Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Ikonosfera 5, cz. 2

• IKONOSFERA 5/2 • IKONY ŚWIĄTECZNE
ZESZYTY MUZEALNE 5, cz. II/2017
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i dr Krystyny Staweckiej, we współpracy z Aleksandrą Krahel oraz Marią Marcinowską
Recenzenci: prof. dr hab. Karol Klauza, dr Piotr Kondraciuk
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2017
Format B5, ss. 103, oprawa miękka, ISSN 2300-0406


W drugiej część zeszytu piątego znalazły się treści ujęte w następujących zagadnieniach: Ikonografia cyklu pasyjnego; Ikona Zstąpienia do otchłani jako praobraz powszechnego zmartwychwstania; Wniebowstąpienie Pańskie – podstawy piśmiennicze, wymowa teologiczna, historia i analiza schematów przedstawieniowych święta w tradycji bizantyńskiej; Ikony świąteczne. „Gościnność Abrahama” jako przedstawienie Trójcy Świętej w odniesieniu do święta Zesłania Ducha Świętego; Analiza ikonograficzna święta Zaśnięcia Bogarodzicy; Ikony Wszystkich Świąt – geneza, rozwój, funkcje.

SPIS TREŚCI
IKONOGRAFIA ŚWIĄT, CZ. II
ALEKSANDRA KRAHEL • Ikonografia cyklu pasyjnego
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Ikona Zstąpienia do otchłani jako praobraz powszechnego zmartwychwstania DR KRYSTYNA STAWECKA, ANNA BONDARUK • Wniebowstąpienie Pańskie. Podstawy piśmiennicze, wymowa teologiczna, historia i analiza schematów przedstawieniowych święta w tradycji bizantyńskiej
OPRAC. KATARZYNA JARMUŁ • Ikony świąteczne. „Gościnność Abrahama” jako przedstawienie Trójcy Świętej w odniesieniu do święta Zesłania Ducha Świętego
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Analiza ikonograficzna święta Zaśnięcie Bogarodzicy
DR GRAŻYNA KOBRZENIECKA-SIKORSKA • Ikony Wszystkich Świąt – geneza, rozwój, funkcje

TABLE OF CONTENTS
ICONOGRAPHY OF FEASTS, PART II
ALEKSANDRA KRAHEL •Iconography of the Cycle of Christ Passion
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Icon of Descent to Hades as a proto-image of universal resurrection
PHD. KRYSTYNA STAWECKA, ANNA BONDARUK • Ascension – written sources, theological meaning, history and analysis of depiction patterns of the feast in byzantine tradition
ED. KATARZYNA JARMUŁ • The Holy Trinity (Abraham’s Hospitality) as a reference to the Pentecost
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Iconography of the Dormition of the Mother of God
DR GRAŻYNA KOBRZENIECKA-SIKORSKA • Multi-divided icons of feasts – sources, development and functions