kultowej.

Realizacja projektu będzie trwała do grudnia 2016 r. Otwarcie zmodernizowanej wystawy nastąpi 3 grudnia 2016 r.

Dofinansowanie MKiDN: 138 000,00 zł